Brev 1 04/2001 |hem|

Mellan dinosaur och barbar

Ibland undrar jag om inte människan är den sista dinosaurien här förkortat till smeknamnet "dinos". Redan på den tiden fanns arter som flög och gick på två ben. Nu har vi kvar fåglarna och oss. Vi har gemensamt med fåglarna att "vi lånar fjädrar" och dansar. Alltså kanske vi egentligen är mer i släkt med dinos-fåglar än med apor? Man kan väl säga att människans kultur kännetecknas av att vi lånat och lärt av övriga varelser. Vi har skatan i oss ochså.

För fyra fem tusen år sen ritade sumererna idéer på himlavalvet och där fanns Tjuren, hjälten Gilgames, "med tankeförmågan" och hans andra hälft Enkidu, "den första som gör det" kroppen. På sigill ser vi att de har mannens överkropp och tjurens bakkropp. Tala om inlevelse i motståndaren eller den vars styrka man vill tillägna sig.

Snart nog växte fram en nobless som ochså var översteprästerskap och det enda de hade kvar var trofén Tjurens horn. Det hittade på tillblivelsehistorier för att berättiga sin rätt att bestämma vad folk ska göra för dem i vår tid menar de rika och vissa partier att vist finns det de som är mer jämlika än andra.

Naturligtvis apade folk efter överheten också, samtidigt som de fortsatte med de urgamla sederna att ta troféer av djur såsom vi ser sen urminnes i våra gravar. Det kan vara vildsvinsbetar eller björntassar som frugan fick för att imponera på de andra "käringarna" och sålunda hjälpa storjägaren att bli mest jämlik i laget eller som Ordklyvaren brukar säga "Det finns alltid en kapitalistjävel även i en socialist" eller som salig Goethe kom fram till att pudelns kärna är en liten svar én.

Nog om detta, nu till frågan om när hela kulturer tar sig ton och ord att dominera andra. Vi kan börja med grekerna jag matades med från realskolan och uppåt. Då på 50-talet lärde vi att grekerna uppfann all kultur. Vi skulle ta till oss grekerna begåvade beskrivning av folken Hyperboreer = de nordligaste nordliga. Det låter så bildat efter Pytheas fina grekiska de där folken han tror finns cynecephalus, himantopodes osv.

Medan jag tittar och tittar framför min spegel för att se drag av ett hundhuvud, enfoting och kollar om jag har huvudet i magen som en buktalare. Jag kollar också om jag hör till romaren Tacitus' Oxiones dvs. de med oxkropp och människohuvud. Ett vet jag dock att de omtalade enögda bor i Dowrefjell Norge.

Runt 1000 år senare har Mäster Adam av Bremen en vision av nordbor att ovan Limfjorden kan inga människor egentligen kan bo något inkonsekvent vill han lära samma varelser mässor på latin. Han kunne sin Pytheas och Solinus eftersom det var lättare att skriva av andra än att bråka med latinet. Han använder en del av deras beskrivningar på folk ovan Limfjorden och öster om Skåne.

Det var inte bara av lättja eftervärlden fram till Adam av Bremen upprepade Pytheas. Det är frågan om ett kodspråk bland världserövrare. Berättelsen om de märkliga människorna i norr säger mellan raderna: "Där finns godtrogna människor man kan dressera och få att tro att de är efterblivna, så att vi kan lura skjortan av dem".

Om det sen var teologisk myt eller varor man sålde spelade mindre roll. Den som tar tolkningsföreträde har vunnit hälften. Den som får andra att agera som efterapare har vunnit andra hälften. Det finns ingen större skillnad mellan kapitalistisk och teologisk imperialism. Om de går ihop vinner de oftast världen och förstör naturen och den livskraftiga kulturen.

I alla händelser har dessa vördade skribenter inspirerat mig till den vetenskapliga tesen: "Fantasi och inbillning växer med kvadraten på avståndet mellan skrivare och objekt i tid och rum". Egentligen är formeln likadan som den vi har om elektromagnetism och kroppars dragningskraft. Hur många gångar har jag inte förälskat mig i en tjej och upptäckt att ögonen bedrar när vi väl kommer till tals och öronen hör sanningen.

