Avlernes lov

At holde husdyr er en meget ældre madforsyning end agerbruget. For dette behøves ikke liget mange ritualer. I Ægypten havde man to tideregninger og avlarnes kalender synes ha været for vinteren når man levede af smør, mælk og kød. Noget lignende ser vi her.

Avlernes lov, tidhjul, ottedelet solår, syv mænds collegium, lille båd, lille skålgrube, gå-i-jord, første-gang, rituelt bad, tå, jomfru, fordrag

Datering | Tillbage till loven | till agerbrugets lov | hjem |

Avlernes del af loven er så lang at den her er delt i to. Andre delen følger som en direkt fortsættelse på første. På øvre delen ser vi til venstre en sumerisk symbol for mad ... og måske hyrderne menede at bare deres avl var MAD.

 

fortsätter med næste billede

... der jo nogle i vore dage har svært at spise grønsager i hvert fald om de er grønne. Men meget i formgivningen taler for at deres avsnit er ikke så genemtænkt som agerbrugernes. Måske de tænkte at boskaben klarer sig selv men det var besværligt at måtte rette sig efter hegnen omkring agerne. Vi ser det findes en labyrint som måske er et yver og det rinder i offer i jorden. Det er mælkeoffret 15 maj på Ersdagen.

På nederste billedet ser vi et ujævnt organiseret tidhjul. Ifølge dette har man delet ind sit år. år. Det begynder fra fodsporet som mener "På "og har en cirkel dvs. kvartal indskrevet. I resterende ser det ut som et ottedelet solår at sammenlignes med odlernes adskilligt strengt reguleret tid.

Tidhjul. Stævnen på båden er samme slags som på bådene som forekom i krigen mellem Ægypten og søfolken.

Tidhjulet til højre er fra Leonardsberg Norrköping og regulerer tydeligvis bare drøjt en halvdel af året. Ser man nøje på det ser man at det faktisk er uligt formede føder som står vændt ud fra centrum. Det er syv mænds collegium. Det som ser ud som et fodspor ovenfor er den sumeriske symbolen LU som betyder både "mand" og "måne". Fra Ægypten ved vi at man fulgte Thot dvs. månen under sommeren. Alltså siger fodsporet her at "nu begynner månens periode".

Hjulet til venstre er et tidhjul fra Ronarudden Högsbyn der man mærkt et par tider. Den store båden ska sejle over vintern og de to skålgruberne er høstens tegn. Den lille båden ska fyldes under sommaren. Almindeligvis er det en lille båd og/eller en lille skålgrube. Slangerne og den bestemte agern er agerbrugets periode.

Syv symboler for sommaren fra Ronaruddens bondepraksis. Romarna benævnt disse "syv mænds collegium"–en for hver måned.

Forklaringen til sommeren findes nedenfor Ronaruddens hjul. Det er 7 ulige fodspor indskrevet i en firkant. Idet de er forskelligt tegnet angir de forståes 7 ulige dyrkningens arbejdstyper eller navn på måneder.

Om vi fortsætter på avlernes avsnit efter tidhjulet. Da har vi en urne, et yver og et par føder man kan tænke længe over. At tyde vad man mener er ikke nemt og er alltid åbent for flere meninger. Hovedsagen er at vi kommer så nær at vi forstår deres hverdag.

Nedenfor findes en nylig opdaget krog og en lille stykke smule ringlende tid. Det antyder at man kroget sin tid i for et nyt år eftersom en krog i almindelighed er symbol for dette. Urnen findes ovanför Skorpionen og Slangebæreren og den er forståes en symbol for opbevarelse. Datidens sæd opbevaredes i urner, mens måske trætynder var bedre for smør.

Den små båden med officianterna i lovens udkant er af samme type som man havde for 5000 år i Mesopotamien og som man fortfarande anvender på åerne der. Ellers er det ikke meget foruden madtegnet som direkte knytter de brugte til Sumer.

Fodsporene viser at lovgiverne visede godt eksempel og gik nedad imod vigen for bad.

Om man vil leve sig in i lovens tilkomst kan man tænke sig at selskabet i den lille båden kom som missionærer med agerbruget og en variant af Inannamyten. Myten fået en ny form i stedet for "gå-i-jord "-ritualet man ser i sliberenderne som sluttede ca 2300 f.Kr. I stedet for begynder man bade rituelt. Mytiskt dyrket man i underjordens å. I et sydligere klima var det måske morsommere og lettere at tage sig et bad om foråret istedet for at gå ned i en mørk hule for ritualets skyld. Det nordiske klima var noget varmere en nutidens.

