Gerete-brakteaten

Gerete-brakteaten fra Gotland er inkörsel til de komplicerte symboler hvilke beretter om deres verdensordning. Vi kan opdage vort ioniskt keltiske arv på guldet. En beskrivelse af de henved 60 symbolerne giver oss en forståelse af deres verden

Gerete, ioniska og keltiske arvet, svebiska knuden, langt keltisk hår, slange, verdensordning væderhorn, to sammanslyngede slanger, par af dobbelspiraler, ANS eller ANSUR , Rosslandguden, solhesten, keltisk hoved, tatoveringer, skæbneslod, Åsum, romerskt mønt

Tyr-brakteaten | Baldersmyt baggrund | Baldersmyt i guld | Solhesten |Gallehushornen | Ravlunda | Gantofta | Åsum | hjem|

Hidtil har jeg nået se på 213 brakteater og slutningerne er et førstebillede med alt friskt i mindet. På disse finder man omkring 60 små symboler hvilke alle beretter noget om deres samfund når vi ser på dem en og en. Her tages Gerete-brakteaten som eksempel på det ioniska og keltiske arvet vi ser i en sidste blomstring i brakteaterna.

Det er et arv med røder hos hittiterna i Anatolien 2000 - - 500 f Kr. samt i det keltisk svebiska stamförbundet som omfattede et stort antal stammer nordfor Alperna og omfattande Skandinavien. De fleste af hovedene på brakteaterna har langt keltisk hår. Et lille antal har den "svebiska knuden "i håret.

Fuldendelsen nåes i Geretebrakteaten fra Gotland. Den turde være samtidig med halskragerne. Fælles element er maskerna og dertil teknikken at bruge guldgranulat. En teknik vore dages guldsmeder ikke skulle give sig på ens med de bedste tekniske tilbehør. De sir de skulle skade sine øjne.

Fæstdetalj Geretebrakteaten.

Tryk for helbild

Masker hører oftast til ordenssällskap. Det er muligt at erilerna blev bekendte med Mithraskulten under tiden de tjenede i den "heruliska legionen". Den var muligtvis stationeret på Balkan idet romerna forlagde de nationale grupperne så langt hjemefra som muligt. Desuden var det den adskilligt urolige fronten som behøvede meget folk.

Man behøver mask antageligen når man skal mødes "underjordens ansigt "eller de dødes ånder … man gør sådan også i vore dages ordner. Det er at se in i andraverden og striden er naturligt nok en andre verden. Samme ritual fands i samernas forhold til andre livsrum ... i vore dage gør en del korstegn når de ska møde en andreverden.

Et lidt større billede af Gerete-brakteaten der man ser de forskellige ringene. Muligtvis samme mestare som i Åsum. Brakteaten er 92,45 cm i diameter og vejer 59,9 gram.

Ellers er ringene rundt centrum en hel verdensordning. Yderst har vi symbol RA vædershorn og betyder "grænse". Den findes oberst på ioniska pillen markerende grænsen mellem folk og guder.

Andre ringen er to sammanslyngede slanger og betyder antageligen RTA og hvilket betyder "fodrag". Forfædrene så livet som et modspil eller samspil mellem minst to "slanger". Det er de nedbrydende og opbyggende kræfterne i livet.

Tredje ringen er par af dobbelspiraler og står for "tvillingen "dvs. kamrat - og fällesskap.

 …fjerde ringen er en rad med hoveder af ANSUR som man i Mellemøsten benævnte RAS. Ansigten var måske noget nyt i Norden ved den tiden idet almindeligt folk ikke ville have menneskekult. Anderledes findes det i hittitisk–ionisk symbolik og benævnes RAS og materialiseredes i en billedstatue. Symbolet karakteriseredes antageligen ANS eller ANSUR hos os og står for lederskabet og stammeidolen

Denne er nordmand og benævnes Rosslandsguden

Statuer eller buster forekom overalt i Europa og som her en stenstatue. En anden form var et trehoved som förekommer indenfor det keltiske området med et fund i Glejbjerg ved Esbjerg. Men også Rom havde man noget lignende gennem at husfadern lod gøre en statue af sig selv og han havde et par af forfædrenes buster ved siden af sig selv … sig vi bruger at stille statuer på torvet og buster i offentlige lokaler.

 … dette er en hittitisk symbol for RAS. Læg mærke til IN-spiralen som faktisk markerar indgang til underjorden og er sikkert inspirered fra Ægypten. Med andre ord symboliserer RAS "underjordens ansigt "der højeste guden ofte havde to aspekter dvs. i himmelen og i underjorden. Underjorden var en kilde til frugtbarhed, mens den mer åndlige kristendomen bare har et helvede der nede.

