Baldersmyten i guld

En nordisk guldsmed beslutade rundt år 500 at i guld forevige sin forsvindende kulturs centrale myte. Vi har fund af et halvdussin guldbrakteater som beretter om de tre førende idolerna i hans verden. Ent mellemlandning mellem bronsalder og vikingealder.

Guldbrakteat, romersk-grekisk kulturimperialism, guldhalsringe, guldhalskrage, ritualguld, Høner, mistelten, Vi, Tor, Odd, Loke, Frigg, Tvilling, svastika,

Tyr-brakteat | Gerete-brakteat | Baldersmyt baggrund | Solhest | Gallehushorn | hjem |

I min livstid har jeg set hvordan vi overtrumfes af kulturimperialism fra vester "over there". Mange giver væk sit hoved og ligger sig og er dørmåtte for kulturimperialismen. Jeg har fået bruge år af analyse for at undgå romersk-grekisk kulturimperialism. Man kan ikke analysere objektivt om man får sig tildelt et "par briller " sådan at man må se på e vis måde.

De seneste tiårene har vi pressets på fra syd og nu gives direktiverne fra Bryssel. Det er noget helt andet end den langsomme indflydelse af kultur man ser under sten - og bronsalder. Idet man måtte akklimatisere alt til nordiske forhold.

Vist findes det en del romersk kultur i guldbrakteaternas verden. Det er måske lade guldsmeder som set det var lettere at bruge et romerskt guldmynt og bare forandre en lille smule. Snart nok tog man frem gammel teknik og gjorde tyndere brakteater og fick guldet at række længere. Samtidigt var det lettere at arbejde med tynd guldplade der man pressade in figurerna. Dog var det ikke allenarådande teknik. Og den nordiske stilarten tog over.

Det var bare en brøkdel som gjordes om til guldbrakteater. Eksempelvis Västergötlands samlede guld er mindst 15 kilo (mindst 3000 brakteater) og lige meget findes i Östsverige der det er mest ubearbejdet guld medens Västergötaguldet findes delvis i halsringe og halskrager. Halsringer og tvistede guldringe forekommer i en del skatfund med brakteater. Kernelandet Danmark har forståes ikke været dårligere og samme kultur ses i det forne Angeln og nord Tyskland.

Man får let forståelsen at største delen har været "ritualguld "og det har da hørt till overklassen. De mange skatfunden taler for at det også været betalningsmedel indenfor overklassen. En lille del findes som gravfund og de fleste i kvindegrave og da med 2 -3 brakteater i hver grav.

En brakteat af Åsums størrelse 12,3 cm diam. og 100 gram kan have været for rituelle hensigter. Notere at guldbrakteater har altid ent løkke og har været avset at fæste på dragten.

Brakteaterna er rent nordisk keltisk kunst og de seks som behandles her er mesterværk uden ekstern indflydelse. En sidste blomstring som vi ser tyndes ud under under vikingtiden og den tidlige møntningen.

Denne er fundet ved Fakse Sjælland fragment af en til i samme fund

Figurerne ligner mnnesker og endog ikke. Kunstneren har haft distansen at tegne disse som idoler for hverdagen men samtidigt ikke reelle. Også vor samtid har svært at se forskellen på myte og virkelighed derfor agter mange at forfædrene var dumme tosser og troede på mærkelige ting. Dog ligger en reell virkelighed skjult i det meste for den som har tid og vilje at forstå.

Gennem at figurerne endog ikke er menneskelige skal vi forstå at det er idéer og hverdagsbegreb. En sådan skikkelig kunstner havde sikkert kunnet gøre naturlige figurer også i guld om det været hans hensigt.

Måske den lange i midten allerede da benævntes Höner, den langbenede vi møder allerede under bronsaldern som en figur med et langt ben. Her må han stå på et ben for at få det lange at rummes. Faktisk er det solen men her er det dens vækstkraft omsatt til en lang een som skydes med noget som kan være en mistelten.

Han har langt hår såsom næsten alle hoveder på brakteater. Højre hånden er formet som en Tvillingsymbol og venstre er en krog for Skorpionens tagg eller Skytten dvs. dyrkningens halvår som er slut ved krogen. Ørnen ovanfor kan være Solørnen som havde sin dobbelganger i en stjernebilled. Solørnen findes i tidlig ionisk symbolik. Den vinkelformede figurener sikkert et Vi og de seks runde figurerna er seks sommermåner eftersom man i almindelighed bare regnede sommeren. Her skrives måner for en månes periode.

Siden er det spørgsmålet om vi skal se figuren til venstre som Tor eller Od eller modstående Loke. I første faldet er det egentlig engvogterens idol som forsvarer under tilvæksten i andre er det lagringen som begynder. Ved siden om findes et avgnavet ben og en af de meget gamle symbolerne for "arbejde". Også årskorset i hans hånd kan ses som korslagde ben. Han har tag i et af korsets arme som betyder kvartalskifte.

Under Viet findes noget som ser ut som fiske måske man anvendte Fiskernes stjernebilled som start på tideregningen og der man anvendte metoden med Vi for at beslutte sæsonens begyndelse.

