Catshamans aforismer, satirer, spydigheter, koan, ordklyveri, spån

Lärde som barn att det är bra att kunna ge ett rappt svar. Det avväpnar många om de hade tänkt sig tränga sig för nära mitt jag. Att ge rappa svar bottnar i att ha dem på lager i nån gömma i hjärnan. Det är ochså en fråga om träning.

Först en släkting påminner om mig --- fjunhårig --- kulmage --- stor i käften ---- trivs bäst på min pelare

Om man inte vet vad man ska säga kan det vara bra att bara utbrista:

Kåldolmer … i spagat

Min humor är av det slaget som föds i stunden. Det mesta är som dygnsflugor. De är glömda och ersatta av nya i morron. Dock är en del av detta nedan rent "återbruk". Jag har samlat på mig en del genom åren. De jag tar med tror jag platser i den långlivade genren.

De mer allvarliga kallar jag aforismer efter min fostran bland finlandssvenskar i övre tonåren.

Andra kallar jag bara karameller. En av mina specialitéer är smällkaramellerna. I min barndom fanns de i julgranarna och man skulle vara två stycken och dra isär dem. Då smällde det till. De riktigt kluriga har två smällar inbyggda.

Apropå den moraliska balansen tänkte jag det kunne vara lämpligt att utesluta alla skattesmitare ur Moderaterna … om man liksom för moralens skuld utesluter skådepelare med porrintressen ur Vänsterpartiet.

Invändningen här är att det skulle förmodligen inte bli så många moderater kvar … och så roligt ska vi inte ha det.

Invändningen är inte min … och TV 3 tyckte riktigt illa om den första formuleringen … humor är så olika. … mars 2000

-

Vår parkchef tycker att träden lövar för mycket och att det är risk att grenarna slår hatten av folk. På sant ingenjörsvis räknar han med trefaldig säkerhet. Han är nära två meter lång … alltså har han barberat parkträden till sex meters höjd

.

Gravallvar är för döingar och Jonas den Gravlöse

.

Saliga äro de enfaldiga

… de faller bara en gång

.

Inom Internet är det elektroniska avståndet mellan människor noll.

.

Det är en mänsklig rättighet

att få vara hur korkad som helst, sa Ordklyvaren

.

Som förre centerpartisten sa:

Det är lögn i helvete att fatta beslut,

när man inte ens fattar frågan.

.

Apropå det här med att så på hälleberget fast man är skomakare

… så tänker Göran Persson så ärtor på ett hällberg.

.

Det går la an att bära åldern

men se vikten, den väger tungt den

.

Se ljuset i tillvaron

Tänd ett ljus!

.

"Ändå något från ovan",

sa han som fick hälsning från en mås.

.

Stöd folkhumorn och Postverket

Skicka en tioöring till Myntverket.

.

Knepet med bollspel är att känna in hastigheten när den kommer

... och att känna in dens hastighet och riktning mot målet

Det är precis som livet självt

att kunna leva i forntid och framtid i nuets gnistgap

.

En del gör vad som helst för att komma i rutan

Som liten brukade jag stå på huvudet för att folk skulle lägga märke till mig

.

Är det onda eller goda ögon som ser på oss från rymden?

.

Livet är som ett batteri

Hos glada människor laddar man upp

Hos surpuppor laddar man ur

.

"Oxen är långsam, men jorden är tålmodig",

ett ordspån som vänder upp och ner på världsuppfattningen.

.

Absurt! Sa räven om tuppen på andra sidan av ån.

.

Jag som har små händer har alltid haft svårt att fatta.

.

Det är ändock sälsamt

sälar gillar klassisk musik

men ingen spelar för dem.

.

I nöfall får en nöcka träben.

Det är änna´ bättre med tre ben än med träben.

.

Berätta om dig själv … och folk får bråttom.

.

Den som lägger näsan i blöt får näsdropp.

.

Det är inte lätt att vara storebror … heller.

.

Radioaktivitet är inte farligt så länge man inte tappar håret.

.

Vatten är ej längre H2O!

.

Glömmer du att skratta

eller skrattar du för att glömma?

.

Saliga äro de enfaldiga

ty de veta ej vad enfald är.

.

Ingen fara, om hundra år är allt detta glömt.

.

Jag är en Homo Sapiens, den förnuftige

Hurah, Huraah, Hurreiiiih …

va´ bra jag är egentligen

jag är bäst …

.

Svär du?

Ja, jag håller på med andeutdrivning.

.

Innerst inne i socialisten finns en kapitalistjävel …

.

Tja, självaste Göthe i sin Faust menar att pudeln kärna är en liten svart en. Måhända det tarvar en förklaring. Under de femti år jag följt utvecklingen har jag sett hur fackbasarna fick eget kontor. Sen kom de in i styrelserummen och började bära attachéväska. När man frågade om något, menade de att det är bäst att var och en klarar sig själv … dvs. i sann kapitalistisk entreprenörsanda. Försök att träffa eller få ett ordentligt svar av en socialistisk höjdare i våra dagar?

.

Och Gunnar Emanuel med sina hängslen började att åka cykel

och slutade med ett stenhus i Gamla Stan.

.

Manana …

barnbarnen klarar säkerligen detta med miljön

manana … manana …

.

Låtsaskompissar är bra att ha

bara de inte sätter sig på en.

.

Det är änna´ synd om Honom,

jag menar han som kom hem med foten i ett paket

efter att ha gått genom en gräsklippare

… och ögat hade han stångat blodigt mot en sparr

… och kommer hem och ser att Kronofogden

tagit allt utom käringen, en riktig ragata,

som sen skällde på Honom hela natten

… vist är det synd om Hoonom.

.

Vi bär alla inom oss tvåsamheten,

arv efter kvinna och man.

Dubbelnaturen är vår naturliga form,

livet en kamp att få dem att enas.

Att fånga universum

What makes universe so hard to comprehend

is that there's nothing to be compared it with"

Det som gör det svårt att fatta universum

är att vi har inget att jämföra med

Jag fick i min e-post dessa visdomsord från en kollega dr. Francesco d'Errico. Han har läst vad jag skrivit om hällristningar och sätter fingret precis på vad det är frågan om.

.

Det var tvunget för mig att välja en stil som ej la orden i munnen på förfäderna. Därför valde jag att rätt upp och ned begränsa mig att skildra deras vardagsproblematik. Deras andliga värld har jag ej spekulerat i. Men om vi analyserar vad de gjorde kan vi se att de försökte tygla Kaos. Ordet finns ochså i mytologin och ibland talar man om det stora "Gapet".

.

När vi rör oss på jorden omges vi av ett oöverskådligt kaos och ser inte skogen för alla träd. På förfädernas tid var det än mer uppenbart med all skog som fanns. Endast i landskap med höga höjder kunne man få ett lite grepp om det egna livsrummet.

.

Ett mycket större kaos är himmelshavet. Om man börjar betrakta det grips man av dess mäktighet och får svårt att orientera sig. Man inser sin litenhet och vill fästa sig till nånting. Få en fast punkt i Universum. Man behöver förstås ej sätta upp en världspelare för privat bruk. Det räcker gott med att använda något annat föremål i vardagen.

.

Världspelaren är kollektivet, folklandets sätt att manifestera sin närvaro. Samtidigt är det pedagogiskt för det egna släktet att ha en fast punkt att referera till. Att skapa sitt Midgård utgående från den pelaren.

.

