Kivet ympyrässä ja rivissä

Yksinkertaisin määritelty ryhmittymä on tietenkin kivirivi. Siinä voidaan ajatella useita merkityksiä myös silloin kun on käytetty puhtaat kivet. Bohuslänistä löydämme paikoissa kivirivi jossa on kiviä pienenevänä sarjana kutsuttu Morsiankulkue

Morsian-kulkue, Capella, laaksotemppeli, auringon seisaus ja tasaus, Ale Stenar, kuun kausi, aikajoki, Askeberga, Blomsholm, kaksoisajattelu, kahtalaisuus

Takaisin isokivi |isot kivilaivat | kotiin | emä |

Stenehedin rivissä on 11 kiviä ja tässä yhteydessä lähin yhdistäminen on Aurigan tähtikuvaan. Noin 6000 vuotta sitten se oli näkyvissä vain 11 kuuta ja esimerkiksi Egyptissä näemme periaate "Shemesu Her" = "Seura Aikaa" tarkoittaen Morsian-kulkue sen aikaa kun se oli näkyvissä.

Varsinkin Etelä-Englannissa löydämme paikoissa avenue jossa on kaksi kiviriviä eikä vain Stonehengen lähellä. Pohjolassa ei enää löydä sellaista mutta A. Lignell kertoo 1840-luvalla että olisi ollut sentapaista Högsbyn alueella. Myöskin Egyptistä enimmät ovat hävinneet mutta ne lienee yleensä vieneet "Laaksotemppeliin" lähellä koko yhteiskunnan emä Nila.

Siellä nähdään sama "reitti kesäpylvään ja talvitemppelin välillä" kun voimme aavistaa Euroopan kivikulttuurissa jossa käyttävähaudat tai temppelit vastaa laaksotemppeli. Egyptissä uuden vuoden rituaalit alkoivat keskitalvella "kun maakaapu suoristuu taas" ja samanmuotoinen teksti he käyttivät Högsbyn lakikalliolla. Myöskin symboleissa näemme tähtäinviivat jotka olivat hyvä olemassa kun haluttiin päättää oikea ajankohta tähtien avulla.

Ranskan Carnac on laitossa on useita paikkoja jossa on enintään 11 kiviriviä rinnakkain. Se olisi erinomaista käyttää niitä silloin kun taivaankaavulle piirretään tähtikuvat. Sitä paitsi niitä olisi voinut käyttää laskijana ja muistina. Laitosten teko on ehkä vuosisatoja ja ne isot vonkaleet on ehkä raahattu paikalle juhlien yhteydessä siis kevät, juhannus ja keskitalvi. Euroopan kivi ryhmittymät on useimmiten tehty niin että kevät on ollut aiheena, mutta pienempi määrä on tehty juhannuksen ja keskitalven aikaan.

.

 Jerry Wellard's Ancient Britain saitilla on tämä analyysi Callanish laitoksesta.

Katso myös Robert Pollockin sajtti jossa on hyviä kuvia http://www.geocities.com/SoHo/2621/callanis.htm

Isompi kuva

Iso-Britanniassa on monta kiviryhmittymiä ja alan tähtitieteilijät ovat päässeet pitkälle niiden tutkimisessa. Se on aivan selvä että monet rivit, ympyrät ja kanta- tai tähtäinkivet sijoitettiin tähtien ja vuoden tapahtumien mukaan koska voidaan käyttää ne tänäänkin siihen tarkoitukseen. Toisaalta ainoa järkevä käyttö heidän elinkeinossa oli ajan mittaaminen töiden ohjaamiseen.

Merkittävät asiat ovat että auringon seisaus ja tasaus ovat merkityt ja myöskin kuun äärimäiskohdat sen 19 vuoden kiertueella. Kiertotähtien kulku ei ole niin säännöllinen että niitä voisi käyttää joka vuoden säätämisessä … (paitsi muutama tähtitieteilijä). Tässä oli kysymyksessä tavallisten talonpoikien järjestelmät. Kiertotähtien käyttö tuli vasta viimeisellä vuosituhannella e. Kr. jolloin astrologia syntyi.