Sidst har vi den kvindelige idolen bestemt gennem kjolen og det skal formodeligt være en flette som ses også på andre billeder. Symbolet i hendes hånd kan symbolisere korn eller høst men er lidt ubestemt. Hendes føder sluter i hvad man på helleristninge skulle benævne "stor grube "dvs. en symbol for Moder Jord.

De formodet dumme forfædrene viste sandsynligvis at dyrkningens resultat var en invikled kæde med solvarme, regn, jorden som livmoder og alt arbejde med mange ulige symboler. Imod dette fands kaosmagternea nattfrost, storm, torden, kulde og for meget regn kunne fordærve det meste. Det er derfor mellemdelen af sæsonen symboliseres med en vægt "vokse - - vokse ikke". (Formuleringen inspireret af et Discovery program jeg ser nu samtidig og der man antager at forfædrene var dumme)

Dette fund er fra Beresina Rusland og kan dateras omtrentligt.

Dette eksemplar er lidt enklere end forige. Her har hjelperen en økse i hånden vi må associere til Tor. Hans stjernebilled var "Hammeren "dvs. Tvillingens stjernebilled der vi husker at hammeren havde kort skaft og ellers fløj ivej og kom tilbage præcis som et stjernebilled … og Tor var i øst og jagtede trold.

Her håller Høner en cirkel i hånden som kan være "sejrens ring " i alle sammenhæng symboliserer en cirkel altid noget helt og fuldt. Her ses tydligere at hun har flette og man kan undre hvorfor hun håller "misteltenen "i hånden men vi huskerat Frigga færdedes rundt i verdenen og fik alle magter at svære ed for at frelse Balder. Dog ikke misteltenen hun syntes den var for ung og uskyldig. Notere det findes ulige varianter på dette tema.

En anden ny symbol er treforken som betyder månårets tredelning. Siden gammelt begyndte man månåret med en ceremoni og i ældst kende versionen ved første fullmåne efter forårs jævndøgn. Men formodeligt skiftedes anvendelsen så vi kan ikke formulere bare en sandhed i dette fald når det gæller tiden dvs. vi kan bare nævne metoden.

Ubekendt findested formodeligt Danmark

Her findes også de centrale delerne som allerede er beskrevet. Men hvorfor peger en pil fra Høners hår imod figuren til venstre? … igen får man myrer i håret. Kan nogen løse dette så skriv gerne til mig. Hans ene hånd synes være en økse dvs. Tvillingens symbol.

Her findes to smuler af tekst hvoraf vi kan skrive den højre ILWI den andre er i høj grad fremmede symboler. De kan være forkortelser på en tekst eller bare en dekor.

Ovenfor hendes hoved findes et ubestemt dyr. Symbolet under venstre figur er ubestemt og ser ut som et åbent fodspor.

Dette eksemplar er fundet ved Viborg på Jylland tillige med en efterligning i samme fund

Her er billedet spejlet i forhold til forige. Ved Viet findes noget som ligner en fugl og det er ravnen under Jomfruens stjernebilled.

Den længere teksten er symboler NU - Krydse - NG - T medens de to andre kan forståes som halvårsmarkeringar. En halvmåne kan læses NU men også mene at månregningen begynder og sluter i dette fald. Vi får nedre teksten I NU og oberst U NU.

Nyt er er ormlignende figur som kan være livmoderen dvs. Hydran. Ved Høners lange ben findes noget som hugger i hælen. Er det association til Achilles? Også helte bruger have en svag punkt som folkminnet vil påminde om.

I min barndom var det mormors alle ordsprog som poppade op ved ulige tillfælle. Nu når jeg er ældre poppar de op i mig og jeg har da lært en del nyt under livet også. Det er ju sådan folkminnet virker og sendes videre. Vi bedriver alle forfaderskult uden at tænke over det.

Å andre siden kan den långbenede også have inkarnationen Krebsens stjernebilled som forbindes med underjordens slange og livmoder. Mytiskt markerar det idet sådden varnår man går i jorden eller vandet rinner til.

Også her går ent pil imod den spydbærende og hans hånd er formet som at noget går in i den.

Fund fra ubekendt sted i Danmark

Denne er i dele ligedan som forige. Her mangles Viet som er ersat af den punktede figuren. Det nye er vinkelsymbolerna ovanfor øksehånden, den W-formade figuren samt en ubestemtr figur i nederkanten. Figuren i hendes hånd er det tredelade månåret vi finder lignende i Ægypten.

Her har Høner fået "misteltenen" i hovedet.

Fund fra Fyn Danmark muligtvis et par

I sidste eksemplaret er vi lidt stillet imod vægen idet den formodade kvinden har sværd i hånden. Vi har ju begrebet "skjoldmø "og man har fundet grave medvåben hos kvinder. Kvinden var sandsynligvis mindst ligestillet om ikke sommetider den som faktisk bestemde.

Ravnen ved Viet er tydligere og det findes en lille otydlig figur som kan være et ormehoved. Helten får ikke have sin hæl ifred her heller. De ovale figurerna er sandsynligt en ældgammel symbol for en måne. Svastika er symbol for årets firedelning og verdensordningen og bagved alt findes som altid "han der oppe " Solen er motor i det hele.