I vår tid inbillar vi oss att i det närmaste behärska Universum, när vi nu en gång kan flyga långt ute i rymden. Jorden blir plötsligt så liten att man kan dansa med den som Chaplin i sin film om Hitler. Så länge vi är på jorden är vi på fast mark så att säga.

.

Men ponera att vi avlägsnar oss rakt ut från jorden mot oändligheten. Ett tag har vi kontakt med moderfarkosten Jorden som far iväg med svindlande hastighet. En morgon vaknar man och kan inte längre orientera sig. Våra sinnen kräver en känt fast punkt. Teknikerna kan pejla in sig genom att använda ett par tre kända punkter. Om Jorden försvinner ur synfältet är Solen kvar, men än sen.

.

Vi lever i föreställningen att vi har kontroll tack vara vårta hjälpmedel ... medan vi i själva verket förstås ej har kontroll över nånting. Det är i det närmaste en flykt undan problemen när man vill odla tomater på Mars. Jordens befolkning har förstås ej resurser att tillverka rymdfarkoster som skulle kunna evakuera alla till en annan planet. Och väl där vet vi ej hur vi ska tygla ett annorlunda livsrum.

.

Vi har inget annat Universum att jämföra med för att få ett grepp om vårt eget. Vi är tvungna att mäta utifrån vårt eget Midgård och sköta det väl. Sen kan vi förlita oss på att alla andra Midgård i världen sköter sin del. Endast kollektivet av människor kan hålla avvikare inom överlevnadens regler.

.

Nu är jag inte så insatt i New Age-rörelsens regelverk alla talar om ... men kanske ingen egentligen vet vad det rör sig om. Det är dock uppenbart att man kan inte styra fysiska varelser med rent virtuella andliga modeller. Alla sätt att binda kaos måste utgå från en koppling till verkligheten på jorden.

.

Vi kan utläsa av de tidiga kulturernas arv att man sökte fånga Universum genom att ritualisera vardagen. Samtidigt var man nog mer konsekvent med sin "försiktighetsprincip". I vår värld kan man alltid förhandla sig eller betala sig ifrån ansvaret. Naturen kan inte kompromissa. Den svarar 1:1 till våra ingrepp eller brist på ingrepp.

.

Ett annat synsätt är att inse att vi bär Universum inom oss. I materiens innersta finns i de minsta beståndsdelarna minnet av hur helheten ska bli eller vara. Människan tillväxer från en dubbelcell som delar sig och har i sig modellen av vad som ska bli. .

Under växandets gång specialiserar sig vissa celler till armar, ben, huvud osv. men bär ändock minnet av hela varelsen. Det inre samspelet skulle inte fungera om ej alla delar hade sin plats och viste var resten finns. Det är en logik som kommer när man väl försöker inse hur det måste vara.

.

Vi kan förstås icke jämföra oss med planeterna, fast atomerna fungerar i princip som planeterna i ett livsrum, där omgivningen formar de olika storheterna. Formerna är ett samspel mellan den inre uppbyggnaden och den påverkan omgivningen ger. Vi är egentligen en utväxt på jorden ...menade antagligen vissa av våra förfäder ... därmed måste vi samspela med vår andra hälft.

18 April -99

.

Det är så enkelt, att det är komplicerat.

.

Somliga säger att lärdom är lätt att bära.

Då har de inte kånkat tunga böcker från biblioteket.

Kjell Åberg överraskade mig med denna bild han tog under semester i Danmark. Min första skola var i det stora huset, medan läraren "Piggsvinet" bodde i den andra längan. Inne på gården fanns en stor gymnastiksal och församlingshus. Numera är det hela ålderdomshem.

Vi delade skolgången mellan "storskolan och lillskolan". På bakre väggen fanns biblioteket jag hann konka en och en halv kilometer fram och tillbaka under skoltiden. Jag var dock allt för livlig för att kallas "Lilla Professorn".

.

Spetsfundigheter är något för Filosofiska Fakulteten.

.

En a´n går runt som ett objekt för etnologiska forskningen.

.

Som han sa Wittgenstein:

Vet man ej vad man talar om,

är det bäst att knipa käft.

.

Nu är det kris i Sverige, nu måste vi ta i,

men var är handtaget vi ska ta i?

.

Varning till flintskalliga:

Täck flinten! Med så mycket kväve i luften

får du grönt hår på nolltid.

.

Jag brukar skaka på huvudet nu och då,

ity att den sten som ofta ruggas

växer det ingen mossa på.

.

Om jag nu en gång ska hängas,

vill jag ha rätten att kolla om repet hållet.

.

Som han sa Calle Bildt:

Aktieägare jobbar ju inte,

de ska inte behöva betala skatt.

.

Den sorts hus fanns det gott om överallt i min barndom. Numera är de köpobjekt för folk från Köpenhamn. Det är bara 10 mil dit och om sommaren bor halva Köpenhamn på västra Själland.

Här bodde jämnåriga Keld med sju syskon om jag minns rätt. Hans farsa var vägman och hade den elaka vanan att köpa en hela om fredan när han fick lön. Sen slog han käringen och Keld gul och blå och kanske de yngre syskonen fick en släng ochså.

En gång när vi riktigt talade ut berättade han att han hade kronisk huvudvärk och svårt att koncentrera sig. Det blev aldrig något av Keld utan han lär ha farit ut och in i fängelse mest hela livet ... hans far försvarade sig med att han ville slå lite vett i skallen på Keld?

.

Jag håller nog med Hilary Clinton. Lite engagemang från omgivningen skulle ha kunnat rädda Keld ur hans helvete om det skett i tid.

.

Var dalborna enfaldiga förr?

De menade man ska inte ta mer än man behöver

och vi har jorden till låns.

Den ska lämnas tillbaka i samma skick vi fick den?

.

En levande natur handlar om

att för lite och för mycket skämmar allt.

.

Hårda bud, när tomma tunnor skramlar i Hårda Bud.

.

Den snikne får ett sketet slut.

Och sen var det moderaten

som bara klagade och klagade, eländes elände

… till sist blev han en gnällspik.

.

Det är la lätt att vara präktig,

så länge det inte kostar nånting.

.

En oljedränkt fågel simmade fram till en båt

och "begärde" att bli tvättad.

Tur för pamparna att fåglar inte har rösträtt.

.

När det regnar på prästfa´n , droppar det på klockaren

… det var en gammal dansk.

.

Den flintskalliga har lätt att hålla huvudet kallt.

.

Vad är vitare än en ängel …

jo, en eurokrat tvättad i nyliberalism.

.

Det är inte alla trän som duger till fioler …

numera är det lögn i helvete att hitta fiolträ.

.

Skogsandarna svär så att det osar djävul,

för att vara i fas med människan.

.

Zebran fick ränder för att inte synas,

tänk vad många zebror det finns i politiken.

.

Som den där norrmannan sa:

"Vist är jag för det där med miljö och mångfald bara det inte kostar för mycket

Sen kan man icke räkna valar, vargar, järv till den skyddsvärda mångfalden .

.

Apropå norrmän fick jag rådet av en göteborgare,

att om det är för många norrmän i en lokal ska man bara ställa sig på bordet och ropa

"TORSKEN HAR GÅTT TILL".

.

Amerikansk "demokrati" är när 9 av 10 amerikanare vill göra något och utsläppen,

men 10 av 9 företag vill lämna den frågan till nästa

... eller kanske därpå följande generation

... det blir liksom för dyrt.

.

Och så var det amerikanerna som uppfann INETELLIGENSTESTET.

Enligt detta kan intelligens bara vara positiv eftersom människan sägs vara skapelsens krona

.

