Kalabaliken i Göteborg

Antagligen finns en del som vill se kalabaliken som en följd av svensk enfald av typ svenska kocken. Men den är i så fall i klass med den franska i Nice. Man får hoppas att det är EU:s barnsjukdomar vi ser. Annars är det en absurd fars om europeisk demokrati.

Kalabalik, Göteborg, paramilitära grupper, ansvarsfrihet, fransk journalist, Bastillien, La Liberty, bönder, Palestina, politiker, Internet, knölpåk, Nice, terroristparanoia, gruppp-psykos, sturm und drang", folkilsken, verklig god kamrat, Brysselarrogans, sitta stilla i båten, lösa boliner, Vilda Västern, AFA, Attac till attack

Satirer | Ordklyvaren | Lomhördas RF | mansgrisar | såpor & eldkraft | kalabalik| stil |

Aforismer mm. | Sötsura | Divan | Flygande delfinen | hem |

 

Romersk fotsoldat lämpad för strid med paramilitärer i Göteborg

En bra analys börjar med att man har klara definitioner och använder rätta orden. Om de organiserade ungdomarna i Göteborg hade varit i Palestina hade de kallats terrorister. I Europa kallar man dem ligister och huliganer. Själva i deras interna handlingar kallar de sig antagligen soldater och rustar därefter med det de har råd med.

Alltså måste man finna nån lämplig definition för parterna på gatorna i Göteborg. Då blir dessa ungdomar i mask och delvis med stridsfana paramilitära grupper. Om nån skjuts är det förstås at vederbörande har stupat i strid. Det är en sak för förbandet och de närmast sörjande. Med andra ord man ska inte direkt tycka synd när vederbörande skjuts med gatsten i handen och TV / videon visar ett par kast.

Det är uppenbart att dessa grupper har till syfte att störta samhällsordningen och ej att delta i en demokratisk demonstration och dialog med den bestående ordningen. I en gemenskap bär alla ansvar beroende på hur nära händelserna man är men även hemma i soffan och till vardags genom åren hur vi fostrar våra ungdomar. Det är hur vi beter oss mot mobbing och när olika krafter vill störa den vanliga normala ordningen nu kommer alla frågorna där en an börjar vid roten

Ansvarsfrihet

Har vi de ungdomar vi förtjänar? En del tycker en an är besvärlig när en an drar fram vad vi egentligen har kommit överens om dvs. i våra lagar vi alla står bakom. Vi har kommit överens om att vi är ansvariga för ungdomarna tills de är myndiga. Även de som inte har barn har ett ansvar att behandla omyndiga på det sätt de förtjänar. Nämligen att vi inte ska skylla på dem utan vägleda dem mot ett förnuftigt liv.

Såg en fransk journalist förfasa sig över svenska polisens klumpighet nåja, med tanke på hur det var i Nice???? Tja, fransmän är väl dåliga att lära andra även om de skryter med Bastillien och La Liberty så långt franska myndigheter tillåter. Utom då möjligen hur bönder ska agera med upplopp för att få sin vilja fram. Bönderna är vuxna människor och borde veta vad de gör även om de är franska. De är ju inte de ende och en an tänker på svenska bönder i första hand.

Vi kan inte låta bli att nämna det som dagligen pågår i Palestina eftersom Israel gör anspråk på att tillhöra Europa. I så fall är det väl nog ett främmande inslag i europeisk vardag med stenkastare hittills. Det är dåliga förebilder för våra ungdomar. Världen tycks blunda för detta faktum

Det fattas lite i vår lag, nämligen att föräldrar och andra fostrare ska kunna straffas för undanlåtenhet. De minderåriga som nu sitter häktade för upplopp bör få sällskap av sina föräldrar som ska tilldelas tredubbelt straff mot vad deras ättelägg får. Varken mer eller mindre.

