Amerikansk webkunskap

Här finns en del webkunskap. Det var nytt för mig att jobba med HTML-format april 1999 även om jag drömt om det i ett antal år. Tänk att kunna hoppa runt i sina böcker och inte behöva upprepa sig själv eller komma med sämre formuleringar än man redan gjort. Min layout är anpassad till mitt speciella område med många bilder och mycken text samt till buggarna i Word97 förstås

Layout, reklam, bildbehandling, ordbehandling, redigering, filöppningstest, länktest, html-test, avstavningskontroll, browsertest, enkelhet, fet stil, titel, beskrivning, description metatagg, sökord, keyword, anmäla URL, Internethandel, affiliate,

Bildbehandling |Bild i Corel 6 | Ordbehandling | Harmoni i format | Hur anmäla URL| Surfvänlig redigering | Enkelhet | Metataggar |JAVAscript | Internethandel | hata Microsoft | Snabbhjälp om virus | hem |

© Catshaman
Uppdaterad:

Catshaman ... April - 99 reviderad Maj och Aug -99, Jan 2000, Maj 2000, Mars 2001

Gåva och gengåva

Det är en gammal regel åtminstone i nordisk kultur att man jämnar ut ojämlikheten genom att ge tillbaka med samma mynt så att det inte blir en skuld kvar eller andra överraskningar i framtiden. Naturens gyllne regel är generositet så att så många varelser som möjligt kan leva på vad naturen ger. Endast människan är ett hot mot generositeten och förmåga till reproduktion. Bönder vet att om inte man sår och gödslar kan man inte förvänta skörd.

Internet har blivit ett svar på mina drömmar i slutet av 1950-talet. Jag drömde om en databank som rymmer all kunskap i världen. Internet är svaret och det har blivit tillgänglig för alla som har råd att skaffa dator och modem samt betala några hundra i månaden för anslutningen. Det mesta av vad annat man behöver hittar man gratis på nätet med några få knapptryckningar. Internet har kostat mig nån tusenlapp i helt nödvändiga program samt ovanpå det surfkostnaden.

För min del är det förstås gammal världslitteratur och kunskap i ämnen rörande forntiden som är i fokus. Numera finns många som liksom jag lägger ner tid för att göra allt detta tillgängligt för alla. Enligt FN:s mänskliga rättigheter är staterna skyldiga att se till att vetenskap och kunskap görs tillgänglig för folket. I praktiken hinner "de stora" = staterna inte med att sprida kunskapen så mycket lämnas åt enskildas initiativ. Detta sker inte utan att arbete läggs ned för att presentera kunskapen. På min länklista har jag en avdelning kataloger/directories där de verkligt stora inom området finns.

Det är många i Norden som rynkar på näsan åt reklam på sajterna. De tycker det är besvärligt att klicka bort ett onödigt fönster. Men det är priset för att man får nästan allt man behöver av kunskap gratis på nätet. Jag får endast 10 Mb med Tele2-abonnemanget. Det räcker inte långt när jag behöver 150--200 Mb för hela min produktion. Jag ser reklamen som mina sponsorer lika väl som jag sponsrar och hjälper många som bjuder gratis tjänster eller annars främjar min verksamhet.

För min del är det på samma gång hälsosam terapi som håller mig levande … det är en fängslande hobby ... jag är skolad att göra allt så bra jag förmår. Det gäller även detta "tidsfördriv" jag ger gratis till gemenskapen på Internet. Man tackar sina källor bäst genom att i vissa fall nämna dem i texten. I andra fall genom att sätta in en länk eller ta upp dem i länk och litteraturlistor. Man kan inte ha allt för många länkar i texten så det blir en avvägningsfråga.

Denna fil är om såväl HTML som allmänt om sajtkunskap. Det har jag lärt mig främst genom mina kommersiella avdelningar. Via nyhetsbrev har jag fått mycken kunskap om hur man marknadsför och gör slagkraftiga sajter i Amerika.. Där är man som i många andra frågor steget före oss i Europa.

Bildbehandling

Mitt problem var att omvandla ca 1000 A4-sidor med bilder och texter i tvåspaltformat från normal Word97. Bästa sättet är att först omvandla till enspalt och samtidigt göra de nya formateringarna. Det har visat sig att vara ett bra drag att göra bildtexterna i 14 punkter. Annars riskerar man att ordbehandlaren väljer något annat.

Observera att man måste börja TÄNKA HTML-format. I papperstryck försöker man snåla på utrymmet och göra bilderna små. I HTML har man obegränsat med utrymme. Lite större avstånd gör ingenting och jag valde 12 punkter brödtext. Den som vill ha annat kan lätt ändra på sin browser.

Normalt scannar jag in och sparar i Umax standard Corel 6. Foton sparar jag i JPG och texter i GIF. Små bilder går också i GIF men blir de mer än 5 x 5 cm vill de växa av sig själv. GIF sparar i 120 dpi och det sätter gränsen för upplösningen. Hela sidor och tabeller måste sparas i GIF för att inte sluka för många KB

Inställningarna är 300 dpi för svartvitt och streckbilder. För färg räcker 100 dpi RGB och på skannern finns en funktion. Numera är minnet billig och jag har 10 GB på min hårddisk så jag är inte beroende av utrymme längre. Dessutom har jag CD-brännare som i sig ger obegränsat med utrymme. För mina behov är den bättre än en tape-backup. En tom CD kostar numera runt tian så det är ingen större kostnad

Magic Match för kontrastrika bilder och motljus, så att man lyckas med de flesta bilderna. Ett gott råd är att ha ett stort urval bilder att utgå ifrån. Det är svårt att göra något av en dålig bild även om de elektroniska möjligheterna är stora.