Den försiktiga ropar hej innan han hoppar över bäcken

… annars kan det vara för sent.

Den rädda hoppar inte alls.

.

Som han sa Arne Weise:

Det är medfött att bygga bo.

Hur viste den första fågeln hur den skulle bygga?

.

Yeah man, jazz is the only real stuff … crazy man, crazy.

.

Vi har vår i luften … var har ni Er?

.

Ge livet lite gas dönick där!

.

Det är kris i Sverige … nu måste vi ta på oss tagelskjortan …

nu måste vi skära ned för att få fart på Sverige?

Tänk vilka ljushuvuden och muntergökar det finns.

.

Dags att ta på sig björnsärken och ge sig i kast med Ulven!

.

Hemmavid har jag en speciell galge.

Den är avsedd att hänga galghumor på.

.

Som han sa Sokrates:

Kommunalpolitiken är som en istadig åsna,

man får jämt driva på den.

.

Likheten mellan filosofer och journalister

är att båda får ställa frågan innan den uppkommit.

.

Vissa män jobbar häcken av sig i fjorton timmar,

för att få andra män att jobba i åtta.

.

Det är avfallet som är problemet …

eller är det människan?

.

Det är inte vem som helst som får köpa amerikanska chips.

.

För dumt huvud får plånboken lida

… och benen sen.

.

Det är nödvändigt att kunna flyga utan vingar.

.

Gräv ned dig bara …

då kan du få det hett om öronen!

.

I syne såg jag en huvudlös man springa med vägen:

"Hjälp, hjälp de har mördat en oskyldig"

… sen såg jag att mannen var jag själv.

.

Våra förfäder hade ögonbeströdda himmelsgudar

… vi har satelliterna som ser oss.

Men som vanligt är krafterna bakom osynliga

.

Hemmablindhet drabbar först ögonen.

.

Som han sa kung Inge Rumepbred:

Det ä´ änna skönt å komma him med vagna´ hel.

.

Ny Demokrati får en att minnas tiden

med det märkliga språket där elediller var krokefanter.

.

Apropå krokodiler ja, är det bäst att ha en bra cykel till hand om man möter en.

De lär kunna komma upp i 40 knutar

… så man får hoppas på nedförsbacke

… värre blir det om man möter en krokodil på cykel.

.

Livet är sällan så bra att man är nöjd …

sällan så dåligt att det inte finns plats för avundsjuka.

.

Luftsurheten har varken smak eller doft.

Du ser det när bladen blir gula.

.

En a´n undrar om tomaterna på Mars är runda eller fyrkantiga

och går de att mosa som helt vanliga tomater?

.

Du är i öknen … du ser en oas vid horisonten …

åt vilket håll ska du egentligen?

.

En a´n har grunnat och grunnat på de här "ordförarna" …

om de liksom har orden i en ICAkasse

eller kanske i en skottkärra.

Själv brukar jag ha orden i skorna,

då vet jag liksom var jag har dem.

.

Radioaktivitet främjar flintskalligheten.

Ändå något för de som behöver hålla huvudet kallt.

.

Säg något heldumt … Kåldolmar i chokladsås.

.

Inte är radioaktiviteten farlig inte …

missbildningarna kommer först i andra generationen.

.

Präster och experter talar gärna latin …

masker använder man vid maskerader.

.

Det ska allt en socialistisk regering till att liberalisera.

.

Apropå att få lida för dumt huvud …

kommer jag att tänka på han som slängde plånboken i backen och började hoppa upp och ned på den och svor så det osade

… stackars oskyldiga plånbok.

.

Om Inge Rumpebred skaldade folket:

"Inge, Inge rumpebred, länge, länge dröjde det innan han red.

.

Det kan vara svårt att se solen i det lilla.

Ser du solen när tordyveln rullar sitt dyngklot?

.

Surhet snörpar munnen …

kanske därför ingen protesterar?

.

Jag drömde Tiden sprang framför mig

"Du hänger inte med gubbstrut …

me´ måste man hänga", skrek Tiden.

.

I städer skrivs bara poesi om människor

… ej om fjärilsvingar, blomdoft, havsbris och knottjävlar.

.

Ropa Hej! när du hoppar över bäcken,

Näcken blir förvånad då.

.

Det ska styrka till att vara mjuk

.

Vargleendet är underkastelsen för konvenansen och falskheten.

Tala inte illa om knott och smålänningar.

Det är knotten som jagar folk in i fabrikerna.

.

Miljöförstörelsen = energiomsättningen x aktiviteten i kvadrat.

.

Sen påstår bönderna att de är ägnade att sköta naturen.

Varifrån kommer alla utsläpp i böndernas åar måntro?

.

Är det "onda ögat" eller "goda ögat"

som ser på oss från rymden?

.

Den stora framtidsfrågan är:

"När ska vi kolonialisera Mars?

Finns det inbilska varelser på andra planeter?

Men vad om rymdfolk är klyftigare är vi?

… När ska vi kunna mäta oss med rymdfolk från Ozyrex?"

.

Människan har fantasin,

tänk vad många problem det finns egentligen

… om man tänker efter.

.

Det är svårt att se det lilla i det stora.

Är man för nära tror man det är berget.

Om för långt ifrån har man glömt glasögonen.

.

Jag lyfter på min kubb

varje gång jag ser en satellit.

En liten hälsning till onkel Sam och Tawaritz.

.

På Samoa har man inte ord för "mitt och ditt".

Tänk vad vi lyckats krångla till det.

.

Värst är det att man är dum som ett fån,

så länge man inte vet

… och sen måste man hålla masken.

.

"Du har rätt, du ska hängas"

… det brukar vara lösningen,

när man får en sån där jävla sanningssägare nånstans.

.

Saliga äro de fåkunniga, ty de veta ej vad de gör.

.

… och du Petrus, du med dina löständer

håll dig till mörat kött och mjukbulla!

.

"Bönderna lôvar och lôvar, men håller intet"

Utdrag ur Bolstads sockenprotokoll 1571.

.

Den svenske gästfriheten,

den svenske glädjen över att kunna bjuda

sina vänner på mycken god mat,

många goda dryckevaror.

Den svenske skrytsamheten,

den svenske drygheten

gör det kanske svårt för oss,

att tänka oss en förenklad form av umgänge,

Fastän vi nog erkänna,

att dessa ätfester

just inte kunna kallas upplyftande,

utan egentligen kunna förbehållas

dem vilkas andliga nivå

ej är högre än stekfatets.

Tja, inte är det lätt att vara svensk.

Ur Husmoderns Gyllne Årsbok 1922

Elisabeth Wärn-Bugge om "Vi och vårt umgänge"

.

Den nysvenska gästfriheten 2005-02-19

Är när SVT bjuder in utländska gästartister

För att Haag & Schyffert får pissa på dem

 

Schyffert --- Schyffert -- det låter inte svenskt --- Schyffert

Nåja, det är väl utrikiska mindrevärdskomplexet

.

Efter varje val får vi höra i eftersnacket

hur korkat svenskarna har röstat.

.

En hand som satts i rörelse för slag går ej att hejda

Ibland gäller det att ha styrka att inte börja slaget alls

.

Vårt kommunalråd svarar aldrig på signerade insändare.

De anonyma svarar han att han inte vill svara osignerade.

Så ska slipstenen dras i politikens moment 22.

Ja, meningarna blir allt mera skruvade. En följd av världsläget se frågor, frågor, frågor

.

Som han sa, som satt till halsen i kvicksand

Don't forget the winning smile in life

.

Nu fattar jag galoppen i Hollywood

Kvinnorna är spänningshöjande effekter

.

