Heyerdahl i kamp med väderkvarnar

Heyerdahl var en sporre för all forskning och en nagel i ögat på de akademiska forskning som sysslat med att konserverad hävdvunna uppfattningar. I deras värld får inte amatörer förekomma. Men ibland hugger Thor i sten och gör fel en etablerad akademisk "kopist" aldrig gör

Thor Heyerdahl, Odin

essäer| hem |

Detta apropå SVT program. Sveriges Television har en viss förmåga att syssla med kuriositeter och pseudohistoria. Nu senast ägnar man program åt Thor Heyerdahls sista kamp med väderkvarnarna i Don Quijotes anda. Tyvärr har SVT åsiktsmonopol och ger aldrig utrymme för kritisk granskning av spektakulära program som detta och om germaner, kelter och andra i det förgångna.

Det är lätt att tillbakavisa Thors rappakalja.(rappakalja ger diare´). Han har inget sinne för tid och kronologi. Först uppger han att Odin är en person och utvandrade från Azerbadjan 63 före Kristus. Först ska han ha levt i Westfahlen … på Fyn … i norra Jylland … Västgötland och slutligen i Svitjod. Han gjorde förstås barn och upprättade dynastier överallt

Thor hamnar nog i fiktionens värld när han menar att han var bosatt i Sigtuna som grundades runt 980 AD. Det finns inga arkeologiska bevis. …SVT visar en bild av Olofskyrkan i Sigtuna som byggdes av Inge d.ä. förmodligen i början av 1100-talet. Husaby kyrka är något tidigare men långt efter 63 f.Kr. I alla händelser är det i fablernas värld man lever i 1000 år och bildar släkter på många ställen samt är begravt på många ställen.

Thor hänvisar till Ynglingasagan som om det var en norsk egendom som då handlar om Odin från Svitjod? Även jag läste Ynglingatal som barn men hamnar nog att den måste hänföras till de mytologiska berättelsernas värld. Thor gör de gamla gudarna till forna hjältar som levt men bevarar ändock motiven och det mytologiska landskapet. Gefion gör konststycket att plöja en bit av Mälardalen och skapa Själland enligt Snorre. Hon gifter sig med en jätte från Jotunheim och de övriga "personerna" beskrivs nog som gudar = abstrakta vardagsidoler

Odin, den märkliga kan förvandla sig till vad som helst. Det är endast i sagans världs sådant sker. Och gudar kan inte utföra ting i den synliga världen. Det finns minst 150 namn och känningar om Odin. Många motsägelsefulla och i rimlighetens namn kan inte allt vara sant. Det finns också en annan variant på genealogin där guden Tor föddes i Troja och hans efterkomling Odin utvandrade. I forntida litteraturen var det populärt att komma från Troja där vi finner denna ort som ursprung för Vegelius Aeneiden, för en irisk och en frisisk sagofamilj tillsamman då med Eddan.

Det är sannolikt att de tidiga historierna inspirerat till de senare. Inte omöjligt att Aeneiden funnits på Island före Snorres tid. Munkarna i Norge var de första att skriva historia och redan i 1100-talets början sätter de in klassiska citat i sin beskrivningar. I 1200-talet början lär "Trojumanna saga" ha översats till norska från Dares Phrygius' verk om de trojanska hjältarna.

Thor utelämnar hans tidigare fynd och "bevis" från Azerbadjan där man funnit hällristningar av nordisk båttyp, men som måste dateras till hällkisttid runt 2000 f.Kr. Det vare väl för väl att han inte förlagt Odins tid till då. Det finns spår av möjlig påverkan som jag beskrivit lite på mina sidor om hällkistor. Men det ska mer till för att man ska kunna tala om vandringar.

Vattenlederna till Kaspiska Havet och Svarta Havet är urgamla. Och det är inte omöjligt att man hittar enstaka artefakter som antyder detta. Men från detta till bevis för vandringar är steget långt. Jag har kollat de 400 tidiga runtexter vi har. Endast i Västtyskland nämnas han i ett par fall, men inte i Norden.

