Den Nøgnes Lov om Fællesbo

Fortolkningen af denne gjorde jeg 1989 og finder ikke større anledning at forandre den. Ikke ens efter denne tid eller at Tommy Andersson og jeg har fundet en del nye symboler. Muligtvis er jeg ikke så bombesikker i detasilerne om exaktheden i fortolkningen.

Fornsprog, lov om fællesbo, Karkemish, månkalender, tredelet år, triade af idoler, Lovhellen, fællesbo, brødrebo, Den Nøgne, harg, Jordhuen, majgren, Ersdagen, votivbåd, værnformel

Loven | fornsprog | Lovhellen Högsbyn | agerbruget |avlerne | hjem |

Dette er lovdelen imod vest.

Loven er given i Den Nøgnes navn og begynder oppe til højre vi de nøgne fodsporene. De kan ses som en talestol i lovlig og samfundets mening. Dermed er det forståes ældste kända talestolen i Norden og vel også i Europa. Vi har på Dal flere anläg af typen talestol, fotpall eller podium.

Agerbrugets lov begynder med at fordre staver omkring agern om sommeren. Idet fortsætter med en slinge som beretter om agerbrugets sæson. Den lange raden i midten er en giftebalk og noget om bryllupet. Nederste bølgelinien er avlernes årsritual.

På østre delen findes værnformel. Officianter i en båd og vi må huske at de så agerbruget som et bryllup mellem man og jord. Begge fodsporene i undre raden er værnegudene. De mange og sporene efter deltagerne som gik nedad for at bade. De øvre symbolerne håller myrerne springende på min skalle.

Loven om fælleskab

For at bedre forstå teksten er det måske bedst at først give en forklaring til egennavnen i loven:

Tued er det samme som brødrabo eller fællesbo eller en traktat mellem agerbrugere og avlere.

Det Nøgne er navnet jeg anvender ved siden af Gyr eller på dansk Gydje hun "Den med de nøgne føderne "og i hvis navn loven er given. Der vi fra den anatoliska og syriske verdenen kender Den Nøgne eller den våde og kraftige Anahita fra Persien. Hun siges have bæveren i selskab.

Floden er Mælkevejen men det findes også en reguleret flod dvs. faktisk kanal den udgår fra Orion og Rigel.

Leak skal faktisk skrives Le-ak og er pladsen på hargen med en brækket stav. Faktisk der sæsonen brydes.

Gulis er navn jeg giver hunden/ræven eller idet det passer på Dal. Indiske braminer benævner den i dag månehunden Rahu og den glosen er sikkert lige gammel som dette billede.

To par nævnes i teksten agerbrugeree og avlere og for at skille på dem benævnes de Tåboan og Tupa som bor i Tåen samt Ipa og Boan. Det er egentlig en lydgivning af symbolene.

Ina eller Inanna er nymånegudinden og der Ipa tydeligvis er så vel husbond som gud. En dualisme Tor og Siv også stod for.

Anan er "Han der oppe" som giver oss livet med den flydene solen. De viste nok alt om hvordan det går til i naturen!

Nyib er "Den unge Manden". På vestkysten kaldes pigen Grebba. At være hæl er at være efter lederen.

Elgskog er pladsen der de unge får være i fred og tilnærme sig hinanden. Det er måske sådan at visse af hellene i Skoven er erindring derom.

En folkminnestalare soldaten Otto Hjelm f. 1868 fra Högelund har berettet:

"Mi mor berette hør di gjorde ve hällristningene som e som höler i bjerget. Skålhulerne di er no gjorde mö senere end ristningarne. Di havde di når di skulle gøre hvordan. Da geck gosser og tøser dit om foråret. Når de havde blevet vart å lav sammen.

Di havde mä å udsædet. idet når det geck for gossen lætte han det komme i mørtel å siden lå di uttå udsædet oppi og støtte me tangen. Senna tok di uttå gôra å kaste i utsædesbingen. Men det skulle være ungt folk som lav ihop allerhelst di som allri gjort det for. Da voksede eet no aller bedst"

Först teksten i en konsekvens:

På. gå. Gyr gver ud.

Den nøgne fordrer staver om ager halvdel året … være lov på. 12

Jordhuen retter op sig. Floden rinder. Floden krydser og rinder i jord. Månen giver ud. Underjorden giver ud i Leak. Underjordens flod rinder og rinder.

Fra og med majgren til Gulis råder Tåboan om feltet.

På Boan i Tåen. Jorden giver ud under underjordens ægteskab og Tupa råder om bogården. Under tredje kvarter tager Ipa boskabet under sig.

Månfasen giver når Ipa og Ina skal lege "give ud". sommargille. Anan giver ner regnen. Jorden giver ud … Anan lå lå lå lå.

Nyib og Grebba tager i hånd .. svøbe … Anib Ipas hæl … ægtefæller ... livsslange råder.