Det ska italiensk distan te´

För att se att Vilda Västern var bara spagetti

.

Efter en minnesvärd kväll:

Jag kom in i livet på ett bananskal

när jag försöker halka ut igen är det stört omöjligt

Prov själv att halka på ett bananskal!

.

"Drick för att minnas, ej för att glömma" skrev Joachim Hoffman

"det är bara det att dagen efter är det svårt att minnas vad mindes", Ordklyvaren

.

Det är inte alls svårt att vara halt på ett ben

Problemen börjar när man blir halt på det andra ochså

.

Apropå skönhetsoperationer

Kanske man skulle operera in en knopp på magen

Sen kan folk undra över den

Och glömma min "babymage"

I det militära kallas det diversion

.

Tänka sig hur vi präktiga svenskor

är oskyldiga till mordet på en kurdisk flicka

Vi som alltid tar svartskallar i famn

Ser till att de kommer in i folkhemmet

Aldrig att vi sätter krokben för dem

Alltid ger vi dem arbete

Att de inte fattar hur präktiga vi är

Världsbäst på hyckleri

.

För barn är det vi som är jättar

Ser vi barn som älvor och småtroll?

.

Tänka sig hur vackra afrikanskor är,

men så är vi ju också i släkt

.

Tänka sig att även Amerikaner kan ha rätt,

fast de har nog mer rätt än andra

.

Vi håller alla på med förfäderkult

när vi minns och använder tanker av

Einstein, Newton, Platon. La Grange

Churchill, Olof Palme, Gösta "Kniven" Bohman

.

Har du tänkt på

Att förfäderna i sina lämningar gav sitt arv åt oss,

Uppskattar vi stenbumlingar och gamla gulhalskragar?

.

Som vi nordiska utbölingar brukar säga,

Vi blir ändock inte mobbade så mycket

som svartskallar och skinnskallar.

Sen har vi fördelen att kunna mobba neråt

och hacka uppåt på de präktiga.

De präktiga kan bara hacka neråt

Sen skrattar vi sist och värst

Därför att mobbingen kostar alla multo i långa loppet

Ha, ha, haa….ha, ha, hoo

Man kan få magknip av sånt

.

Att hålla tillbaka en hand som vill slå

kräver mer kraft än det tänkta slaget

Så ock att inse endast fredliga metoder ger varaktig fred

kräver intelligens, förslagenhet och tålamod

Den styrka har inte denna generation världsledare

.

Civilisation är när människan skolas

Att snällt göra som ledarna vill

.

Varför hackar feminister, journalister och dego-fans

bara på sexiga kvinnliga entertainers och Anna K.

Medan manliga sexatleter får spela Allan och apa sig som de vill

Är det avundssjuka för att tjejerna ger folk vad de vill ha

och får bra betalt för att lämna ut sig?

De fattiga i anden förnedrar andra

Vill kanske dra "de goa" ned till sin egen nivå

.

Civilisation och rikedom alstrar avundssjuka

Vist är det något fruktbart i civilisationen

.

Apropå mellandags-rea

Det är alltid så synd om de hemlösa dagarna före jul

Efter nyår är de alldeles bortglömda och realiserade

Jag betalar inte till de hemlösa

Därför att i ett riktigt välfärdssamhälle

ska det inte vara nödvändigt att Carola och andra

gör reklam för sig själv genom att utnyttja de sämst ställda.

 

Inte ger jag till Afghanistan heller

Skicka räkningen till Göran Persson och Anna Lind

Som först lägger ut pengar på att helt förstöra ett fattigt land

och sen menar att vi frivilligt ska betala uppstädningen

… inte är det världs-demokrati detta

.

En a´n åker förbi solen varje dag

I mina auto-automobil Jorden

De gamle menade att solen åker förbi oss varje dag

En del ändrar språkbruk med kunskapen … andra inte

.

Vilken straffkategori tillhör du?

Är du en idol som ska vara föredöme och får extra höga böter

när du avslöjar din mänsklighet? Ludmila …

…ska Carola betala dubbla böter när hon kör för fort?

Är du en höjdare som ska få sänkt straff

efter att ha löpt gatlopp i media under rättskipningens gång?

Är du lika liten som Marjasin så att du får längdrabatt?

Är du en polis eller tjänstemän i svenska staten som aldrig kan göra fel

och hör därmed till straffrälset?

Sällan nån döms för miljöbrott

där det är mest synd om åklagarna som inte vet vad miljö är

Är du en utlänning som ska ta seden och lära vad hut är?

Är du rik nog att förhala det hela till efter döden?

Eller är du en som lyder under principen likhet in för lagen

och får betala efter bokstaven i lagen?

Tja, det är mycket med det juridiska

.

En mediaforskare menar att folk blivit kritiska till TV efter att man haft media granskande program. I klartext intresset för isynnerhet reklamkanalerna sjunker.

Hur är detta möjligt. När man ser på en slumpvis vald dag på kanalerna 3, 4 och 5 är ändock i snitt 10% nya filmer en a´n inte känner igen. En normaldag med 26 - 30 programnummer från tidig morron till fram på morronkulan finns då 3 nya filmer och liknande varje dygn man inte sett i programtablåerna förut.

Närmare en tredjedel är förstahands repriser man sett i nån kanal förut medan lika många är andrahands repriser. Sen finns långkörarna "sitta ned och peka finger och flabba" och andra långkörare man säljer med mördande reklam ... man har sagt på TV att de är bra så det måste vara sant. Lite nyheter finns i 3:an och mer i 4:an plus köket, köket, köket.

Man tycker ju publiken skulle vara nöjd ... som sagt var närmare 30 programnummer varje dygn i tre reklamkanaler. Det kostar ju ingenting och det är inte nödvändigt att titta. I gammal folkbildarstil är det ju bra om programmen visas gång på gång … nu såg jag ett program med Oprah Winfrey från 70-talet jag missat då. Det är så gammalt att det känns nytt. Och vi som ska bli amerikaner får allt lära oss jenkistilen "peka finger och förnedra" det är något i stil med "splash and gor" för att vi ska känna som människor ... Vist är det bra att man liksom känner igen sig varje dag.

En a´n som har två norska kanaler får därtill se repriser av gamla svenska program … samt om jag missat något av de svenska kanalernas program brukar "de norske" att ha samma programutbud. Jag brukar få gråta ut när jag ser på norska humorprogram.

Ofta sitter jag nattuggla hela natten för att kolla om den här IPREN-mannen har hittat på nån ny vers.

Ja varför ska man alltid klaga … varför ska man ha åsikter när det finns experter och professorer som vet hur det är och tycker för oss???

Men en a´n begriper inte varför man talar om konkurrens mellan kanalerna?

.

Valfrihet att välja

Vad TV-bolagen vill vi ska se 

.

Har du någon gång mött en moderat

Som tackar nej till bidrag?

.

Vad är baktanken med alla kriminalprogram

kryddade med polisserier och våld

Är det meningen vis ska bli stumma av beundran

Är det ett idealsamhälle vi ska ta efter

I min ungdom gav man positiva förebilder

Och teg ihjäl dumskallarna

.

Folkpartister brukar vilja befria Sverige

en märklig verklighetsuppfattning

de har de där folkpartisterna

.

Inte blir jag nervös inte

när superhjälten MacGyver bli instängd i en källare

jag vet att han måste bli fri till avsnittet i morron

.

Har du nån gång mött en socialdemokrat

Som vill införa verklig socialism?

.