Vän av undanflykter vill hävda att det var bättre förr. Då viste ungdomar att skicka sig??? Vist har det trappats upp i takt med urbaniseringen och folk flyttat till ghetton. Dock har en an så långt en an kan minnas dvs. ungefär 60 år sett att föräldrar gärna försvarar sina barn även om de gör illa eller beter sig som skitstövlar. Det här med ansvarskänsla och moral gäller inte längre än näsan, magen och plånboken. Präktig är man bara när man syns i det offentliga.

Våra politiker bär ett tungt ansvar där vissa partier mer än andra i ena ögonblicket ropar på polis, men i andra ögonblicket vill tillåta verksamhet som går ut på att störta samhällsordningen. Det finns inga högre krav på politiker som i våra dagar skolas att vara partiska och bara gynna sitt eget broderskap. Man är mån om sina röster och vill inte ta i saker som kan störa väljarna. Det är smaklöst att göra partipolitik av denna fråga. En annan sak är att de europeiska TV-kanaler en an följt har mycket lite om kravallerna men mycket mer om den politik de är intresserade av.

Polisen i Göteborg har fått en del kritik mitt under galenskapen. En an försvarar inte polisen men kritiserar systemet som ger oss denna romerska cirkus där man skrämmer skiten ur barn och gammalt folk i Göteborg. En cirkus som i sista hand ger oss alla en räkning på 100 -- 250 miljoner och mer. Det är väl de dyraste program som nånsin förekommit på svensk TV?

Dock en polismakt kan under pågående galenskap bara följa sina operativa upplägg. Det är precis som när man deltar i en golftävling med pengar och ära i potten. Man måste följa sin plan hur det än går. Att ändra mitt i spelet är det samma som misslyckas. Utvärderingar ska göra efteråt.

Politikerna vill ha en öppen demokrati och försvarar veligheten mot paramilitära och grupper på ytterkanten ... här menas de svenska. På kontinenten vill man gärna smyga i sina stenbunkrar åtminstone EU-byråkratin. Politikerna menar att det är bättre att "extremisterna" kommer upp till ytan och syns. Vist men då ska man också använda öppenheten i syfte att försvara samhällsordningen och upplysa de extrema om den normala verkligheten.

Det verkar mer som om att politiker förfasar sig över allt vad som förekommer på Internet eller om man hittar dödlistor hos militanta grupper. Men sen blir det inte mer. Trots att det är föreberedelse till "samhällsstörtande verksamhet" eller "hot mot medborgare"

Vist är det så att man sen gammalt "inte ska dömas efter sina ord utan efter sina handlingar". Men denna frihet upphör i det ögonblick man organiserar sig och börjar sprida hatpropaganda mot stat eller medborgare. Än tydligare blir det när dessa grupper maskerar sig inför pseudo-uniform och beväpnar sig. Det är en handling mot samhället och inte ett upplägg för dialog.

En an har redan under 80-talet raljerat om blinda poliser som inte kan vare sig se när brott begås eller tolka lagen. Det sker för jämnan. En an får inte ens bära en pennkniv på offentlig plats. Men när dessa paramilitära uppträder i grupp får de bära knölpåkar vad de sen har under blusen vet en an inte vett har de då inte. Det är förstås blindhet och velighet hos polisen som inte stämmer i bäcken.

En an antar att det funnits hur många som helst indikationer under senaste året på Internet. Därtill finns det en ständig verksamhet som borde vara polisens sak så länge vi medborgar inte har rätt att agera polis och hur skulle vi kunna det med fara för livet? Ingenting har gjorts för att kartlägga och komma med motåtgärder mot det som händer under ytan. I detta ligger polisens enfald och största ansvar för skadegörelsen i Göteborg. Man får ju ändock konstatera att 500 - 700 paramilitärer har vunnit över 2000 poliser vid några tillfällen.

Händelserna i Nice, Prag, Köpenhamn och andra icke direkt politiska upplopp borde ge även en tjockskallig polis lärdomar. Bilden ovan av den romerska soldatens utrustning visar att denne var bättre utrustad för markstrid än polisen i Göteborg. Polisens sköld är för liten för att täcka hela kroppen mot stenkastare och nackskyddet är för dåligt. Deras rustning är bara närvapen dvs. de saknar medel med samma räckvidd som stenkastning.