Elgskov (der vi ser de unge to i bølgerne … og till det forklaringen "Mi mor beretter …).

(resten af tydningen er adskilligt usikker)

Under tilvoksende råder Tupa – slangen er grænse. Tåboan råder om gryden … når de er Tåbor.

Ungdomme bor i hus i kredsen. (ved skilmisse bor den forfordelade parten i Tåen i to år. Går siden atter til kredsen).

Nedre slingen er nok være avlernes årslov og indeholder bare symboler. Raden begynder med det sumeriska tegnet for "mad". "labyrinten "står for yveret og en stor grube antyder mjælkoffer i jord. I senere tid ved vi det fra oss på Ersdagen 18 maj idet malkningen begyndt. Er var måske et af de folklige navnen på Moder Jord. Symbolerne fortsæætter muligtvis med parning, adskillelse, høstslagt samt smørberedelse og lagring.

Teksten slutter med "Op på land"

Officianternes votivbåd.

I lovens kant finns en båd med Lovgiveren med officianter. I østre enden findes fodspor som går ner for bjerget imod søen måske for et rituelt bad.

Og vi får lslutte med lovens værnformel akkurat i kanten af loven.

SU IF NU PA den Nakna … jord, snare, PA

Værnformel sir "Såsom alle ved om nu visse tramper på den Nøgne går det ilde".

Rader i ordning som denne giver oss bevis for at det virkelig fandes et slags sorts skriftsprog ved denne tid.

Denne ristning findes på nordlige delen af hellen og går ner imod søen for rituelt bad.

I glose "Da er Tuedsloven given"

Fornsprog

Hell 25. Foto af C. Claesson 1931

Hellen og loven har en stor AHA-værdi for mig. Det var der det hele begyndt. Jeg opdagede at jeg kunne læse visse smuler fra strengene af tekst gennem at bruge kendte fortolkninger af symboler fra fornsprogen. Faktisk var jeg bare ude efter lidt baggrund till noget helt andet.

Bare adgangen på symboler og fund sætter grænsen for hvor langt tiullbage man kan gå i fortolkningen af forfædrenes idéer. Det blev at jeg brugte mindst et tital år heltid på at fortolke hellene og læse på baggrundsmaterialet.

For at "kende hvordan det kendes "har jeg ligget på hellen og fulgt linjerne og tegnet af hver eneste symbol. Følt at det er koldt om rumpen om nu ikke det er sommer og solskin … denne hell er gjort om foråret. Göteborgske arkeologistuderende har gjort forsøg. Det tager 12 timer at "slå in" en meter høj bueskytte. Måske man først har tegnet op meddelelsen med kridt og siden har et helt hold med en lille sten i hånden hugget in det i hellen.

Når jeg arbejdet kendte jeg sommetider at "visse førte hånden "eller at forfædrene stod bagved og drev på. Det er ikke let at fortolke. Det har ikke være nemnt at opfinde symboler og få en stort budskab at rummes på en lille hell.

For at knytte hellen til samtiden og ikke bare i Norden uden i hele gamle verdenen her først tilsvarende yngre rituallov fra Karkemish Syrien. Den er visserligen en 1000 år yngre men det viser at symbolsproget brugtes længe.

Avklappning af teksttavle fra Karkemish Syrien sen-hettitisk kultur. Den rummer ritualåret og i deres kultur var kongen øverstepræst som talade loven.

På Karkemishtavlen ses et triangelformet alter med tyrehorn i venstre øvre hjørne. Tyrehornaltare var sædvanlige i Mellanøstern og Ionien. I nedre venstre hjørne findes en ørn med gudesymbol på hovedet. Det er Ørnens stjernebild.

I Ægypten var det ved denne tid en ørn med Amonfjer og i Bohuslän findes et mærkligt billede som er en efterligning. I Syrien ved denne tid havde man månekalender og et tredelet år. Muligtvis havde man også en triade af idol som findes på en anden tavleTriader var sædvanlige i den keltiske og nordiske verdenen. Kelternas "magt "strakte sig til Frygien Anatolien når det var som størst.

På hellene i Högsbyn kan man finde fler tegn som var internationale. Fra hettitiskan fick jeg nogle vigtige tegn såsom PA = på som tegnes med en konturfod. Den bruges mange steder for att vise hvow man ska begynde dvs. "tanken PA her". En enstreged fod er et hettitisk tegn for gud och leder. Jeg tyder det IPA eller IP henholdsvis IFA eller IF og da passer det ind også i andre texte.

Fortolkningen af denne helleristning åbnede øjnene på mig fra min ret naive og åndsfatige fortolkning af billederna i begyndelse af 80-talet. Efterhånden har fornfolket og deres hverdag blevet levande for mig. Kun om man ser dem som tipoldefædre begynder de at tale til oss.

.