En av våra missar vill slå män på käften om de stirrar på hennes stora bröst

En a´n känner igen det där och döljer mina stora öron med håret

Sen har jag då min stora näsa … om de stirrar för länga brukar jag ge en kram

Sen är det blickarna på min smala rumpa, men då brukar jag gå min väg

I nödfall brukar jag dra en säck över huvudet

Det är inte lätt att vara man heller

Det är inte lätt att vara vacker heller

.

Alfred Nobel hade en tanke att en del av hans stora förmögenhet

skulle komma unga kämpande vetenskapare och författare till del

Nu ser vi gamla män kämpa med ungdomens glöd

för att orka stapla fram och ta emot diplomet ur kungens hand

.

En a´n har alltid undrat över den förborgade amerikanska humorn

Man behöver en skrattorkester för att veta när man ska skratta

Men även i Sverige har vi folkbildartradition i etermedia

.

"Dä va´ rolegt dä´, sa bo´n nä skogen brann"

Jag älskar det gamla Dalspråket.

.

Som han sa Chicago-Bert:

Satt jag ändock i Regeringen,

då skulle jag visa hur landet ska skötas.

.

Som han sa,

han som stod i blåsvädret:

"Det är väder att torka kläder".

.

,,, aj, aj ,aj jag får hugga av pekfingret

och vädra lite i rummet ochs-å-å-å.

.

Myror lär vara flest och starkast i världen.

Man tror det gärna när man ser folk

försöka bli av med dem innanför kläderna.

.

Skitstövlar finns även i Amörkat,

om man får tro Wilhelm Moberg.

.

… tuffa flickor … miljömärkt med svanen … LdB lotion mot mossa i maten … en utsökt måltid Wiskas om Kattfa´n själv får välja … hoola baloo … Magnum, Guud va´ gott … så prova Ariel UItra … oj, det var reklam. Det blir så inspirerat när man skriver och lyssnar på TV samtidigt i denna sönderhackade värld … som han sa Han som sålt smöret och tappat hakan.

.

Vilken fin doft lindar har egentligen!

.

Finns det blå raffgi.

Inte vet jag, men jag har en på mitt självporträtt.

.

Som han sa,

hans om förvillade sig till Dalsland och såg en tjur:

"Ah, här har vi en äkta country-sångare".

.

"Jag giver fa´nen i dens bruk"

Nog var de självägande bönderna på Dal sturska förr i världen.

.

En Dalmora sa "Vi Dalbor kröker inte rygg för nån"

En a´n brukar göra det när en grann tös tappar halsduken.

.

Dä´ ä´ ent ´mö´ nytta att skjuta kajor

nä´ folk beter säj som svin.

.

En annan av de goda från Dal

"Tess mer en rör i smörja, tess varre loktar ho"

.

Man är så fri som man känner siig.

.

Tänka sig här har regeringarna sanerat sen 70-talet

och ändock är ingen nöjd och mer ska det bli.

Vem sanerar de efter?

.

Tiden är föränderlig, min kära Watson.

Kattskit luktar inte så illa efter ett par veckor.

.

Vi kan lära av Sokrates.

Med en argbigga som hustru blir man filosof.

.

Skål för den första republikanen vi känner på Dal.

Grels vågade kritisera kungens förläningar och fick böta ett par årslöner. En tid efter det sa han som sanningen var, att kungen är hjulbent. Det blev ytterligare ett par årslöner för glappkäften. En skål för Grels, må ditt minne leva evigt!

.

Man trampar inga nya stigar,

om man går i andras fotspår.

.

Det är ingen förnyelse att överta motpartens argument.

.

Som han sa Ordklyvaren:

"Politik är att kunna"

.

Som han sa Dals Demostenes i ett inlägg:

"När krubban är tom bits hästarna"

.

Vad är människan värd som outnyttjad resurs?

.

Yeah old chap …I see the light …

it is a lot better to have a soul full of hope,

than a hole full of soap.

.

Allting flyter … ingenting förgås …

men tar väl ett tillståndssprång nu och då.

.

Som han sa rektorn:

Inom bokföringen är allt beroende av allt.

Det stämmer nog in på livet också.

.

Lika spännande varje morron.

Vilken åsikt tycker folkliberalerna är trovärdig i dag?

.

"Det är kul att betala skatt", sa miljonären Rolf Alsing.

.

"Det är kul att arbeta 14 timmar om dagen",

sa miljonären Curt Nicolin.

"Det är kul att även miljonärer har roligt,"

sa Ordklyvaren.

.

Som han sa: "Du har inte varit i Tuna och lärt hut"

.

Fett fläsk och stora ord fastnar inte i halsen,

men hjälper till att hålla böxera uppe.

.

Mängden av tolkningar ökar med ordknappheten.

.

Vi kräver fred av andra, bara de köper vapen av oss.

Så flög Karl Gustav och trampminorna över jorden.

.

Simma lugnt ….sa Ordklyvaren.

.

Fett fläsk och pamplater ska man missunna folk.

Så roligt ska vi inte ha det.

.

Det är så djupt så djupt på TV. Det är nästan alltid de gamla lekarna från barndomen: leka polis … leka doktor … leka affär … leka brandman … leka rövare och polis … leka lärare … i vuxen tappning. Vi blir tydligen aldrig för gamla för dem.

.

EU-parlamentet är en institution

som ger legitimitet åt den europeiska plutokratin.

Det är Ordklyvarens definition av hur det ser ut 1994.

.

Ende garanten för den fria människan är den välmående staten.

.

Politikens indiska reptrick är att skära ned för att få tillväxt.

Om du låter bli att fråga om färgen på mina trosor,

ska jag låta bli att fråga om din snopps längd.

Var har jag hört det nånstans?

.

Inom företagen säger de att vi konsumenter är marknaden.

Men åt oss säger de att de själva är Marknaden med M.

Det är vad man kallar marknadsföring av synförvändning.

.

Fem fjolliga flintissar fes formidabelt fast vilda vinden ven vrålande i väster … observera paradigmskiftet mitt i ramsan.

.

Kom din fuling så går vi och tar en bärs.

Sen slår vi varandra i skallen

tills vi lärt hur mycket vi tål tillsammans.

Det är amerikanska metoden.

.

Tyvärr har jag inte råd att vara sjuk av statsfinansiella skäl.

.

Saliga äro de saktmodiga,

de blev nedtrampade.

.

Endast kollektivet kan förhindra att tyranner etablerar sig.

.

Som hon sa Hilary Clinton.

Det tar en helt by att fostra ett barn.

.

Genetikerna påstår de har funnit en gen det står KRIMINELL på.

En a´n misstänker att det står KAPITALIST på baksidan, Kapitalismen gyllne tes är att tänja regler och ändamålet helgar medlen, för att maximera vinsten.

.

Märkligt att stormakter och tyranner så enkelt kallar alla oppositionella terrorister. De stora åtminstone borde ha råd att vara generösa.

.

Företagsamheten borde beskattas så att ju lägre sysselsättning desto högre skatt. Det skulle maximera antalet kunder i marknaden som har råd att köpa produkter. Det skulle minska diverse utgifter i Staten också … liberalernas patentmediciner är ej mer värda än Dr. Sloans Liniment.

.

Som han sa han Höjdaren:

Arbetslösa och socialbidragstagare har extrema åsikter och är psykiskt instabila. De ska inte ha mer bidrag än att de rehabiliteras. Tänka sig att diagnosen på en arbetslös är att det är en sjukdom.