Nu när väl skadan är skedd ropar man på vattenkanoner och tårgas. Sen införskaffas kanske en vattenkanon som får stå oanvänd 6 - 10 år till nästa ordförandeskap och då har de paramilitära kanske hittat på nya strategier. Det är ungefär som det här med en speciell terroristgrupp som inrättades för dyra pengar under en tid med terroristparanoia istället för att lösa "terrorismen" politiskt. Har den agerat nån gång? Eller tänker polisen provocera till flera liknande tillfällen?

För politikerna är det smarta att hitta på en varaktig politisk lösning istället för den bekväma lösningen att sätta etiketten "ligist och huligan" på dessa och sen överlåta åt polisen. Det är som nån sorts konservering av surströmming att det luktar lika jävligt nästa gång man öppnar burken. Dessutom kostar förvaringen en massa.

En an såg upplopp i Hfors runt 1960 när en an svängde in på Mannerheimvägen. Folk sprang i panik för tårgas. Nån ramlade och trampades ned. Med andra ord det är kanske inte så klokt med medel som kan skapa panik. En vattenkanon är därvidlag kanske bättre och kan driva folk dit man vill och något kylar det väl upprörda sinnen. En an har haft flint sen ungdomen så det har inte varit problem att hålla huvudet kallt

Kravaller är alltid en form av grupp-psykos där alla närvarande grips av stämningen. En an svängde in på en stilla gata för att slippa upploppet. Som en an gick där ensam på hela långa gatan kom en ridande polis och lyfte batongen mot mig. Han räknade väl med att det var riskfritt att ge sig på lilla ensamma mig. Men se där räknade han fel ty en an har en slipad käft och kunne avvärja att han skulle bete sig som ett fån.

Vi människor är olika. En del slår av rädsla andra slår därför att de har makt eller tror sig kunna rå på den de vill slå. Det är tillåtet att slå bara av nödvändighet och skydd. I alla händelser upphävs alla spår av likavärde mellan människor när slaget träffat. Likaså upphör det ordnade samhälles inneboende lag när man hotas eller slås. Det må sen vare en polis som slår i tjänsten med lagens rätt Tyvärr har samhället tydligen inte informerat våra ungdomar att polisen har faktiskt rätt att bruka våld för att utföra sitt jobb..

Och tyvärr är det så att få och inte ens polisen som borde vara skolad har egentligen respekt för ungdomarna bakom masken. De är vilseförda ungdomar som söker trygghet i dessa tvivelaktiga organisationer. Men såväl föräldrar som samhälle har lämnat dem vind för våg. Därmed menar en an inte att man ska dalta med dem. Begår de dumheter ska de få veta det. Men lag och behandling ska vara kontant, dvs. påföljd ges och avverkas men efter detta ska det vara glömt. Den som gräver i det förflutna håller det och handlingen vid liv.

Det har en förvånande verkan om man behandlar ungdomar med respekt även om man vet att de kan hitta på fánstyg i nästa moment. Allt för ofta bryr sig samhället bara om de välartade som lyder minsta vink från föräldrar, lärare och samhälle men det är icke de som skapar morgondagens samhälle. Oftast är det de som ser mycket av världen och provar ibland för mycket, men efter den perioden bygger de samhället.

I min ungdom kallade man det "sturm und drangperiod" bland bildat folk, medan vanligt folk talade om att de skulle behöva några år på sjön. För de mer välartade räckte ett år i det militära. Det är inte alldeles lätt att passa in i ett samhälles ramar där lagboken väl är10 gångar tjockare i dag än för ett halvsekel sen.

Ordnade samhällen har alltid haft en genomtänkt skolning på det mänskliga planet. Stegvis slussades man in i vuxenlivet. Mycket av det har försvunnit samtidigt som allt för många gallras ut av systemet och naturligtvis protesterar eller den gamla tesen "lediggång är roten till allt ont". Det finns i verkligheten ett infernaliskt informellt system att kategorisera folk i samhället. Men det är en mycket större fråga.

