Brev 1: 01/2001 | tillbaka

Primitivt om den finska stammen

På senaste tiden har Sveriges Television haft program om "de röda" finska barnen samernas ursprung samt om den finska stammen ursprung. De sistnämnda två innehöll mycken dålig vetenskap och gamla fördomar.

Många av oss har nog mött att vi med finskt ursprung har behandlats nedlåtande: Vi har fått ta emot okvädinsord också. Detta bottnar delvis i okunnighet om finnarna som nordbor. Resten är det vanliga behovet bland människor att en del behöver en hackkyckling och ger sig på dem de kan finna en hållhake på eller annars tror de kan mobba.

En samisk vetenskapare sa träffande nog, "De frågar alltid varifrån samerna kom, men aldrig varifrån norrmän och svenskar kom". Även finnarna antar man ha invandrat sent. Jag skrev raljerande till SVT att kanske norrmän och svenskar låg gömda under inlandsisen och poppade upp allteftersom den smälte. Såg en norsk annons där ett reseföretag annonserar att de tinat upp norrmän i decennier --- de tycks vara trögsmälta.

Religionshistoria och arkeologi har ofta allt för kort tidsperspektiv. Nutidshistorian ur dessa aspekter ska man börja under istiden om man vill vara trovärdig. Det är högst sannolikt att folk intog landet när isen smälte och då främst de närmaste grannarna norr om de centraleuropeiska bergskedjorna. Finskans ord för mor = äiti är identiskt med gotiskan och gammal högtyska bl.a. En liten indikation att vi ska söka gemensamma rötter till finskan i Mellaneuropa under istiden.

Den moderna DNA-tekniken kan inte bevisa samernas ursprung. Än mindre kan den stödja språkforskarna som menar att finskan kommer från Ural. Språk är inte genetiskt arv. Jag är ett talande exempel som pratar flera språk som en inföding, men egentligen inte har något modersmål. DNA-teknikerna skulle förmodligen kolla mitt prästbevis och sen säga att jag är finne. Där går de ju bet eftersom det inte syns att min farsa var ryss efter vad jag vet.

Andra kuggfrågor är att i Finland blommade kulturen med båtformade yxor samtidigt som i Södra Skandinavien för 5000 år sen. De få finska hällbilder som finns är av samma art som i övriga Skandinavien. Den romerska historikern Tacitus berättar att runt 100 AD var esterna = finnarna odlare och talade ett språk som liknade den tidiga engelskan. Det var innan latinet formade om alla europeiska språk.

Av nån anledning vill man göra alla norr om femtionde breddgraden till schamaner … dock inte danskar, norrmän och svenskar av nån anledning. Medan andra menar att Odin var storschamanen själv. Gudar kan inte tala och handla, de kan inte göra barn men de kan tydligen bli begravda på många ställen. Det är ytterst vanlig att man använder motstridiga argument samtidigt, men ett är säkert att odlare fick inget korn att gro genom att använda schamanism. Till det behövdes jordbruksmyter.

Det är själklart att finnarna är en särskild stam som har hållit sitt eget språk nästan rent från yttre påverkan. Det gör isländskan också och det finns flera språk av samma isolation i Europa. Det som är märkligt är att Sverige och Finlands öden var sammanlänkade i runt 600 år och svenskarna lärde sig inte ett dugg om finnar. Under 1600-talet var Stockholm delvis finskt (och holländskt). Enligt Gustav II Adolfs regementsordning kom tre av tio regementen från Finland. Karelen levererade ett helt regemente.

Jag tycker ju det är dags att vi tillämpar mänskliga rättigheter även på våra förfäder dvs. allehanda friheter. Jag såg programmet om finska stammen som en ren skymf, eftersom, man visade en massa bilder av "primitiva" finnar och deras släkt i Altai och Ural, utan att kunna bevisa att de är i nära släkt.

Vad fanns för folk i norra Europa under istiden och då menar jag att vi ska dra trådarna bort åtminstone till Ural eftersom vi säger att Europas gräns går där. Kanske det fanns ett urfolk som sedan genom 10000 år i högre och mindre grad har påverkats av kulturerna i söder?

För min del är jag av naturliga skäl inte intresserad av nationaliteter och stammar. Dels därför att jag inom mig rymmer flera rötter och dels eftersom jag ägnat mer än tjugo år till att forska i historia. För mig är alla människor lika värda, men när man angriper mina rötter måste jag ju reagera. Liksom alltid bottnar "angreppen" från SVT och även finska forskare i okunnighet och allt för snävt perspektiv i tid och rum. Det är ren spekulation i klass med fantasier.

Mvh

Bengt /Pentti