Vad kallar de det när Lear plötsligt avskedar hälften av ett litet samhälles arbetare? Sjukan kan ju inte sitta hos arbetarna i varje fall … tycker man. Förlåt, Företagarna har tolkningsföreträdet i Marknaden.

Hos Höjdaren är det underförstått att den som inte arbetar ska inte ha mat … ett enkelt sätt att få ned antalet arbetssökande.

När jag hör den sorten goja tar jag fram de gamla takterna. "Gud give att det blev krig, så att man kunne få dricka varm människoblod igen"

… tja, enligt religionen är det legitimt att offra människor i religionens namn, att åtminstone de utvalda måtte bli frälsta. Anledning till brutalisering finns på alla håll i detta årtusendes sista skälvande dagar.

.

Nä´ en fattäge blir rik … blir han Fán lik … ordspråk på Dal.

.

När en björn börjar jaga för nöjes skuld, skjuter man den. När såg man att man sköt en jägare som jagar för nöjes skuld? Ett under att naturen klarade balansen innan de moderna skjutvapnen, som kan tömma en bygd för vilt på nolltid.

.

Politikerna och livet själv använder gärna karbonpapper.

.

En a´n är stoiker.

För mig är livet i ständig förändring … även jag.

.

Som han sa Den Gamle Partiräven:

"Politik är vad vi äter, hur vi klär oss, hur vi bor …"

.

Bästa säkerhetspolitiken är samarbetspolitiken.

.

… ett torrare skydd … en renare känsla

… köp NyDemokratiska galoscher … always.

.

I svågerpolitik krävs inga meriter,

men politiska tillsättningar stärker broderskapet inåt.

.

Bygger man efter andras råd blir det ett kråkslott.

Bygger man allt eftersom man har råd blir det också kråkslott

… svårt det där med byggande.

.

Har du hört om han som hängde i galgen och ropade åt förbipasserande:

"Titta, jag har kommit upp mig"

.

I marknaden gäller alltid det gamla ordspråket

"Det bästa hos människan är kunden"

Salig Grells på Dal inspirerade mig att påstå att George Dubbel W Bush har grisögon ... alltså som en ren personlig iakttagelse.

Egentligen borde man ju inte skjuta på budbäraren från amerikanska olje- och storindustrin.

De stora har haft för vana att försvara girigheten med att det finns experter som inte tror att deras växande utsläpp påverkar naturen. De betalar gärna experter för att bevisa fysikens lagar om termodynamik inte gäller i Amerika.

Termodynamiken säger "Allt är beroende av allt" ... alltså påverkas atmosfären av våra fjärtar men ochså av avgaser och annat vi släpper ut

... ja faktiskt omsätter vi runt 50 ton/person/år även i Sverige.

De amerikanska plutokraterna vet ingenting om demokrati, majoriteten brukar vinna i omröstningar (även majoriteten inom expertkåren), jävighet är att den som har skjortan i byket ska inte vittna. Det är gammal europeisk folkrätt.

.

Skara-Bert lovade i TV att slå den på käften som säger något ont om USA. Det är jenkernas tag som alla vet.

Bäst att ställa in min planerade tur till Skara ... annars frestas jag att ge Bert en snyting

.

Apropå baggar ja, tycker man väl att det är väl dumsnålt att oljelandet Norge med 40 miljarder oljekronor i överskott och 2500000 får och baggar inte har råd att föda 10 vargar

... oj då, nu kan jag inte resa till Norge heller med tanke på hur det gick för Odd Lindberg. Ingenstanns finns yttrandefrihet

Sen gammalt kallar vi på Dal grannen i norr för baggar. De brukade förr i världen mökränka våra tjejer allt enligt domböckerna

.

Volvo brukar göra minst 100 förbättringar på "nya Volvon" varje år. På 20 år blir det 2000.

Minns nån om det gick att köra med 1980 års modell?.

.

Folkdynamiken är att endast kollektivet av människor kan hålla skitstövlarna i schack.

.

Fantasi och inbillning växer med kvadraten på avståndet mellan skrivare och objekt i tid och rum.

.

Apropå greken Pytheas neskrivning av nordbor:

Jag tittar och tittar framför min spegel för att se drag av ett hundhuvud, kollar om jag är enfoting och kollar om jag har huvudet i magen som en buktalare.

Jag kollar också om jag hör till romaren Tacitus' Oxiones dvs. de med oxkropp och människohuvud. Ett vet jag dock att de omtalade enögda bor i Dowrefjell Norge.

.

En samisk vetenskapare sa träffande nog,

"De frågar alltid varifrån samerna kom, men aldrig varifrån norrmän och svenskar kom".

Jag skrev raljerande till SVT att kanske norrmän och svenskar låg gömda under inlandsisen och poppade upp allteftersom den smälte.

Såg en norsk annons där ett reseföretag annonserar att de tinat upp norrmän i decennier --- de tycks vara trögsmälta.

.

En engelsk arkeolog menar att "kult" är ett begrepp man tar till när man inte begriper vad man ser.

Nordiska arkeologer brukar ta till ordet "shaman" när de inte begriper sig på våra förfäder.

.

Jag resonerar som så, att jag är en hygglig människa.

Mina förfäder kan inte ha varit så mycket sämre om man ska tro genetiken.

.

… tau wow … som indianerna säger.

Det finns gott om plats på jorden. Så varför strida?

.

Något ljushuvud har beräknat,

att om ställde upp hela jordens befolkning på Gotland,

så skulle det finns plats för några att sitta och meta.

 

Två ting främjar flintskalligheten:

Radioaktivitet och eller för korta sängar.

.

Tänka sig att de kuskar runt till nio av tio filmstjärnor med samma LUXtvål.

.

En urgammal filosofisk fråga: Finns världen när vi inte pratar om den?

.

Detta är min visdom

.

Har du bestämt vilken färg du vill ha på mattan?

Jag menar den man rullar ut för fint folk och sångerskor

.

Som han sa han Moberg

Det kan finnas en och annan hygglig människa även i Amörkat

Fast ibland är det svårt att tro

.

Om man får tro National Geographic

och Discovery så finns det bara vilda farliga djur

inte en knottjävel nånstans

inte något samband i näringskedjan

där vissa träd pratar och hjälper varandra

.

Det är något oförlöst över amerikansk entonig steppdans och skuttande

Det är inte Gamla Världens förspel, utlösning och efterspel

i divina comedia

.

Förmodar att våra amerikaniserade TV-kanaler

vill förbereda oss för än våldsammare kultur

det är den kulturella efterblivenheten

.

Sälar gillar klassisk musik

Sjölejon kramar sina ungar ofta

Är de lika människan eller är det tvärtom?

.

 … vad nu då?

.

I europeisk tradition brukar vi inte peka finger åt folk

Vi vill inte sätta en fluga på en nål

Vi vill inte mobba

Ändå gör vi det till amerikanernas stora förtjusning

De tycker att vi kommer ned på deras plan kanske

när vi matas med mobbnings och förnedrings-TV

Största förnedringen är programutbudet

.

Men tack TV för alla repriser

Ni tänker på mig som är tjockskallig

Det tar tid att smälta skiten

.

Härligt, härligt

Nu får vi fortsätta att äta strömming med dioxinkrydda

Hääärligt!!!!

.

Vist finns morska män i Sverige än

Som kan äta skit och spy dioxin

Inte ska EU komma och bry sig om vår hälsa inte!!!

.

Har du nån gång mött en folkpartist

Med samma åsikt som i går?

.

Amerikansk TV vill lära oss att mobba

De vill lära oss att skratta

Eller kanske de skrattar åt oss

som går på den dumma TV-skiten

.