På platsen i Göteborg har de demonstrerande organisationerna och deras medlemmar ett stort ansvar för upptrappningen av våldet. De enskilda kan inte överblicka vad som sker och dras med av rykten och dåliga ledare. Det är en förklaring men ingen ursäkt utom då man är ung och oerfaren.

Nu försöker organisationer bortförklara med att de minsann arbetade i samförstånd med polisen. Man riktigt ser änglavingarna och oskuldens rodnad när de bedyrar sin oskuld. Saken är den att vi som sitter på parkett och ser föreställningen på TV tja, vi ser bara en demonstration blandad med svartskjortor de var bruna under före seklets 30-tal. Faktiskt märks de svarta mer även om de är färre. I klartext svartskjortorna och de rödsvarta fanorna har svärtat ned allt annat. I ordnade demonstrationer bör arrangörerna ha ett särskilt ansvar att det inte urartar.

Enligt vanlig grupp-psykologi känner den enskilda sig skyddad och stark i gruppen. Om man sen ser att man får bete sig hur som helst ökas känslan av styrka. Det är ungefär som ofostrade hundar som blir folkilskna genom att de tillåts göra vad de vill. Det här med att lära självkontroll är inte så lätt och man ska vara motiverad att klara sig själv. Det är en styrka att alltid ha kontroll och inte låta andra bestämma. Därför är uppkäftiga ungdomar en tillgång för ett samhälle men om de tillåts använda påk förstås motsatsen.

Det verkar inte seriöst när man i tillåtna demonstrationer tar med avdelningar av paramilitärer med knölpåkar och polisen blundar. Varje organisation har ett ansvar att hålla ordning inom sina led. Det är det ansvar som följer med demonstrationsfriheten. Det låter illa när ansvariga försvarar stenkastarna med att polisen har provocerat Uttalar man sig på det sättet förutsätter det att man liksom tänker sig en strid mellan polis och demonstranter och då är det inte demonstrationsfrihet längre. Polisen har fått medborgarnas uppdrag att hålla ordning och deras åtgärder ska respekteras.

Det är förstås ungdomligt oförstånd och brist på mognad och överblick när en ungdom uttalar "att man vann över polisen" och man underförstår en kamp "mellan oss och snutjävlarna". Hoppas att de unga när de väl kommer hem inser att det inte är särkilt heroiskt att skrämma skiten ur gamlingar och barn i Göteborg och inte bry sig om att vi andra får betalt över 100 miljoner för spektaklet privat säger en an bara "bortskämda ungjävlingar"

Det finns ju inget budskap och målsättning vare sig i dessa uttalanden eller i de paramilitäras attacker. Vad vill de uppnå? Det vi ser är bara förstörelse. Vi får oss till livs att de vill skapa uppmärksamhet. Men för vad? det smyger sig in en konspiratorisk tanke att alla andra organisationer egentligen vill utnyttja dess dumskallar som nån sorts aptitretare. Det är samma sätt som reklamen nuförtiden där nån dumskalle välter ett bord för att skapa uppmärksamhet för "gula sidorna". En an tycker inte det är intelligent reklam och det är väl ungefär lika när det gäller de paramilitäras beteende.

Även enskilda ungdomar har uttalat sig och försvarat de paramilitära stenkastarna och kanske deltagit. I klartext de uttalar sig för "krig mot snutjävlarna". Det är i och för sig en vacker tanke att förvara en kamrat. Men med lite längre sikt är det att stjälpa en kamrat att uppmuntra denne att begå brott.

Vi kan ju notera att en del avvisades från Göteborg tack vare eller på grund av att de finns i polisregister och är "kända". Sådant påverkar livet för dessa vilseförda för mycket lång tid framåt. Att våga stå upp mot en kamrat som begår dumheter eller är på väg att göra det kräver tuffhet. Samtidigt bevisar det att man är en verklig god kamrat som tänker på dennes bästa

Naturligtvis är kalabaliken i Göteborg en absurd satir över demokratin i ett förenat Europa med respekt för människan. Man får en smak i munnen att de små kör man över för jämnan. De paramilitära körde ju över göteborgarna tack vara sitt kalkylerade risktagande. De menar att eftersom man är många kan man göra vad man vill med knölpåkar och gatstenar.