Selskabet har skrivet ned loven og efter det går fodsporen ned for på østre delen af hellen til "første - gang" og et rituelt bad. Efterfølgerne har efter det hvert forår gjort som Jomfrun og renet sig in for nye odlingsåret. Observere at jomfru menes her en kvinde som rener sig in for hver sæson.

Særligt i Indien fortsætter man traditionen med rituelt badende. Mest kendt er forståes festerna ved Ganges. Vil man finde något oprindeligt skal man søge sig til provinserne og deres varierende ritual. I Rajastan har man i mars–april en mindst 18 dages fest der Sivas kone Gangaur er hovedperson og det er idet nærmeste kun en kvindefest.

Det er fest og ritual til foråret, forelskelsen, ægteskabet og frugtbarheden. Festen begynder med faste og første dagen en procession med lerbilder af Gangaur og kvinderne i festdragt. Næste dag er Gyngedagen da kvinderne gynger under de store træerne medens mænd og drenge spejder in forståes. Det kan pågå i flere dage. Resten af tiden er sang, dans og offer til Gangaur. Man offrer frugter, blomster, grønt græs, krukker fyldt med vand.

Det slutter med rituelt badende for såvel leridoler som folk i nærliggende sø eller å. Det findes forståes en del myter og historier om disse fester og riter man sir være mindst 3000 år. Men de kan lige vel være fire til sekstusind år gamle. Nogen efterligning kan have nået til Norden eksempelvis for 4000 år siden

Datering

De nøgne fodsporene med tår fortolkes her "Det nøgne". Den Nøgne gudinden ses meget i Mellanøsten og Mesopotamiens levninger fra omkring 2000 f. Kr. Det underforstås at det nøgne også flyder eftersom hon er vandet og regnen. Underjordsslangen er symbolet for en vedvarende strømning under frugtbarheden. I værnformeln ses en fod ovenpå dette strømning som går i et jordhul. Jeg fortolker det som at den skyldige dømmes til underjorden og formodeligt mosen såsom moseligen senere viser.

Loven I Högsbyn er en afspejling og tilpassning til metoder og myter i Mellemøsten ved tiden omkring 2300 f.Kr. Det avpasses till at sæd dvs. pollen forekommer i moser vid denne tid.

Segl fra Syrien ca 2000 f. Kr

Den Nøgne "levde" langt senere og fands også i Palæstina som en nøgen pige med fletninger og tegnes fremmefra.. Mærk "uendelighedspiralen"oberst til venstre. Den er symbol for Floden eller måske Kanalen som begynder ved Rigel i Orion. Den findes på visse hundrede år ældre ægte sumeriske billeder.

Hele verdensbilledet og hverdagslivet fandes i symboler på stjernehimmelen. De fleste af såvel Ægyptens som Sumers guder er mærkede med stjerner. Det var naturligt at også tegne deres brug af vandningskanaler på stjernehimmelen. De var begge lande med en økonomi beroende av vandning og med alt for lidt regn under dyrkningen. Eftersom flod-symbolen stod for regulering og en pagt med naturen blev den også symbol for fordrag i almindelighed mellem person og natur eller anderledes. Solen stod op i Floden vid jævndögn samtidigt med at månen var i Urnen alternativt Slangen fra og med omkring 2400 f. Kr.

Disse skålgruber er fra Præstegården Ör. De findes som en gruppe adskilt fra resten af gruber og billeder.

Denne formering av skålgruber findes på flere helleristningar i Sverige og Norge. Det er sandsynligtvis hovedet på stjernebilled Serpent/Slangen som afløser Skorpionen som stjerne for fuldmåne efter jævndøgn. En hel Skorpion tegnet med skålgruber findes i Lofta Småland på en klippe. Den var ledstjerne ca 3100 f.Kr. Ved Tingsplatsen og ellers i Högsbyn synes man have været intressered af solopgangen jævndøgn.

Man kan vel sie at alle dele taler for at Lovhellen gjordes vid "Flodens tid" … ikke minst bølglinjerne ser ud som en flod. Her menes at ritualåret begynner når solen står op i øster i Floden ved jævndøgn hvilket burde ha sket ved denne tid.

Til samme periode slutet af tre årtusindet hører "fordraget"og det "rituele ægteskabet "samt parskabet. Det senere et av de begreb vi må skabe for at beskrive datiden, som analyserede alle former av par og deres forhold. En idée var at binde sammen byer to og to som en princip.