Vähän huolimattomasti sanotaan että aurinko nousee idässä ja laskee lännessä. Se pätee vain tasauksilla. Kun siihen liitetään tähtien kulku saadaan sopiva kiinnekohde vuoden tai sesonkien päättämisessä ja se on lähes aikainen kansainvälinen sopimus. Ellei halua kasto suoraan aurinkoon voi tietysti katsella toiseen suuntaan jossa taivas on paljon pimeämpi. Sen takia näemme molempien suuntien tähtisymboleja kalliokuvissa. Niiden avulla voidaan päivittää kalliokuvat karkeasti.

Ihmiskunta on havainnut tähtitaivas pitkät yöt satoja tuhansia vuosia eikä siinä paljon uutta ollut edes 6 -7000 vuotta sitten jolloin he vakavasti pohtivat miten voidaan taivas käyttää vuoden suunniteltaessa. Varmasti heillä on ollut tähtikuvia kiintokohteena paljon aikaisemmin ja ehkä saman malliin kun jotkut saamelaiset meidän päiviin asti.

Yksi iso ilmiö oli Linnunrata ja toinen oli että he tekivät suuren tähtikuvan Hirvi tai Peura ja sitä seurattiin koko vuoden. Samalla heidän elinkeinonsa oli näiden eläinten seuraaminen ja jossakin oli myös Otso. Se oli vissin tehty niin että Orion oli takaosa ja Cassiopeja oli sen sarvet ja varmaan siinä on ollut mies jossakin myös koska häntä nähdään aina näissä yhteyksissä. Pohjantähti oli hyvä yön pohjoismerkki ja keskipäivän aurinko oli etelä ja puusta he saivat tietoja suunnista myöskin. Luonnon ihmisen jää paikallisen luonnonmerkit koko olentoon vuosien mukaan vaikka ei ajattelisi.

Lumollisesti tärkeimmät rituaalit olivat keväällä kun katsottiin eteenpäin kesän töihin. Niin on valtaosa kuvista ja myyteistä kytketty tähän. Pronssikaudella tuli myös Isismyyti josta pian tehtiin Pohjolan Baldermyyti. Kesän seisaus voidaan yksinkertaisesti päättää pylvään/seipään ja sen varjon avulla.

Auringon näkyvät muutokset ovat niin pieniä ette i niitä voi helposti mitata. Sen sijan kuu on sopiva askelmittari. Luolataidossa esiintyy kuun kierros ja eri vaiheet ja "jo" 15000 vuotta sitten he piirsivät teräväsoikea symboli joka merkitse kuun kausi. Kuun iso kierros ei ole niin yksinkertainen kun auringon vuosi. Se vie 243 kierrosta (18,61 vuotta) ennen kun se kohtaa kiinteä tähtäinkohtaa uudestaan. Esi-isät käyttivät "pohjoisin ja eteläisin kohta kiinteän kohtana."

Kuun korkeus taivaalla on päinvastainen kuin auringon vaihteleva korkeus mutta 5 asteen ero. Tämä tekee sen että matalin kuu on keskimäärin elokuun alussa. Englannista löytyy paikkoja jossa he näköjään käyttivät vaa´assa oleva kivi mittausvälineenä. Siinä elokuun matalin kuu "pyöri" sen päällä. Myöskin Egyptin symboliikassa löydämme vastaavanlaisia kuvia.

Gotlandin hiotut urat näyttävät sarjoja jossa joka ura on käytetty noin 19 vuotta ja suurin määrä on noin 60 yhteenkuuluvaa uraa. Västergötlandin Flyhov sisältää 55 uraa ja varmasti ne tehtiin saman aikana siis n. 3150 -2100 e.Kr.