Politikerna använder Brysselarrogansen genom att ha så jäkla bråttom att man inte längre bryr sig om de enskilda människorna. En an har inget till övers för bråkstakar utan andra argument än knölpåkar och gatstenar. Byråkrater av alla de sorter är en an allergisk emot eftersom de inte har hjärta och är enfaldiga och enkelspåriga för det mesta. Ett fult påhopp, men det är det vi ser i media och det vi ofta möter.

Politikerna ska ha ansvaret men de tycks allt för ofta "sitta stilla i båten" när det hettar till. Det är salig la kejsar Mitterands social-moderata råd som heter "lösa boliner" i det liberal språket förlåt "laissez faire" ska det vara. Intelligens brukar innebära att man lär av sina misstag. Men eftersom dessa kravaller upprepar sig tycks ingen har lärt sig nånting. Om man nu ordinerar tårgas och vattenkanoner har man ju inte lärt sig nånting heller. Det är kanske för mycket begärt att politikerna för en gångs skuld går till botten med problemet

En an känner inte för att skämta med tanke på det lidande göteborgarna har fått utstå. Om de här svartskjortorna inbillar sig att de liksom fått ökad respekt och uppskattning av svenska folket är det väl nog en sorts blindhet för verkligheten.

En an hör att man gör stor affär av att poliser kastat sten
Det låter som diskussion om profetens skägg, när man å andra sidan vill att polisen ska kasta tårgas ... eller skjuta med gummikulor ... eller kasta vatten ... och att kasta "kulor" är sen gammalt tillåtet när deras liv hotas.
.
Man ställer polisen i skottgluggen i stället för svartskjortorna ... det är något av det gamla att så snart man hittar en blotta ska "snutjäveln sättas dit" ur fullvuxnas synvinkel är det ett barnsligt beteende.

Vi mogna i folket tycker nog att Polisen agerar ungefär som de brukar dvs. de drar sig undan när det blir bråk. Det måste ju vara en grov felbedömning att ha endast några ridande poliser och ett tjugotal poliser på Avenyn i slutet av demonstrationen.

Det var felanalys att inte inse att svartskjortorna sätter in stöten dels när demonstrationen är slut och de inte har något annat att göra, dels när de upptäcker att det är ofarligt att sätta igång eftersom inga poliser syns. Sen lär de ju ha stridledning och kommunikationer så att de kan ge "attackorder" när det passar. Man påstår att polisen provocerade. Det skulle man nog göra oavsett hur polisen hade agerat.

Det är dåligt taktik att retirera. Mindre djur kan röra sig sakta bland rovdjur, men så fort djuret börja springa vaknar jaktinstinkten i rovdjuret. Hos dessa djuriska ungdomar är det nog precis likadant. De ska bjudas stål från början och då stål som har längre räckvidd än gatstenar.

Polisen operativa ledning är inte värt namnet. Det retar nog såväl de som fick sin egendom förstört och även oss andra som skattebetalare och garanter att skydda tredje man. Än grinigare blir vi när vi hör uttalande "Ja, vi skyddade Mässan, det var vårt huvudmål" En an som är så korkad att jag minns lagarna om polisen uppgifter att skydda egendom och liv. Tur att ingen butiksägare strök med.

Även polistöntar har tur ibland. Nu ger man de paramilitära anledning att utnyttja dessa svagheter i polisiärt tänkande i framtiden Men det är knappast att vänta nån självrannsakan hos polisen eftersom en svensk tjänsteman kan inte göra fel och har aldrig fel när han uppträder som auktoritet så eländet fortsätter och fördjupas

Den efteranalys vi ser i TV exekverar i ekvilibristisk synförvändning där man nästan bara ser änglavingar och oskuldens rodnad hos den närmast skyldiga ... från min enkla utsiktspost på Borekulle ser en an bara att en massa egendom förstördes.