Man var tvungen at løse den mulige modsættningen mellem odlere og avlere på en rituel måde. I ritualsamfundet var riter altid en måde at organisere og forese at man handlede ret. I Sumer løstes dette rituelt gennem ægteskab mellem odlernas Inanna og hyrdernes Dumuzi. Broderskabets fordrag er något adskilligt almengyldigt end et ægteskab som forudsætter både mand og kvinde. Sumfundsordningen var i folkrige lande på vej mod et mandssamfund med mændens fællesskab.

Det er dette jeg ser på Laghellen at den udviklingen havde ikke gået så langt i Norden. Blandt andet gennem at man kan skønne to pars ulige fodspor. En lederfod og en heltegnet fod for det første parret og en tostreget fod og en heltegnet med markered tå for det andre parret. Begrebet betyder i almindelighed bopladsen.

Bredere bør man måske vide at Ægyptens år var delt i dyrkningens sommerhalvår og geten/kons eller kons halvår under regnperioden. Man kan måske se en vis specialisering og agerbruget var en ny teknik som man måtte lære og anpasse til klima.

Om man ved lite om baggrunden og om halvårsdelning og ulige naturens gang kan man se at oberste slingen er sommarhalvåret. Nedre slingen er mælkens halvår der vi dock ikke ved något som goldperioder og planlagt opdræt. Men det findes symboler for "labyrinten "yveret og også en stor urne der man oplagrer smørret eksempelvis.

Mit emellan disse slinger går en linje som taler om forårets ritual som var samme som folkets bryllop præcis som det var i min ungdom der en del af fastelavnssæderne lignede et bondebryllup. Hoveddelen af alle ritualscener på hellene handler om foråret. Man så fremad mod dyrkningen og høsten.

Til Den Nøgne hører rituelt badende og man kan forbinde det til folkmindet fra Högelund. Antageligen findes det to fænomener i hvad soldaten beretter. Dels at odlerne onanerade symbolskt i utsædet, dels at de unge løb til skovs for at finde hinanden så vel rituelt som i virkeligheden.

På sekstenhundredetalet nærmere vor tid tales om at de unge giftefærdige sov i laderne om sommeren underforstået de skulle finde hinanden og være i fred. Siden lavede man til det med bryllup og at de uagtsomme blev gifte og børnene fik en god opvækst og pension. Det sidste var arvet.

I det lille vi ved om keltisk kultur findes begrebet "Lunden eller Holtet" jeg antager det havde at gøre med elglegen på samme måde er symboliken rundt kilderne en opfordre om forårets frugtbarhed og kildevæld … Vil mindes at jeg i pigernes sky ungdom var i skoven visse tider.

For dateringen findes faktisk intet direkt astronomisk. At gå efter at det findes nogle symbol af tidlig sumerisk karakter. I Sumer hade man allerede overgået till keilskrift ved denne tid. Imidlertid kan man slutte sig til noget fra indeholdet. Eksempelvis parskab og bryllup. Ikke mindst det nøgne fotparet viser en nøgen gudinde eller idol som forekommer hypigt i Sumer og Mellemøsten ved denne tid.

Fodsporene nedad for klippen viser på rituelt badende og ligedan gør hovederne man ser i bølgerne. Meget af det jeg fortolker af teksten ser man i tekstens formgivning når man vel ved hvad det handler om.

Til dette kommer at vi ved om missionen på Dal ved samme tid i Evenstorp. De er dock ikke helt ligedanne og peger på to forskellige myter. Men vi fick indtrykkene fra ulige steder og måske ikke direkte fra kulturlandene.

I Voluspa vers 8 læser vi om tre mør fra troldens verden. Det er jordmoderne og sommermånederna. Vi kan også ligne dele av Voluspa med Babyloniens Enuma Elish det vil sige agerbrugets forårsrituale

Dertil kommer at i en mangkultur findes altid lidt forskellige indehold i myterne. Vi har desværre blevet opdraget til at tro at det findes bare en version av Eddan og Bibeln. Vi ved ikke hvor længe missionen pågick. Men pollenkurverne viser på bare nogle hundrede år i indlandet. Det findes ældre ristninger i Högsbyn og det findes yngre og lidt forskellige måder at skrive på

Vid anlæget Engen findes det muligtvis slibrender i den bløde lerskiffern. De har måske prövet på den metoden også i Högsbyn. Ved de store pladserne på Gotland og ved Flyhov holdt man op omkringt 2250 f. Kr. Uden videnskabelig undersøgelse kan man ikke sie noget uden det er et åbet spørgsmål.