Oxlandet Dal under Stormakten 1600 -- 1700

Hertig Magnus greve av Dal stukatur på Vadstena

Seminar 2008

Stiftelsen Natur och Kultur inbjuder till seminar 3 - 10 augusti på Dal och i Värmland

Diskussion och praktik om hällristningar och experimentell arkeologi bl.a. tillverkning av glaspärlor och att rosta järn

Program www.catshamans.se/seminar08.htm

+

Oxlandet | Oxlandet, Oxen i dag, Hertigens landskap,lagringens problem, Greve av Dal, tjuren, Dalboslätten, biff och dragdjur, kyrkans gårdar, livsrum, socialförsäkring, naturens bärkraft, kista

Medeltida husordning, Brödrabo. tomt är tegs moder, hagen, ängen var smörbolet, heden, skog, kas , säter, rud, helgård, halvgård, torp, svedjefinner, svedja, markland, mark, mantal, säteri

Naturahushållet | Örslösanöden. åkerbruket, avsättningsmöjligheter, åkertbrukets omfattning, Kajsa Warg, utsatta människan, naturen ger, nödår, stång och repmått, Magnus Lagaböters lag, klövjehästar och kreatursdrev, ensädesbruk, vårdträd, skörd, barkmjöl

Kalenderstav, kulturgräns, bolby och tun, boplats, husen, invistarhus och utvistarhus, bondealmanackan, sädesodling, tun, bolby, stuga, bastu, kölna

Parstugans förlaga, inredning, städerna växer, framsynt reform, husesynsordning, syneprotokoll, räntan, ryggåsstuga, stuga, sätesstuga, brödrabo, parstuga, bondepraktika, mangård, ladugård, gärdesgård, åker, äng, skog, fiske, humlegård

Kvinnans område | självhushåll, rationellt om många, kvinnosysslor, bryggningen, livets skola, betyg på bondmoran, kvinnors verk, dagsverk, mältning, mälthus, kölna, husbehovsbränning, barnuppfostran, hushållets omfattning

Allmogedräkt, kvinnans findräkt, mansdräkten, tredje dräkten, knektuniformen, ryttaruniformen, allmogesilver, lösegendom, bröllopsseder, silver, silverbälte, yxhammaren, tyska skor, uniformen, kanonen, knäbyxor, rotebonden, ryttaren, kontantlön, brudlopp

Tro och vetande, katolska helgon, trollkonster, löst folk, det okända, älskar älskar ej, gudsdyrkan, helgon, onda ögat, häradsnämnd, vidskepelse, Lekarerätten, spelemän, Näcken, tydor. God tro, … hels tjock is och stora stövlar.

Carl von Linne, huskurer, Medeltida symptom, Dals folkkunskap, boskap och ladugård, boskapsskötare, boskapsland, Husapoteket, folkvisdom och folktro, Ritwa Herjulfsdotter, folkmedicin, Katen Elin

Seder och bruk | bondepraktika, katolska, sommarhalvår, eldritual och våroffer, skördetid, bondbröllop, ätt, ätten en bördsrätt, arvskifte, ättetänkande, frireligiös, kyrkotukt, luthersk fundamentalism, eldrit"

Olaus Magnus, feodalkvinnans rätt, bondejungfrun, allmogekvinnan, kvinnans juridik, olikheter, soldathustrun, Moder Jord, trolovning, Birger Jarl, morgongåva, parhäst, till lås och nycklar, Hymens band, Vårfrudagen, mökränkning, madonna

Foton bondbröllop i Bengtsfors 1933

Skatter och skatter | Skatteskruven, löneskillnader, grundskatterna, jordeboksräntan, mantalsräntan, övriga pålagor, beskattningen, skattesmitare, bondplågare och fogdepuke, Älvsborgs lösen, sparsamhet, Gustav II Adolf, Magnus Gabriel de la Gardie

Malmletare, Karl IX försöker, förhistoria, arrendator av Dal, malmletning, Åmål som malmletare, John Ehlers, Paul Rokes, Handelskrig, bönhaser, Sveriges handel, gruvbolag, laxfisket, landsköp och tullar, ek och masteträd

Kvarn, sågkvarn, stamp, miljöförstöring, hantverk, yrken, marknadsplats, bäckkvarn, skvaltkvarn, Kvarntullen, garveriet, kolning, tjära, bjarkörätt

Samfärdsel och ting | Kungsvägar, postbönder, skjutsrättare, landskapsvägar, vägbyggare, småvägar, vägfarande, rastställen, gästgiveri, tingsvägar och kyrkvägar, Postförordning, rastställe eller taverna, Alsnöstadgan, gästning och rättare, gengärd, skjutsgärd, Skänningestadga

Tingshistorik, tingsordningen, tingshus, tingsrätten, förhandlingarna, gemensamma ärenden, Djurfångsförordningen, brandstod, laga fång, mansbot, saramal, bondestrejk, Äldre Västgötalagen, häradsdomare, häradskista och insignier, häradshövding, edgärd

Kyrkans egendom, skriftermål till gapstock, fläskstycke, socknens ekonomi, litterära arvet, nitisk präst rättsröta, Gunno Dahlstjärna, sockenstämma, fästning, sexmän, tionde, handtag, kyrkstrejk, kyrktukt, skolordning, mökränkning och hor

Gunno B. Dahlstjerna Dals stora poet

Stormakten | Utskrivningar, i fält, kommentar, Wästgöta-Dalregementet, fotfolket i fält, Wästgöta-Dal ryttare, Indelningsverket, dagorder, piken ,haken, lätta kavalleriet, rusthållare, kompani, munderingen, Silfverlood, Bohusfästningen, officersboställen

Om kriget, fejderna, Sjuårskriget, Älvsborgsfejden, Hanibalsfejden, Krabbefejden, Gyllenlövefejden, Allmogens besvär, Gustav II Adolf, pest, Lungefejden, krigsgärd

Stakerna, Örnässläkten, Brödrabo är bäst, Boskapslängden, släktbeskrivning, gårdsbibeln, antvarta ett svärd åt riddaren, skaftning, gåva och gengåva, gåva eller pant, stora barnkullar, mansbot, rusthållare

Innehåll mm | Tabelldel. Priser och prylar. Yrken nämnda. Stockholmspriser. Litteratur. Liten ordlista om medeltida begrepp och mått.

Elektroniska böcker

Stenmonument | Ritualristningar | Bronsålderns idéer | Vikingarnas anor | Medeltid | Stormaktstid| Tolka symbolik | Essäer | Förklaringar | tidslinje | litteratur |globala länkar

© Catshaman
Uppdaterad:

Inte viste jag att det finns blåa också?

  ASAprojects

Är världen vad den ser ut att vara?

exlibris

Addresses to the author:
Bengt Hemtun
Backegatan 3 B, Mellerud
S-46430 Sweden
catsha@catshaman.com
catshaman@yahoo.com
phone 046-0530-41925