Normalt söker man först de omedelbart skyldiga och det är nog svårt att hitta förmildrande omständigheter ... det var inte polisen som gav order att attackera handelsmännen vi Avenyn ... och polisledningen gav ingen order om att skydda dem. Det är väl tjänstefel att inte utföra sitt jobb .... åh, förlåt en svensk tjänsteman kan inte ha fel ... det är ju liksom kärnan av absurditeten. allt annat är bortförklaringar
.
Den stora svagheten i polisens utrustning var att de var utrustade för närstrid ... som i gamla tider när romarna hade kortsvärd och då krävs att man är uppeldad till bersäkeri för att man ska vinna. Romerna var härdade till likgiltighet mot medmänniskan. Därför var de överlägsna i närstrid.


För att ge sig på stenkastare måste man förstås ha vapen med längre räckvidd än stenkastning. Poliserna använde det gamla Kajsa Wargreceptet och att börja diskutera det är väl närmare bristande realism hos de som diskuterar dessa problem.

Det omedelbara eftersnacket vill gärna röra sig om små detaljer i ett stort kaos.
Folk vill prata av sig och de ansvariga vill rätta till fejset och ta på sig änglavingarna. Det är bara naturligt att de många skyller på polisen för att dölja sin egen dumhet.
.
Vi andra har ingen möjlighet att döma eftersom vi aldrig får alla fakta. Det hade varit bra att få veta vilka beslag polisen gjort exempelvis på Hvitfeltska för att få bort änglavingarna eller färga om dem på de som logerade där. Det förvånar att rektor kan vara så indignerad för att inte ha blivit tillfrågad när en av polisens uppgifter är även att skydda egendom ... dvs. inte rektorn men medborgarnas.

Han har kanske dåligt samvete när han har släppt vandaliseringen så långt. Det är flera aktörer som tycks handla enligt principen "anfall bästa försvar" och där enda objektet är polisen och media spelar gärna med. Bilden från en korridor med högar av gatstenar och sprayade väggar är bevis nog för oss. Medan skattebetalarna i sista hand får stå för reparationerna. Vi skattebetalare är intresserade av en objektiv utvärdering.

Göteborgsaktionen 2001 från "Vilda Västern" tycks vara bortskämda ungdomar som ser polisen som en fiende medan vi vuxna nog ser dem som beskyddare. Aktivisterna får skylla sig själva när de säger att de är emot polisen eller skyller på polisen. En polis får inte vara emot nånting utan har plikt att ingripa vid brott eller misstanke om brott. Ungdomarna borde lära sig några enkla lagparagrafer så skulle de slippa att bli slagna med batonger.


Det förvånar att forskare förnekar polisen att använda sina polisiära befogenheter för att skydda såväl allmänhet som sig själva. Förutsättningen för att polisen kan arbeta är att de står på benen och de väljer de medel de har till förfogande. Polisen måste dock ha en viss rätt till makt annars kan vi avskaffa dem.
.
En ren vetenskaplig reflexion är det att ju mindre fakta man har desto vidare blir ryktesspridning och att man ägnar sig åt struntdiskussion eller låter fantasin flöda ... det är helt vanlig termodynamik
.
Nu behöver nog deltagarna på alla plan få tid till självrannsakan och tona ned sin egen försvarsmekanism. Det står oss upp i halsen att höra att alla har gjort sitt bästa och ändock kostar kalaset oss 100 miljoner plus de fysiska och psykiska skadorna. Att förringa svenska modellens värde leder nog ingen vart det heller.
.
... Carl Bildt hör till de som inte har förmågan till fredstiftan därför att han är "neutral mot" = uttrycket är en självmotsägelse ...för att man ska kunna medla även med "terrorister och ligister" krävs att man visar respekt och försöker finna det som förenar ... och inte som han bygga murar och angriper och fortsätter kriget så att säga ... han som kämpar för frihet ... man kan inte bara bura in eller halshugga alla de som inte tycker som Calle Cyklaren

Calle Bildt och andra menar att man i utlandet bryr sig om kravallerna. Tja, en an har följt tre fyra medier och vist har man en mindre bildsekvens om kravaller, men resten ägnas åt saken. Man blir betänksam när svenskar skäller på sig själva ur en sådan synvinkel och det tycks saknas sinne för proportioner.