Vem har sagt att världen måste vara rättvis?

Jag vill då tjäna mer än andra

.

Frågor, frågor, frågor

Världsläget gör att humorn blir skruvad och det finns anledning att göra en särskild avdelning på gränsen mellan skruvad humor och satir.

.

President Bush har fått blodad tand. Han annonserar att han tänker fortsätta kriga efter Afghanistan. Och nu är Bush och Putin bundis ... tänker de dela världen mellan sig?
.
Blir det bombmattor över Egypten och Saudiarabien härnäst?
Inte har nån gjort nånting, men bättre förekomma resonerar diktator Bush. Är det rättstat eller globalt rättssamhälle? ... är en annan fråga.
.
Pakistan ligger förstås ochså illa till eftersom där som bekant finns en del som motsätter sig kriget på andra sidan av gränsen. Där finns ju något att bomba ochså eftersom det finns miljoner flyktingar. Hinner de tillbaka till Afghanistan innan det börjar smälla? Kan Afghanistan därtill ta emot flyktingar från Pakistan?
.
Vidare har ju Onkel Sam samma gamla ärkefienden Libyen och det var väl något med Sudan ochså fast där tycks det vara svårt att hitta rätt?
.
När han ändock är i knutarna kan väl Irak få sig en ny omgång?
.
Sen kan han ju fortsätta till Tyskland där man hittat en del bin Laden anhängare sägs det ... eller har han hittat en vapendragare i Schröder? ... där tyska Örnen tycks ha vaknat till liv?
.
...och Aftonbladet har hittat åtminstone en av bin Ladens högerhänder i Sverige??? ... bäst att se upp här i Hårda Bud ... har jag kritiserat Bushmannen för mycket?

.
... så går det när världens stora mister sinnet för proportioner och medmänsklighet ... vist är det galenskap?
.
Inget nytt under solen egentligen. I romerska riket var det brukligt att härskare och blivande härskare krigade för att vinna popularitet ... under min livstid över 60 år har väl alla republikanska presidenter krigat ?... vist är det de gamla diktaturfasonerna?
.
Nu väntar jag paket från USA i nästa vecka ... jag funderar på om jag måste köpa skyddsdräkt och handskar ?.... och gräva en grop där jag kan packa upp paketet och slänga emballage och få det begravt omedelbart. Tänk om det aldrig kommer fram. Kanske CIA öppnar det. De finner knappast något mellan raderna i den gamla boken. Men tänk om det finns följebrev och de tolkar det allegoriskt? Kan Göteborgspolisen eller nån annan manipulera kan väl CIA? USA brukar ta sig rätten att gå in i vilket som helst land och arrestera folk.

... vist börjar man tänka ...när Bushmannen trappar upp våldet ... ty inte är han och USA väl så oskyldiga som de låter?

.

Cowboyer från Texas borde inte få bli presidenter, om jag fick rösta i amerikanska valet utan att räknas bort för att ha kryssat fel
.
... och inte är de väl demokratiska? ... och inte följer de väl FNs mänskliga rättigheter? ... fast de låtsas bra ... nää du, i ett land där en guvernörspost kostar 500 miljoner finns nog ingen demokrati ... guvernörn kan ju inte förvänta sig att pengarna ska förränta sig ...eller kan han? Eller finns det krafter bakom som tänker skinna delstaten? ... finns de krafter bakom Bush som skinnar världen?
.
Tänka sig vi är faktisk medansvariga för detta … och det finns ett tyst godkännande till vad som helst signerat Göran "Den Fjärrstyrda" Persson.

.

"Världen börjar se det bästa av detta land"

George W Bush 2001

.

"Vi vill icke ha en massa nazister i Danmark"

Pia Kjärsgård 2001

.

Det dog runt 35 miljoner i andra världskriget

Det är bara 6 miljoner judar som räknas

Det är judar som fortsätter i Hitlers anda

Lebensraum var det ja … och vatten

.

George W Bush har återupptagit den gamla stilen från Wild West

"Skjut först och fråga sen"

Det är den nya globala rätten

när man bedriver förebyggande mord på misstänkta

.

Undrar hur de har det i Amerika med kirurgin

Är det knappt 50 % chans liksom i Afghanistan

.
Vår statsminister menar man ska förstå båda sidor i Palestina.

En a´n begriper inte Hamas & Co, totalt obegripligt

En a´n begriper inte Israel som än andra parten

Däremot begriper jag att de meniga palestinierna och israelerna vill ha fred.

Inte begriper jag Israel som menar att palestinska polisen ska bekämpa terrorn

Men sen bombar de sönder och samman den palestinska polisen

Nån, är totalt galen här.

.

Vår statsminister menar att Israel tar till i överkant

… underförstått att hälften så många bomber och missiler skulle var tillåtet

… innebörden av den inställningen är att han menar att våld är en lösning på problemen.

Små barn menar man ska sluta slås innan man kan få fred

Det finns många prominenta världsledare

som menar förutsättningen för fred är att våldet slutar

 

Vår statminister har inte fatta den fredmekanismen

Han var tydligen inte med och förstod inte symboliken

med "den brutna pistolen" framför FN-skrapan i NY

Vårt arbete för fred och global demokrati har varit förgäves.

.

I vår Regeringsform står faktiskt också att alla i Sverige har rätt till ett liv utan att löpa risk för att svältas ihjäl av beslut i Regering och Riksdag. Det står också att Sverige är en suverän stat som sköter sina egna ärenden utan diktat utifrån. Det är bara lydstater och lismande bandhundar som gör som Husbond vill.

En a´n hänger inte riktig med i Lynchrättvisan från Wild West. Den verkar barbarisk och ociviliserad. Men det är kanske för att det är så mycket elektriskt med George "Enron" Bush. Nu blev det äntligen avslöjat att USA är en plutokrati med mycket svågerskap

… det är inte allt demokrati som kallar sig demokrati.

.

Efterskrift

Vist är det märkligt. Onkel Sam proklamerar "krig" mot terrorismen, fast det finns inget land att kriga mot eller i varje fall inte att ge en krigsförklaring … eller hur var det nu egentligen?

Det allvarliga är att Världssamfundet och Sverige gav in-blanco-fullmakt och därmed är vi skyldiga till alla handlingar Onkel Sam företar sig i "Operation varaktig fred"

Nu säger man plötsligt att det var inget krig. Alltså är krigsfångarna inte krigsfångar. Man anordnar läger utan insyn och utan internationell rätt. Fast vi hör till ett Världssamfund som hävdar mänskliga rättigheter för varenda medborgare inom Världssamfundet

Det framgår ju tydligt att Onkel Sam kan säga ett i ena ögonblicket och ett annat i andra. Varför det förstås inte ligger långt ifrån att gissa att det är en sorts utrotningsläger där själv Hitler ville ha blivit imponerad av humaniteten.

Vi är inte långt från världsdiktaturen ... vad ska vi med FN till när Onkel Sam gör som han vill? … och jag skyller på Göran Persson och Anna Lind när eftertankens kranka blekhet kommer … jag har inte röstat för att vi ska inrätta utrotningsläger utan insyn

... Om Göran och Anna beter sig som svin finns det förstås ingen anledning att bry sig om några krigsfångar som inte är krigsfångar och ingen vet vad de ska kallas. Vist har det blivit lätt att ta medborgerliga rättigheter från folk ... där förstås Göran och Anna är medskyldiga till behandling av Al Barakat-folket som inte får det medborgerliga skydd varje medborgare är garanterad enligt grundlagen och de mänskliga rättigheterna. Amerika utrotar medan vi svälter ihjäl folk. Skillnaden är inte så stor.

