Nanche! Förlåt oss när vi offrar afghaner

.

blodet på mina händer

jag tvättar och tvättar blod varje kväll

inte försvinner det riktigt under naglarna och i porerna

i morron kommer mer

just nu är det säsong för afghaners blod

blod från de som stupar

osynligt blod från de som förgås i umbäranden

och jag ser 400 000 par svältande barnaögon

vars blod kan komma på mina händer snart

jag tvättar och tvättar blod varje kväll

.

forntida amerikaner slet hjärtat ur folk

som offer till virtuella gudar och för skörd

man dör bara en gång

vare sig det sker på ena eller andra sättet

man förnedras bara en gång

när man förlorar människovärdet

nya släkten offrar människor för sina syften

jag tvättar och tvättar blod varje kväll

.

jag, en av förenta nationernas folk

förenade att arbeta för fred och fördrag

ser det under människovärdet att använda vapen

den utan argument tar till vapen

den utan kärlek dödar oskyldiga

det är dumhet att genom offentlig mord

skapa mer otrygghet och förebåda nya terror

jag tvättar och tvättar blod varje kväll

.

varför ska jag den klokaste av kloka

med barnets klarsyn se att våld föder våld

varför ska jag den snällaste av snälla

blunda för barn som förgås

för fäder och mödrar som dör

för barn som lämnas ensamma att bespottas

när deras fäder ej längre ses som frihetskämpar

när deras fäder valde fel väg

och en storebror sa sig veta bäst

tog sig rätten att döda för sin idé

jag tvättar och tvättar blod varje kväll

.

vi börjar ett nytt årtusende blod och mer blod

från förra har vi miljoner svältande barn

ochså de följden av en storebror

som inte vill att vi ska hellre förhandla

än bomba och sprida terror

en storebror ej vetande vad visdom och kärlek är

ej vetande att ömsesidigt fördrag leder till varaktig fred

en storebror som vill bestämma allt

jag tvättar och tvättar blod varje kväll

.

så gjorde han mig än en gång skyldig

till mord och förföljelse

skyldig till förnedring av människor

skyldig till terror och förstörelse

skyldig till en sämre framtid

där miljoner av barn föds att hata

att hata de som tog fädernas heder och liv

en dag gammal hämnas Odens son sin far

genom att föra livet vidare

nu i farsarvet hatet lever vidare

jag tvättar och tvättar blod varje kväll

.

storebror är blind

för sina egna fel

för 10000 oskyldiga döda i Sudan

för 1000000 barn som svälter i Irak

för 400000 barn som går med döden

vid sin sida i Afghanistan

den som inte ser sin forntid

ser ej sin framtid

storebror finns mitt bland oss

den okända skyldiga vid min sida

jag tvättar och tvättar blod varje kväll

.

förnedringens år 2001 e.Kr.

skrev Ordklyvaren detta

.

Visdom är att se att båda kämpar för sin avkomma och att livet måtte fortsätta

.

Mer visdom från 2000 f.Kr. i "Ode till Nanche"

.

Hon som känner den föräldralösa,

hon som känner änkan.

Känner människans förtryck av människan.

Hon som är den föräldralösas moder.

Nanche, som sörjer för änkan,

som skipar rättvisa för den fattigaste.

Hon är drottningen,

som tar flyktingen i sitt knä,

finner skydd för den svaga.