I Salands på Gotland har man fundet denne som et Karonsmynt 14,9 cm diameter og vægt 0,49 gram.

Man vil fortolke symbolet fremfor hovedet som en "parerstang "og symbolen bagved som et sværd. Med tanke på situationen lader det ikke rimeligt. Imidlertid kan det forbinde sig til at man ved sæsons begyndelse satte op en stang (Ægyptens djed-pille) og at symbolerne sammen har noget at gøre med at bestemme tiden. Se også under Solhesten der en lignende symbol markerer forår ved viet. Kejseren, kongen eller lederen var også ledere av ritualet ved vi fra hittiter, sumerer og egypter.

Femte ringen længst in en dobbelspiral som går IN og UT og symboliserer livets skifte mellem yderste lejen og sidst mellem liv og død. Visse af disse ringe findes på mange andre brakteater.

Rytterbrakteaten er et misledende navn også om det ser ud som en ryttere centrumbilden. Ser man nærmere er det et hoved på en hest dvs. to symboler. Betragter vi den formodede hesten har den horn og bukkekægg. Hornene er symbol for solen og det er Solhesten. Her findes også en svastika som symbol for solårets delning.

Det er nemare at se et system og mønster i deres billede av himmelen med dyrekredsen og flere niveau opad thi der ser vi en helhed. De løse symbolerne i samfundet og på jorden i tid og rum er sværere at se.

På hesten sidder bare et keltisk hoved med typiskt langt hår og en svebisk knude. Også nogen af de dansk kvinderne fra bronsalderns fund har håret opsat i en knude på ene siden af hovedet. Det anvendtes af begge kön. Hovedet er formodeligt en af tre symboler for månåret … se mere Solhesten.

En del germaner smurte in håret med smør og lugtet for skrkeligt menede damerne i romerske dagligstue. Romerna så sjældent når mænden ind for strid smurte kridt i håret for at markera at de gik til andraverden i et tilstand af trance så at de ikke følte noget ... i idræt kalder man det mental træning. Det var hemmeligheden bagved deres virkningsfuldhed.

Erilerna var kendte for sine tatoveringer. Det fik de måske at gyse nedad med rygraden ved romarindernes bord. En del gik med nordiske pelse og gjorde reklame for dem medens de finere romarne syntes det hvor vederstyggeligt. Derfor var det ikke så mærkeligt at romerne menede at erilerne var vilde uden dannelse. Det var nok meningen at de ville få folk at gyse for at selv bli gode krigere. Men i Rom så man aldrig krigets virkelighet og det var bare folkmindet som berettede om chimbrerne.

Antagligen var erilerna adskilligt mer nordiske i Rom end hjemme. Hjemme imidlertid var de nok adskilligt mer romerske end skandinaver. Noget vi ser også med vore egne i udlandet og når de kommer hjem.

 

tryk for større billede

Billeddel af rytterbrakteat fundet i Åsum Skåne. Bånden av symboler består allene af geometriske mønster. Størst hidtil 12,3 cm i diameter og vejer rundt 100 gram. Se også den svebiska knuden.

Det syn have været en udvikling fra at man gjorde romerske aureus til smycken gennem at bare lodde på en løkke så at det blev hængemykke. Men vor viden er for lille og man gjorde nok medaljoner direkte af solidus også sent under guldaldern. Det var måske kun dovne guldsmede som ville gøre det nemnt for sig.

Men snart nok ville man ha egne billeder og det blev også en helt egen stil for Norden. Genem at gøre dem selv kunne de også husholde med guldet eller få den størelse de ville. Vi ser forskellig teknik men mange gjordes i en speciel nordiskt teknik i tynt guld og mønstret er trykket in fra bagsiden uden stempel hvilket er en senere opfindning.

Man kan ikke benævne dem rene kopier af romerske mønt. Vist findes visse detaljer man taget fra romarna men hovedet, hesten og alle andre symboler er rent nordiske og keltiske. Det ser ud som at bare en mindre del af guldet cirkulerede som betalningsmiddel. Enda mindre del gjordes til smykker og hoveddelen finder vi i ritualguld i store halsringe, halskrager eller bare som en samling rå guld.

Brakteat med mange ringe med symboler er sjældne og her findes nogle links til Åsum Ravlunda Gantofta foroven.