Svenska medier saknar sen gammalt sinne för proportioner och gräver och gräver i det spektakulära. Inte har vi hört mycket om vad alla demonstranter gjorde i flera dagar och vad man gjorde i de alternativa forum som fanns. Det var nätt och jämt man hann med korta sammanfattningar av vad som hände i mässhallen. Media hade kunnat göra en insats genom att fokusera på det positiva istället för det spektakulära och våldsamma.

Nån skriver att AFA och andra liknande rörelser kommer att växa eftersom ingen lyssnar på deras argument. Tja, ljudet av en gatsten säger inte mycket. Sen har de ju varit välkomna att ansluta sig till alla de möten som fanns under dagarna i Göteborg dvs. utan knölpåkar, rånarluvor och gatstenar, eftersom vi inte förstår sådana den sortens argument. Ingenstans i världen diskuterar man under hot.

Det är också barnsligt att försöka på reklamens och filmens sätt åstadkomma en djävla uppmärksamhet. Då reagerar folk på våldet och inte på budskapet och vi tänker oss inte en demokrati med susande gatstenar för jämnan. Att tala om civil olydnad är att ägna sig åt olydnad och inte åt de intressanta frågorna. Det är att spänna vagnen framför hästen som man sa förr.

Som sagt en an misstänker att även politikerna och de ansvariga kommer att slå slag i luften utan nån djupare önskan att göra något åt saken sen romerska cirkusen vill folk gärna se blod bara de inte själva drabbas av en batong eller gatsten tja, i satir kan finnas ett stänk av kynism ibland.


skrev Ordklyvaren 2001-06-18


PS om Attac tappar masken

Noterar på sajten "attac.nu" att organisationen ska anordna kurs i "civil olydnad". En an är ju ordklyvare och analyserar innebörden i en sådan fras. Civil står i motsats till nån sorts totalitärt styre. Vi andra lever ju i ett normalt demokratiskt samhälle där det inte finns totalitärt styre och eventuell militär är nån sort relik från forna dagar.

Den intelligenta världen har för länge sen övergett anarkin. Det är icke ett stabilt sätt att garantera människors fred och välfärd. Ordet "anarki" lär ha skapats för mer än 4000 år sen så det har funnits tid att stöta och blöta dess innebörd.

Det är ju korkat att börja strida om man kan resonera sig fram till lösningar. En an vill hävda att det är intelligent och lättsamt att bygga på fördragsamhet faktiskt är det en mycket gammal metod inom Gamla Världen. Det gör ont att ta strid och så är det dyrt i större sammanhang eller 100 -- 250 miljoner utan resultat i Göteborg ... där smakar det faktiskt pyton och as.

Men man blir ju betänksam om attac.nu vill blåsa till strid mot vårt ordnade samhälle. Taleskvinnans uttalanden om verksamheten i Göteborg förefaller rätt hycklande i detta läget. Eller i klartext man hycklar att man fördömer våldsamheterna och sen vill man själv använda nån form av våld så småningom. Det är kanske svårt att inse att demokrati kräver att man antingen har majoritet eller har ett vettigt förslag som alla kan vara med på???

Det senaste är att Attac tycks ha trummat ihop folk via Internet att demonstrera vid svenska ambassader i Europa. Man demonstrerar inte för global rättvisa, utan för att polisen skött sitt jobb och motsätter sig detta. Polisen använde vapen mot en ung man som upprepade gångar kastade stenar och hotade en annans liv. Har inte Attac och AFA respekt för andras liv och hälsa?