Meidän fyysinen tiede perustuu siihen että kokeet voidaan toistaa ja liittää toiseen fyysiseen ilmiöön. Tässä näemme ilmiö joka toisteltiin 55 kertaa. Voidaan samaistaa toiminnan alku niin että se tapahtui Antares-tähden suunnassa ensimmäisellä täysikuulla kevättauksen jälkeen. Meidän tieteilijät ehkei mielellään nimitä se tiede, mutta silti esi-isät saivat tarkat tiedot kuun ja auringon liikkeestä. Ennen kaikkea he pystyivät säätää heidän työnsä ja toimentulonsa tämän mukaan.

Emme voi sanoa että kaikki isot kiviympyrät käytettiin tähän tarkoituksen ja osasyynä on että monessa paikoissa jotkut kivet ovat hävinneet. Mutta ainakin osa näistä laitoksista ovat olleet käytännöllisiä ajan säätämisessä.

 Isot kivilaivat

Bob G. Lind on ottanut elämäntehtäväkseen todistaa että Ale Stenar käytettiin aja säätämiseen auringon mukaan. Hänen saitinsa on http://aktiv.pedagogik.nu/ale ja siinä on myös versiot englannin ja saksan kielellä.

Muinaistähtisietelijät lähes nauravat hänelle, mutta minusta meidän täyttyy analysoida ja katsoa mihin tuloksiin hän on tullut.

.

Ale Stenar on 67 m pitkä ja 19 m leveä keskeltä ja siinä on 30 kiviä molemmilla puolilla

Olemme jo todenneet että tänäkin päivänä yksinkertainen tähtäin käyttää kiinteä tähtäinkohde, kantakohde ja asteikko. Esi-isät eivät tarvinneet mitata korkeus joka vuoden mittauksissa, mutta voisivat yksinkertaisella järjestää senkin puusta tarvittaessa. Koska tässä on niin monta kiviä voidaan saada hienotarkka asteikko vaakatasossa. Paikka sijaitsee lähellä Itämeren ranta ja se on erinomainen tähtien havaintoihin.

Bob on vuosikaupalla seurannut taivaankappaleiden liikkeitä ja tietenkin todennut että laitoksen avulla voidaan täsmällisesti seurata aikaa. Itse asiassa voidaan saada sama tulos yksinkertaisemmilla kiintokohteilla. Muoto ei ole tärkeä niin kauan kun tarkkailija tietää säännöt. Siis Bob on oikeassa havainnoissaan.

.

Kivi 29 jossa on Joutsen tähtikuva tehty kuopilla.

Toisessa kivissä on neljä kuoppaa jotka saattaa esittää Delfiinin tai Lyyran tähtikuvaa. Samankaltaiset löytyy Högsbyssä. Nämä kuvat lienee ollut ajankohtaisia viimeisellä vuosituhannella e. Kr. ja se oli tavallista että merkittiin muistiin kun ajanlasku saapui uuteen kiintotähteen.

Tieteellisesti katsoen kuoppakivet on voitu tuoda paikalle kuoppineen myöhemmin kuin laitoksen teko. Mutta jos kuppikuvat ovat alkuperäisiä niitä täytyy ottaa huomioon tärkeänä todisteena. Valitettavasti paikka on niin iso että kaivaus olisi lähes mahdoton eikä se on sanottu että se toisi mitään uutta.

Mutta kyllä se on mahdollinen havaintopaikka ja juhlapaikkana se on ollut erinomainen … paitsi ei myrskysäissä. Tiede ehkei ollut niin tärkeä esi-isille. Heille se käytännöllinen ruoan saanti oli tietenkin keskeinen.

Säestä riippuen ei voitu olla varmoja että se tarkka päivä toi sopivat olosuhteet, mutta se ei ollut tärkeä koska se tasaantui ajan mukaan. Mutta näin hienon asteikon avulla he pystyivät aloitta havaintonsa ajoissa. Kyllä varmaan oli usea tapa seurata aikaa kun toiset seurasivat auringon, toiset kuun ja monet seurasivat tähtikuvat johon oli liitetty myytit viljelystä ja muita vuoden ohjeita.