Det som förvånar mig är att snart 1000 år efter Adam av Bremen används han som auktoritet. Hans synsätt att vi är barbarer finns kvar även om himantopoder och cynecepahlus tonas ned och glöms. Våra förfäder behandlas som barbarer av våra "dinos" dvs. dessa vetare som liksom flyger på ett högra plan och tar tolkningsföreträde. Skribenterna bär liksom romersk toga och går i sandaler och ser på oss med romerska ögon, utan att fråga hur våra förfäder egentligen levde.

De ser inte på världen ur nordisk synvinkel. Enligt gammalt nordisk syn på rättvisa kan den som har en skjorta i byket inte vittna eftersom han är part i målet. Ända sen Mäster Adams dagar har de bildade sett på nordbor som lägre stående varelser. Det lyser igenom i skrifter och en del av våra tidiga lagar.

Birger Jarl for till Karelen av gav dess kvinnor friheten att vara halv man. Som om de inte haft frihet förr och den var förmodligen jämbördig. Rangordningen berodde på att adeln ville inte dela lika med kvinnorna. Det kostar pengar att vara adelsman och då få kvinnorna lägga till sitt fläsk. Med mördande propaganda har man tutat i folket att Birger Jarl gav frihet, men fortfarande i dag ligger kvinnolönerna på ca 3/4 av mannens.

Det är föga förvånande att i Europa och Världen i stort finns en hackordning. Folken i periferin av de stora befolkningarna anses som "lite bakom". I dag kallar man dem kanske inte barbarer, men fortfarande hörs pseudovärden om folken före kristendomen. Folken före det har inte samma mänskliga rättigheter som vi.

Sen finns det de som har uppfunnit en "shamanzon" runt norra halvklotet ovanför 50:de breddgraden undantaget Danmark, Norge , Sverige förstås. Ja man vill faktisk dra den ned till Sydamerika före spanjorernas ankomst förstås. Därtill finns den leda FI i öster och slaverna är senkomna alltså är det ytterligare folk som inte kommer upp till europeisk jämlikhetsstandard.

Även när jag skämtar strävar jag efter vetenskaplig stringens. Jag har icke något till övers för den del av akademikerna som inte kan följa objektivitetens grundregler utan upprepar 2 - 3000 år gamla värderingar. Det är väl ytligt att låta bli fråga sig om inte klimat, natur, befolkningstäthet bestämmer utformningen av kulturen. Jag tycker illa om dem som förtalar mina förfäder.

Vi ser bikini på romarinnorna för 2000 år sen, men förmodligen gav de unga samekvinnorna upp tanken fort när de hörde om nymodigheterna i Rom. På Öland byggde överklassen romerskt bad medan kanske folk i allmänhet använde den gamla rökbastun när de ville bli av med snyltgästarna.

Som alltid är det de som flyger högst dvs. dinos och sen de med styrka i nån form berättar för oss vad som är sanning. Det gäller tydligen också en del vetenskaper. Man får vara försiktig med att använda värden. Stadskulturer brukar gå under och i våra dagar får vi ställa frågan håller den nya teknikaliska stadskulturen eller kommer vi efter 100 --1000 år vara tillbaka i den för dinos förhatliga shamankulturen.

När man kommer med värdeomdömen bör man nämna referensen och nivån. Inom exakta vetenskaper använder man stabila referenser inom politiken och vissa vetenskaper är det demagogin som råder. Att kalla våra förfäder och därmed oss barbarer är en utsaga av ett partsintresse och ska behandlas som sådant i historiens domstol.

The Oxford Concise Dictionary definierar det så att barbar är okunnig utan seder. Relativitetsteorin innebär att man frågar i relation till vad? Många akademiker är okunniga i frågor som rör lokala kulturer nu och i det förgångna dvs. de är akademiska barbarer. Normalt folkvett säger att man ska respekterar alla.

Skrivs från ryggen av Akka

catshaman