Detta är allt man finner i Historiska museets textarkiv om Holm

..

.

.

.

.

.

.