On vain 150 m Itämerelle ja monet muinaiset havaintopaikat löytää tällaisista paikoista tai niemiltä jossa oli hyvä näköranta melkein ympärillä. Tämä ei ole ainoa suuri "laiva" alueella koska vaan peninkulman päästä löydämme "pikkuveli" jossa on yhteensä 30 kiviä. Laivamuoto voidaan nähdä niin kuin kaksi vastakaista kiinteää vinkkeliä tai ehkä he tarkoittivat juuri laiva.

Asko Parpola on todennut että Intian runollisessa kielessä tähdet symbolisoitiin kalalla. Tietenkin taivaankaapu oli meri ja sama aavistamme monessa kalliokuvassa. Ruotsin kielessä sanotaan joskus "taivaanmeri". Sumerian ja Egyptin kuvissa jumalat ajaa venettä joella. Heidän oli pakko valita sanoja ja kuvia jotka edusti ajanmenoa kaikkine tekijöineen. Sopiva käsite on Aikajoki ja meidän elämä on matka joella. Meillä on tarvikkeet ja työkalut sekä aikamerkit kyydissä ja teemme rantaryöstöjä joskus silloin tällöin.

.

 Böckersboda kivilaiva Västergötland

Emme saa unohtaa Texasin Askeberga … sorry se on Västergötlandin suurin kivilaiva joka tietenkin on suurin. Se on 55 m pitkä, 20 m keskeltä ja siinä on 24 isoa vonkaletta joiden korkeus on 1,5 -- 3 m ja oikeat pullat.

Bohuslänissä heillä on Blomsholm jossa on 49 kiviä jäljellä ja keulakivet ovat 4 m korkeita. Kaikki nämä isot laivat varmaan ei ollut hautauspaikkoja vaikka joissakin on löydetty tulipaikka keskeltä. Kautta nämä ajat rituaalinen tuli oli usein osa rituaalista. Hevosmiesten rituaaliin kuului tulipaikka jossa hevosuhri paistettiin … minun viimeinen sonniuhri oli kun partiopoikana olin isolla leirillä ja jossain vaiheessa kokonainen sonni paistettiin tulella. Sitkeä minun palani oli, mutta hyvää purukummia siitä tuli.

.

Badelunda Västmanland siellä tämä kaksoislaiva on matkalla ikuisuuteen

Kaksoisajattelu ja kahtalaisuus tuli muotiin viimeistään 2000 e.Kr. ja se näkyy varsin usein kalliokuvissa. Astronomiassa ja vuodenlaskussa on helppo ajatella kaksi vuosipuoliskoa tai kaksi kesän neljännestä. Dalin maakunnassa "veljeys" lienee ollut pyhä käsite.

Me näemme jälkeen jäänyt kokonaiskuva emmekä voi erotta tuliko nämä laitokset yhtäaikaa tai vähitellen. Kuvamme on että se oli monikulttuuri. Ihmisluonne on sellainen että se pitää vanhat arvot pyhänä ja mieluiten noudatetaan pelaajan ensimmäinen sääntö: "Älä luovu säänöistä niin kauan kun voitto tulee". Siis voimme odottaa että eriaikaiset kulttuuri-ilmiöt ovat eläneet rinnakkain.

Joissakin isoissa laivoissa on ollut kivi keskellä. Toisissa on ollut tulipaikka. Lapsuudessani meillä oli tulijuhla juhannuksella. Nykyään vietän Dalilla Valborgintuli ja kyllä sitä yleensä tarvitaan lämpö koska harvoin kevät on tullut niin varhain.

Keulasta ja perästä saadaan tietenkin vinkkeli joka olisi voinut käyttää havainnoissa eli laiva on kuin kaksi VI yhdessä ja se oli ehkä hyvä että voisi havaita molempiin suuntiin … kasto tästä on Vi.

Nimitän kivilaiva isoksi jos se on yli 20 m pitkä. Löytyy monta pienempää laivaa mutta ne lienevät olla hautoja.