.... jag äcklas över de båda och över vår riksdag som inte kan sin författning ... bäve månne nästa generation.

Vist är det något med att ge Fa´n ett lillfinger och han gör vad han vill … numera läser Fa´n själv Bibeln

Ordklyvaren kan inte skriva mer i denna fråga när Världssamfundet tappat besinningen och känslan för mänskliga rättigheter lördag den 12 januari 2002

Efterskrift 22 September 2004

Utvecklingen efter ovannämnda brev var förutsägbar. High Society lever i en annan värld ovanför de dödliga. När Göran Persson fick en utmärkelse av judelobbyn i USA kunne jag inte låta bli att skicka ett brev … fast jag beslutat att sluta skriva på grund av döva öron när det gäller mänskliga rättigheter:

Email: Göran Persson lyssnar till HMV

Om nån förväntar sig att jag ska applådera när PrimeM Goran Persson får medalj av judelobbyn i Washington tror de fel.

Jag tänker på den gamla stenkakan "His Master Voise" HMV där hunden sitter framför trattgramofonen. En sinnebild av prime Goran i världspolitiken som sitter stilla i båten á la La Mitterand eftersom han inte kan simma. Det är äkta laissez faire

I ett vidare perspektiv är utmärkelsen från judarna en muta "Sitt vackert" och säg inget som går oss emot.

Råkade i går se på tyska DW när man visade barn lekande i Basra på radioaktiva vrak av tanks där geigermätaren gick i botten och andra lekte i radiaoaktiv sand smittat av U236, en produkt som förekommer endat i kärnkraftanläggningar. Sjukhusen fylls av leukemi och andra sjukdomar relaterat till U236. I vart och varannat hem finns missbildade barn och vi ser bara början till "tickande bomber" av hat när generationer av irakier får se det samma. Irakierna är inte lika stillatigande som japanerna efter Hiroshima

Och våran statsminister sitter stilla i båten och är faktiskt medskyldig till dessa krigsförbrytelser. Han har hela tiden varit hunden som lyssnar på stenplattan från väst ... som ett alibi gör han luftslag mot antisemitismen som fanns för ett par generationer sen utan att fatta vad som pågår här och nu ... utan att söka nya metoder att skapa fred ... smittat uran skapar bara fler fiender ... och var finns Sveriges praktiska hjälp att städa upp inte bara i Irak utan ochså på Balkan. Den som tiger samtycker eller sitter snällt framför trattgrammofonen som en dum lismande hund.

Det fanns en tid då Sverige hade samvete

skrev

catshaman

.

Vansinnig skrek Silbersky

Åklagaren fick skrämselhicka

Utredningen lades ned innan alla bevis var analyserade ens

Polisen som höll i dem kastade bort dem

Som om de var heta och pestsmittade

Jag som trodde att man alltid kan överklaga

Och att bevis måste sparas åtminstone så länge

Inte i Sverige när Silbersky bestämmer

.

Tja, nu har jag blivit vansinnig menar Leif Silbersky 

Han innefattar alla som tycker att det blir för mycket

när tre stora killar i skift knullar en tjej i åtta timmar

Jag ser det som misshandel helt enkelt

Om inte lagen kan se det är den helblind och heldöv

… en polis varnade tjejen för att anmäla stora grabbar

.

 … har advokater moral?

Kanske det är en dum fråga

.

Dagens tiotusen kronorsfråga

Vad skulle Leif Silbersky ha sagt om

han var talesman för tjejen?

.

Först råder han pojkarna att erkänna

Det ser bättre ut då

Nu måste han liksom tvätta de små svarta jävlarna i Persil

Och göra svart till vitt

Och få pojkarna att bedyra sin oskuld

De satt ju bara och drack te och pratade i 8 timmar

.

Det knepiga är att de erkänt

Nu återstår för rätten att bedöma

om 3 grabbar och en tjej i 8 timmar är rimligt
.

En del jag möter menar

att en vanlig flicka och en Svensson

skulle ha avskrivits med en gång

Sån är praxis!

Min kluriga fråga är

Vad skulle du sagt

och gjort om det var din dotter?

.

Inlägg i idrottsdebatten

Naturligtvis oroar man sig för vart är norsk hoppsport på väg? Det är slut med framgångarna i backhoppning. Det vill sig inte. Vi som i decennier följt rapporterna från Norge ser med en gång att man tappat stilen. För att Ola Norrman ska vinna måste han ha ett handikapp. Det hjälper inte att skidorna är för långa, att man väger för mycket eller att dräkten inte är tillåten.

Det ska vara rejäla handikapp som att hoppa med gipsat ben eller bruten arm och kanske huvudet i en påse. Då får man fram det norska hjältemodet som övervinner alla hinder och visar världen hur tuffa och övervinnelige grabbarna i lussekofta på andra sidan Kölen är.

Det är ytterst märkligt att man kommer med bortförklaringar efter en vinst??? Antagligen har de missförstått de amerikanska tennistjejernas standardknep. När dessa känner att de inte kan vinna för dagen får de ont i magen, benen eller nån annanstans. Oftast går de runt med ett bandage och det liknar väl det norska knepet lite grann. De kan ju inte komma hem till pappa och vara ärliga och säja att jag hade ingen kraft för dagen

Tyvärr baggar, jag faller inte farstun för norsk skisport. Ända sen vi hörde om den norske vetenskapliga träningen och höghöjdshus finns den där frågan "vad har de hittat på för juks nu?"

Baggerna är alltid ute och vet säkert att andra har dopat eller fuskat, men själv är de snövita som en djävel tvättad i Persil. Man frågar sig förstås hur är det möjligt att tre når samtidigt toppform på en så krävande distans som 50 kilometer … och hur kan man hålla på med alla distanser? Det är att det öppnar för så många frågor

Baggerna tycks lida av materialhysteri och kommer alltid fram med nya hemliga material. Där lyser sportsligheten med sin frånvaro. Bagger får ha hemliga vapen men inte andra. För mig är det i klass med doping när inte alla har samma möjligheter. Nu tycker jag ju synd om Ljökelsöy därför att nu får han fråga sig hela livet "Varför lämnade jag bort superdressen kanske jag vunnit om jag tagit den på mig???

Jag har alltid haft svårt att förstå baggernas humor … ja, ibland gråter jag när jag ser norskt humorprogram. Nu kommer förklaringen baggerna skickar muntergökarna på uppdrag att vara domare exempelvis i backhoppning -;)

Nu ska jag se på reprisen av lagkonkurrensen där Morgenstern har handen nästan i backen och får 18,5 poäng av baggen. Ahonen har rumpan 10 centimeter ovanför backen och får 14,5 av baggen… jag kan ju inte ha så fel här eftersom övriga domare ger 16,5 … är det "finnehat" eller avundsjuka??? När finsk sisu vinner över baggernas trixande?

Jag ska foga in en bit om detta på min humorsida som nordisk humor -;)

Skrev catshaman

PS Vi på Dal kallar sen urminnes de som bor i norr för bagger

Vi har ett uttryck i domböckerna från 1600-talet "mökränkt av en Bagge" … man frestas fråga om inte denhär domaren försöker sig på en mökränkning av Ahonen

Jag är internordisk så jag brukar försvara den som ligger under

.

Folk här på trakten kallar mig DURACELL

Den flygande delfinen|Faraos solsång | fånga orden | Ode till Afghanistan| essäer

 

© Catshaman
Last Updated: