Sametrumman

Tyskarna kallar den TROLLTRUMMA. Även tidiga svenska och finska forskare menade att det finns något magiskt med den. Medan kyrkan såg den som avguderiets styggelse och gjorde allt för att utrota den vilket passade herrarna i Stockholm bra. De ville ha full kontroll över silver och andra mineraler i markerna

Sametrumma, trolltrumma, kyrkotukt, von Randulf, Närömanuskript, noid, årman, Åskan, Vinden, Världsordningen, Fruktbarheten, kristendom, dödsrike, Himmelsrenen, Björnväktaren, barnsbördens gudinnor, Båggumman, Mellangumman, Skiljegumman, seit, offerplats, respekt, ömhet, kelt

|shamanbältet| shaman vetare |Alta| Amtmannäs | sametrumman |sametrumman 2 |trollen kristnades| samereligion | essäer | hem |

Ordet SHAMAN lär komma från tungisierna i Sibirien. Den bild från Khakass 1930

När kaosteorin kom fick vi veta att en fjärils vingslag i Amazonas kan vara början till en storm på nån annan kontinent. När kung Johan på kungars vis ville visa att han har ögon överallt påbjöd han att "sketna vantar" får inte förekomma på altaret. Inte långt därefter skrev kyrkoherden Lars Björnsson (Beronis) Boldtad på Dal till protokolls att han sagt detta i kyrkan. Förmodligen struntade bönderna i vanlig ordning enligt "… de vill inte vara mig lydiga som annorstädes – de lovar men håller intet"

Kungar har knappast visiterat Norrland förrän i modern tid. Kungens förlängda arm, kyrkan och tidiga forskare förde kunskap fram och tillbaka och de talade förstås i kyrkans och rikets sak.. På några trummor avspeglas kyrkans utveckling med dess prydnader. Därför ser vi kungakronor och strålkransar även på sametrummans idoler på några trummor. På trumman nedan ser vi kyrkan inskjuten mellan deras naturliga dödsrike och världsordningen. Kyrkan tog fast grepp med kyrkotukt fr.o.m.1600-talets slut där prästerna bara kunne. På den vägen brändes allt för många trummor som bärare av avguderi dvs. kaosteorin i praktiken

Men låt oss genast se på en normaltrummas normala idéinnehåll. Närömanuskriptet 1723 är den första stora dokumenteringen alla refererar till, men det finns andra från 1600-talet ochså. Det är förstås också i hög grad färgat av forskarnas kristna värderingar som skiner igenom och färgar framställningen. Vidare försöker man förstå avgudarna genom att jämföra dem med såväl Eddans som Antikens gudavärld och ännu tidigare.

Trummorna är lika individualistiska som noiden / årmannen, men har ändock ett i grunden liknande innehåll och komposition. Genom att förstå de rationella idéerna försvinner alla magi. Detta kan göras dels genom att placera begreppen i dåtida världen, dels genom att jämföra med kärnan i vår värld. Naturligtvis finns det tusentals år av samernas historia i bakgrunden. Man har funnit något som liknar en T-formad trumpinne med mer än 15000 år på nacken i Mellaneuropa.

I övre halvan ser vi att noiden med trumma och hammare stiger in i övre världen. Det är frågan om semantik att förstå att samhällets äldre med noiden i spetsen känner samhällets principer och abstrahera kunskap och lagar. Det var de som presenterade och från genration föra kunskapen vidare. Även vi skiljer på övre och undra världen med den synliga emellan, men vi associerar olika saker eftersom oändligt många generationer analyserat och gallrat till vad vi har kvar.

Trumma ur von Randulfs Närömanuskript 1723

Trumman speglar deras "lilla värld" och att tiden och dess reglering egentligen står i centrum. Den romboida figuren sägs vara solen, men fyrkantiga solar är nog sällsynta. Det är nog solåret som tidsräknare man ser i centrum där man sen gammalt delar året i fyra och binder vissa händelser till riktningarna för att fästa det i universum … företrädesvis har man något megalitisk som binder det till jorden, men påle och timrad harg/ hov och ställning skymtar ochså. Man måste förstås hitta på namn och symboler till de olika riktningarna och tidsrummen. Observera att figurerna på tidsrosen har vingar. Det associerar till bl.a. Egypten där Tutankamuns stora kista omges av de fyra viktiga gudinnorna i fågelhamn har vingar som en påminnelse om deras abstrakta luftighet. De har vingar för att skilja dem från människans värld oh änglar är icke en kristen uppfinning. Vi ser det i sumerisk symbolik för mer än 4000 år sen och i många senare kulturer och även i kristendomen.

Vänster sida är väster och söder är neråt. Väster symboliserar man med Åskan och likt många av idolerna har det troligen varit och är kanske ursprungliga stjärnbilder. Till vänster finns Vinden och på toppen i söder finns Världsordningen och Fruktbarheten. Neråt är Underjorden och förmodligen är det då solen som står som lägst vid midvinter. Den vinkelformade symbolen betyder i allmänhet "början till/ vändpunkt". … äldre forskare envisas med att kalla naturliga begrepp troll eller övernaturliga eftersom de icke förstår. Det räcker så gott med animerade begrepp som helt enkelt är som ett andra språk men fortfarande stannar i verkligheten

Här kommer man att tänka på hällristningen "Voladoren"(karusellen) i Gerum, Bohuslän. Den har 3 eller 4 vingar och högst upp på toppen syns en behornad figur. Vidare sceptret i Sutton Hoo har en Hjort på toppen och känt från Angeln och Sönderjylland. I Lappland har man oftast en Älg som förmodligen är Himmelsälgen med baken i Orion och hornkronan i Cassiopeja. Längre ned på sceptret finns 4 huvuden som motsvarar 4 himmelsriktningar och mycket mer. Danskarna har fynd på Fyn kallar den förmodligen Elle, åldrarnas fader och kan även jämföras med Indiens Vishnu. Biskop Absalon rev en tre och en fyrhövdad på Rügen 1069 och dessutom en 7 hövdad som symboliserade sommarhalvåret. Man kan säga att Sameland bevarat urgamla traditionella symboler för tideräkningen.

Observera att jag använder helsvenska ord därför att för samerna då betydde dessa saker just dessa ting. Men det fanns förstås mycket underförstått eftersom vi ska se symbolerna som ikoner för något i rumtiden. Man måste studera ett större antal trummor för att få ifyllt alla detaljer.

Exempelvis riktningen neråt har för det mesta de tre barnsbörden s gudinnor men ibland symboler för tre "heldagsmän" dvs. fredag, lördag och söndag. Men förmodligen är det i årsräkningen de "heliga tre kungarna" och en av nyheterna med kristendomen. Kristendomen finns på denna trumma som raden strax höger om solromben med kyrka och ett par djur. Samernas eget dödsrike / kyrkgård finns inom halvbågen till höger.

Människan värld är egentligen inom halvbågen till vänster. Kanske man ska säga att det var kvinnans värld eftersom de egentligen tillsammans med barn och gammalt folk skulle skyddas från yttervärlden. Varje flickebarn fick en ring vid födseln. Kanske ursprungligen en tvinnad rönnring och den symboliserade att hon skulle se igenom den till "andra världen" utanför. Det var männens sak att röra sig i björnens och de övriga farornas värld.

Världen är i övrigt delad på urgammalt sätt i tre huvudregioner ... även vårt vardagsspråk gör vi samma uppdelning. Övre världen är himlen avskiljd av luftlinjen. Där finns förstås samma triad av idoler för Åska, Vind och Världsordning. Därutöver finns Himlens Årman med trumma och trumpinne och han har sin motsvarighet på jorden eller i underjorden. Alla forntida gudar / idoler var förebilder och Årmannen / Noiden är i släkt med Sumers skrivare Nidaba och Egyptens Toth som var bevarare av kunskapen och även de höll reda på tiden. Noiden hade därtill rollen som årman som höll reda på rumtiden.

Kvisten är en symbol som förbryllar oss. Dels är den ett exempel på hur man lät nån symbol avslöja att det handlar om abstrakta begrepp, dels är den gudarnas / idolerna budbärare … här kommer jag omedelbart att tänka på att båda mina mormödrar prövade riset på min rumpa för att meddela mig gudarnas vilja. Tuppen anges vara påminnelse om offer, men bakom kan förstås ligga nån annan dold betydelse. Samerna lärde säkerligen med en gång att vakta tungan och inte avslöja allt och i synnerhet om man var trummans ägare. Att ge bort kunskap skulle förta kraften.

Himmelsrenen var åtminstone inom några samestammar en stor stjärnbild med baken som Orion och kronan som Cassiopeja. Nån stjärna i den har kunnat användas som riktstjärna för vårdagjämningen under flera tusen år efter 4000 f.Kr. Andra kanske såg en hjort där och keltiska världen och Norden har hjortsymboliks för himlavalvet fram tills kyrkan tog över ritualastronomin runt 1000-talet. På himlavalvet var Björnväktaren Kalle Pardna den stora jägaren som har en hund också. Naturligtvis hade samerna också en björn på himlavalvet. Här har man satt jagaren Leif under himlen och det finns en björn att jaga. Går vi vidare neråt ser vi fiskevattnet och på trummorna finns sammantaget allehanda djur och fåglar "under solen".

Längst ned finns "barnsbördens gudinnor" Båggumman, Mellangumman och Skiljegumman vilka vid kvinnas födelse var förebilder för en speciell metod att vara jordemoder. Mellangumman höll den födande i sin famn, medan Båggumman vaktade vid dörren och Skiljegumman kallades även Ljusgumma tog emot barnet och öppnade ögon och mun på den nyfödda. Vi finner dessa liksom den övre triaden i alla kulturer i vår del av världen. De hade också sina stjärnbilder.

Flickebarnet fick en ring som kom att bli i metall när väl man hade tillgång och råd. Annars tycks rönnen med sin röda färg ha varit ritualprylen. Det nyfödda gossebarnet fick en pil och båge i miniatyr som hängdes vid vaggan. Det var en symbol för hans uppgift i livet att värna kvinnans värld. I naturahushållet fanns en naturlig arbetsfördelning i en kvinnovärld och mansvärld. Säkerligen har man överskridit gränserna, men detta är den allmänna ordningen.

Man kan läsa året genom att börja motsols från Leif och när björnen går ur idet. Det är inte sagt att man jagat björn vid denna tid eftersom, köttet vore säkerligen bättre på höstsidan, men man var tvungen att veta var man hade "sin Björn". Indianerna i Klippiga Bergen firar en Björndans om våren. Den instiftades förmodligen runt 2000 f.Kr. när Björnväktarens stjärnbild blev aktuell som vårsymbol. Deras hällristningar tyder på att de började följa denna stjärnbild som ledare för året med dess ljusstarka stjärna Arcturus.

Fortsätter vi motsols har vi då människans värld och förberedelser in för sommaren. Därpå följer fruktbarhetens sommargudinnor som ursprungligen var maj, juni och juli eller kanske ett steg senare månvarv i norr. Därpå följer Dödsriket som symboliserar höst och skördetid för såväl människa som natur. Hästen symboliserar offer och årmannens tid var egentligen över för säsongen. För Årmannen och de invigda var detta en bild av deras världsordning. Den skiljer sig knappast från andra kulturer och i tillämpliga delar inte ens från vår tid.

Ovanstående trumma är som jag ser det smyckad med symboler för året och dagen. En ritualbeskrivning av samma snitt som hällbilderna. En del tycks gå tillbaka på en stjärnhimmel runt vikingatiden medan de tre gummorna är flera tusen år äldre.

Det finns trummor med många fler bilder som handlar om ting i deras vardag. Men för att visa själva idén sametrumman är exemplet bra och därtill har vi en text från 1700-talets början som förklara bilderna betydelse i den mån von Randulf fick rätt uppgifter.

Sibirisk shaman framför en seit

Seiter och offerplatser hör förstås till samma bild av samesamfundet. Det är något Nordkalotten har gemensamt med inte bara Sibirien utan med Europa och hela världen. På många håll i vår värld finner man resta stenar med eller utan bearbetning som måste kallas "stamidol" … norrmännen har sin Rosslandsguden … danskarna har Stenguden nära Esbjerg och engelsmännen har "käringen i Braunston" bara för att nämna några.

Denna sentida bild av en sibirisk man framför sin heliga sten har samma dignitet och värdighet som när en präst i kyrkan står framför altaret eller när påven i Rom förrättar gudstjänst.

Minns min första och ende nattvard vid konfirmationen. Jag hade svårt att få ned den när jag började tänka på orden i litanian om "… att vinet var Kristi blod och oblaten Kristi lekamen" … jag tänkte "jag vill inte vara kannibal". Då var den saken förstört för all framtid.

Från början fick kristna menigheten inte själva läsa bibeln och det mesta gick på latin. Att komma och ha synpunkter på samernas och andras religioner nu och i forntiden är nog inte så passande så länge vi vill påtrycka andra något vi knappt själv begriper. Oftast är det en situation där nån tar sig rätt att ha synpunkter på mig utan att känna mig. Det kommer folk till dörren och menar att jag är hedning och att jag ska frälsas. I min ungdom talade man om att missionärerna skulle sätta byxor på vildarna i djungeln.

Kan bara säga att jag är glad att vi fått på papper FN:s mänskliga rättigheter även om det kommer att ta många generationer innan det genomsyrar världen. Tyvärr blir det nog såg att maktens män blir de som sist av alla kommer att genomsyras av att alla är lika värda och samma gäller våra förfäder.

Samma gäller samernas och all folks forna offerplatser, seiter och begravningsplatser. Det är platser som berättar om samma helgade del av livet som vi ser i alla Europas stenlämningar där man hedrat förfäderna med en speciell plats. Det är samma helgd som när oftast små gamla krökta gummor besöker sina kära bortgångnas gravar för en liten pratstund. De bortgångna man delat en stor del av sitt liv med i sorg och glädje. Vi får inte klampa in på vare sig deras eller förfädernas område utan respekt och ömhet. Ta av dig skorna!

På trumman ovan ser vi en årman / noide både på himlavalvet och i undre delen. Den övre är förstås ledarskapets idé, medan den undre är den verkliga som kan ha varit vald eller självutnämnd. Enligt engelska ordboken var han "präst eller trollkarl av klass som hävdade att han var ensam om kontakten med övre världen och gudarna". Men vad vet engelsmännen om Sameland så länge de icke förstår samiska?

Forskarna tyder namnet som något exalterat som föll i trans och använde droger. Vet inte om de har statistik och bevis för att alla shamaner med trumma höll på med detta. Manker nämner inte detta alls i sin bok med fakta från 1600 - 1700-tal … annat än när inbilska etnologer kom på besök. Vilket får mig att tänka på:

Det berättas att en romersk etnolog träffade en keltiskt bonde och frågade vilka gudar han tillbad in för säsongen. Kelterna var inte så högtidliga eller systematiska som romarna med sina gudar i militär ordning. Han fick svaret: "Vi har Mac Quill, Mac Grane, Epona och Mac Checht". Romaren blev förmodligen inte mycket klokare och fick senare försöka tyda namnen. ... på svenska betyder det Hasselkäppen, Solen och Hästen som drar plogen. Man kan förmoda att kelten skrattade i armvecket.

Det berättas att när folk från Östamerika kom och ville föreviga indianernas dans på film dansade man baklänges och gjorde andra tricks för att inte avslöja den riktiga dansen. Säkerligen har hela amerikanska indiannationen skratta gott åt tilltaget. På finska kallar man metoden "en liten harm är också en harm" och det är ett sätt att visa översittarna att de trampar på urinnevånarna stolthet.

Västerlänningen har farit runt i världen i ett par tusen år och trampat på allehanda mindre folk och stammar. Folk känner nog på sig när det är kulturimperialism och när kunskapen kan utnyttjas mot dem själva. Överheten har ofta föraktat folket. Man ser det i våra medeltidslagar där en del skrevs av "höga herrar". De har ett helt annat språk än det kärva språket där man anar hundratals år av folkminne bakom.

Man ser det i exempelvis Närömanuskriptet och andra liknande verk från vetenskapen begynnelse. Det har nog fortsatt fram till vår tid där senare generationer forskare har fortsatt traditionen helt okritiskt. Det leder förstå främst till vetenskapliga felslut och förlängningen till politiska felslut.

Vetenskap om hela folk eller stammar måste vara objektiv och skrivas ur hela befolkningens synvinkel. Man kan inte ta nån enstaka företeelse eller samhällsfunktion och spegla folket genom den. En del folk vill måhända gärna se det spektakulära och kuriösa och helst sådant som kan göra forntiden primitiv jämfört med vår tid. Vetenskaplig distans kräver till varje tid att man behåller sinnet för proportionerna.

Min största skepsis mot den "shamanbild" man målar upp är att den skulle inte fungera i praktiken. Det skulle inte bringa mat på bordet om en s.k. shaman tar nån drog och faller i trans och ligger och sparkar runt om på marken. Jag köper inte det budskapet, samtidigt som jag inte är säker på om shamanen försökt lura den som dokumenterat detta. Hela tanken tyder på kristen nidskrivning av de enfaldiga samerna och deras vanor

En annan sak är att det finns nog inga bevis heller runt om i Skandinavien eller nån annanstans. Att beskriva en viktig samhällsfunktion utifrån trans, trumma och droger är nog lite för kort för att vara vetenskap. På hällristningarna finns ett fåtal detaljer man med god vilja kan tolka som en figur med trumma. Med tanke på all den synförvändning man håller på med i reklam, politik och religion har vi kanske inte så mycket att komma med i jämförelse med de enklare samfunden i den s.k. civilisationens utmarker.

Tryck för bild av sameåret för 6000 år sen