Allt finns på video, men man vilseför ungdomarna utomlands vilket är dålig stil. Man har tydligen bara Internet och inte TV som förmedlar situationen. Attac tappar masken och är inte seriös med den sortens reaktioner och aktioner. Återigen tycktes svartskjortorna vara med i leden vid ambassaderna. Det är kanske lämpligt att skicka en räkning från oss skattebetalare till dem.

Det är liksom fel väg att blåsa till strid förrän man prövat förhandlingsvägen. Det låter mer som bortskämda ungdomar som vill ha lite spänning i livet eller få ut sin aggression. Kanske man är på defensiven och inser att några tusen attac-medlemmar kan inte kräva att världen ändrar sin politik efter deras önskningar. Det är ren anarki och en an stöder inte ungdomar som begår dumheter eller går in på fel väg.

Den absurda satiren i detta är att idékläckaren Tobin tar avstånd från det Attac gjort till sin huvudfråga. En an anar att även så fransman han är tar han nog avstånd från Attac agerande när man blåser till våld istället för dialog. Vi lär få vänta på att Attac ska ha tänkt igenom saken. TV gjorde en an uppmärksam på att det finns brännande frågor i U-länderna och kanske Attac borde starta en fabrik som framställer billigt insektsmedel för att lösa en verklig praktisk fråga.

En an har varit blåögd och trodde att DDT var avskaffat för decennier sen eftersom det inte finns i vår del av världen annat än som rester i marken och i nästa skede i mat. Eftersom en an minns från förra seklets 50-tal att man talade om flugor som blev immuna och t.o.m. växte sig än större grunnar en an ju på att om tilltagande storvuxenhet är en följd av DDT-rester lite varstans.

Nu får en an höra att U-länderna använder DDT för fullt mot bl.a. malariamyggor. Orsaken är att det är tre gångar billigare och marknadskrafterna styr. Vilket innebär att med tanke på mängden mygg blir Afrikas jord rätt så bemängd med DDT med tiden och det blir en långvarig effekt

Marknadskrafterna styr också att EU skickar smågrisar till Africa att växa till sig. De tas hem och blir billiga julgrisar hos oss. En an är skeptiker och tror inte att argument om stackars u-länningar bitar särskilt mycket på ekonomer.

Nu grunnar en an på om det är nån sorts uträkning att man vill importera DDT rester för att förlänga svenska stammen så att säga. Det vore ju roligt och t.o.m. nyttigt om de här organisationerna ägnade sig åt praktiska problem man göra något åt till nytta också för oss själva. En an menar istället för att kämpa för ideologiska principer eller för sådant som inte är tillräckligt genomlyst.

AFA ska vi inte tänka på i dessa sammanhang eftersom de är inriktade på att "krossa fascismen" undrar om de vet vad ordet egentligen betyder eftersom de själva står för en sorts fascism = broderskap som gaddar sig ihop mot andra. De har väl inga speglar så att de kan se sig själva med distans

Attac har inte alltid rätt där exempelvis deras tes om att pensionssystem ska inte spekulera. Det gör inte nuvarande utan placerar pengarna för största möjliga avkastning enligt det ekonomiska system vi lever i. Pensionärerna har under ett tjugotal år förlorat pension på grund av att pensionssystemet varit dåligt placerat samt att staten konfiskerat medel. Stjäl inte pensionärerna pengar attac! eller går ni nån annans ärenden?

I alla händelser avslöjar frågan att man inte är så särskilt kunniga i ekonomi. En an kan gräva fram flera frågor som nog kräver genomlysning. Vist har Attac rätt i en del av sina "krav", men saken är den att många andra organisationer och t.o.m. politiker har uppmärksammat samma frågor. Saken är bara den att det politiska och ekonomiska systemet tillåter inte snabba ändringar

Ordklyvaren tillägg 18 juni 2001

Tja, en an begriper inte hur attac har kunnat bli medias kelgrisar och linslöss ... men det finns mycket en an inte griper med mina små händer ... och nu skavar himlen mot min kupol så att en an blir flintskallig. En an kom att tänka på det när en an såg på TV att man menade att himlen liksom ska vila på St Peterskyrkans kupol.

 

.