Och ändock sägs att han ha skapat runorna. (det måste ha varit under en semester i Grekland eftersom det finns strakt inflytande av grekiskt i runraden). Eddagudarna är en gåta eftersom de förutom Tyr endast nämns i några fall före 600-talet. I England förekommer guden Tor bara i det saxiska området söder om Themsen under den tidiga invandringen?

Heyerdahl sysslar i hög grad med associationer av typ "folketymologi" och en variant av "guilt by association" dvs. exempelvis att eftersom Schliemann hittade "Troja" inspirerat av Homeros så måste Heyerdahl kunna finna Asaheim och Vanaland efter att ha läst Snorre. I själva verket fann Schliemann ett guldförande Troja som var ett par tusen år äldre än de homeriska hjältarna. Det var ingen sensation eftersom det var ett ruinberg med 6000 år av historia. Utgrävaren satte etiketterna och berättade vad han läste in i det.

Det är vad jag kallar biblisk arkeologi av den sämre sorten, när man vet vad man letar efter. Så snart man finner det skriker man HEUREKA eftersom det liknar vad man föreställt sig. Jag har just skrivit om Anatis expeditioner till Sinai där han tror sig ha funnit spår av Moses. Vist är det möjligt att något är efter stammarnas vandringar. Men det finns 10000 år av lämningar och bl.a. måntempel som borde ha varit praxis på Moses tid, men inte i hans Bibel.

Jag inspirerades att kolla Babylons Nyårsritual kallad Akitu som motsvarar vår påsk. Det är minst 3000 år gammalt men har ytterligare 3000 år på nacken I ritualen ingick att man reciterade Enuma Elish. Det är ett poem som till hälften var en återblick hur gudarna skapade ordning i kaos. Det var förstås de äldre i samfundet som stod för analysen och beskrivningarna. Det kan jämföras med Voluspa i Eddan och dess första del. Förmodligen läste prästinnan något liknade från "talarstolen i Högsbyn" på Dal för över 4000 år sen.

Andra delen i Babylon handlade om att Inanna/ Ishtar stiger ned och kommer upp igen dvs. egentligen förebådar det vårsådden. I Voluspa är det istället skördetiden från vers 29 och framåt eller vad vi kallar Baldersmyten. Det finns antydningar om denna myt Lökebergets hällristning. Inannamyten med "den Nakna med spridda ben" finns i ett äldre skikt på ett dussintal ställen i hällristningarna.

Heyerdahls syn på historien är alldeles för snäv. Han är inte medveten om att Norden kände till stora världen långt före Snorre. Han plockar bara ut det som passar hans teori, medan modern forskning först kollar fynden utan teorier och sen drar slutsatser. På Snorre tid studerade överklassen söner i Paris. Kyrkan och klostren hade bibliotek med klassikerna och i den engelska världen från och med Augustinus runt år 600 som ett nyckeltal. På våra hällristningar ser vi antydningar om sagor och myter från södern. Förhoppningsvis kommer nästa generation att kunna se allt detta istället för att sväva ute i fantasier och spekulationer utan anknytning till arkeologi och verklighet.

Som sagt vi kan in tillämpa "skuld genom association" på Thor Heyerdahl. Att han gjort upptäckter och gett teknisk bevis på att man kan segla på oceaner innebär inte att han alltid har rätt i sina huggskott.

SVT har en viss förmåga att växla mellan att vara folkbildare visavi oss "det obildade dumma folket. Och å andra sidan demonisera de osäkra vetenskaparna och har sina favoriter. En opartisk attityd låter andra åsikter komma fram när man spekulerar utan bevis

Catshaman

PS. Som han sá "Kejsaren har inga kläder" … i modern tid skjuter man budbäraren