För att spara tid har jag låtit MS Word97 göra en basomvandling av bilderna till GIF. Men i nästa steg går jag in och omvandlar alla bilder rakt över JPG. På det sättet får man ned minnesåtgången till nära nog det minsta möjliga. I mina bildrika filer betyder det att skala ned 10 : 1 eller från 300 Mb till under 30 Mb.

Kontrollera noga under "egenskaper" bild för bild att foton är i det format du önskar. Jag har fått göra om hela kapitel när "beskäftiga Microsoft" har ändrat bilderna mellan layouten - sparande - och öppnandet på nytt ... se mer under Hata Microsoft

Nästa steg är att plocka in texter och bilder, där jag kommit fram till en enkel slutmall. (Ett tag satte jag in allt i en tabell dvs. ca 15 cm bred och vänsterjusterade texten.) Efter en del problem valde jag att mittjustera de flesta bilderna och att ej använda tabeller alls de ger bara problem. Genom mittjustering kommer bilderna och texterna automatiskt att ligga rätt oberoende av vilken storlek på bildskärmen läsarna har. Kom ihåg att alla läsare har inte senaste modellen av bildskärm och browser!

Grundregeln är förstås att layouten ska passa läsaren i första hand och i andra hand visa din personliga stil

Värst är det om man importerar koder såsom exempelvis på min länksida. Om man sätter kodbitarna för nära varandra utan fri yta emellan vill formateringen i nån importerad kod gärna ta över. Genom lite texter emellan får man dem skilda åt

"Hopp tillbaka" brukar jag illustrera med en fjäril i den serie "böcker" jag omvandlar till HTML ... dvs. det är en genomgående gimmick. Jag placerar den till vänster men i IE4 kan den lika gärna dyka upp till höger. Men vad vet man om fjärilar de stannar aldrig på en blomma.

Bildbehandling i Corel 6

Sen justerar jag bilderna i Corel 6. Det innebär att jag i stort omvandlar alla till JPG. RGB formatet är nödvändigt om man ska bearbeta dem. Tro inte att man alltid får rätt format när man ställer in bredd och höjd och antal dpi. Det är beroende av upplösningen och samma gäller ljusintensitet och skärpa. Man får prova sig fram.

De flesta färgbilder är justerade till 100/120 dpi och 6 - 9 cm bredd. Men jag scanner också in i 300 dpi och justerar ned storleken till det önskade. De vill bli långsamma att ladda om man gör dem större. Det är förstås behovet av detaljrikedom som bestämmer formatet. En tumregel för JPG-bilder är att det ska helst vara mindre än 40 - 50KB. Använd ej GIF-format till större bilder än 5 x 5 cm. Vet ej varför en del GIF-bilder växer mot oändligheten. dvs. de vill ej alltid hålla formatet när man några steg senare ser dem i IE4 och likadant i IE5.

Bäst börja med att inställa storlek och format först eftersom det inverkar på ljusstyrkan jag justerar efter eventuell färgomvandling eller färgläggning. Därefter möjligen Gamma, vilket är färgmättnaden om man har för ljust eller för mörkt. I sista steget justerar jag skärpan och så lite som möjligt eftersom det kräver fler KB … inställning 2 - 4 är min normala. Det är häpnadsvärt att se när skärpan växer och då behöver man inte så stora format.

Så få justeringar som möjligt är bäst. Sen sparas de i JPEG som på ett otroligt sätt får ned behovet av minne. Jag hade några bildrika filer på tillsammans 120 Mb. När jag väl komprimerat till JPEG behövde jag 4Mb!

Jag har färglagt de svartvita bilderna i Corel 6. Knepet är att först omvandla dem till RGB. Sen får man tillgång till verktyg för justering av färg m.m. Exempelvis finns det en funktion "ersätt färg" med vilken man kan få färgad bakgrund eller färgsätta svart-vita med en färgton. Man får prova sig fram, men i regel gäller att välja en ljus valör som grund för färgsättningen. På det sättet kan man göra annars mörka bilder tydliga. Man är dock beroende av originalet och får inte exakt likadan färg alltid.

Det är lätt att färgen vill sprida dig över svarta streck. Det avhjälps genom att "öka skärpan" några steg och även justera bakgrundens skärpa. Med justeringar gäller det att nå bästa kompromissen. I vissa bilder är det svårt att undvika att bakgrundens färg blir lite "murrig" utanför strecken. Där gäller det att inte justera skärpan för mycket

Vid två-färgs eller enkla valörbilder kan man försöka sig på att omvandla till 256- färger och spara i GIF om inte bilden är för stor. Men se upp färgen ändras ibland. En del svartvita går lätt att färgsätta ...det lycka inte alltid. Det beror på vilken färgton man utgår ifrån. En del har mycket ljusa dagar och de går att jämna ut genom att ersätta det vita med en mycket ljus variant av den färg man ersätter.

På de grekiska vasbilderna letade jag efter den karakteristiska gulröda färgen från gamla grekiska vaser. Ibland kommer man rätt nära. Proffs skulle antagligen lyckas bättre än jag ... men dem har jag inte råd att anlita. I min stil försökte jag använda Lapplands färger för bilder därifrån och i Alperna deras färger. Till mina filer om Australien använde jag förstås den australiska öknens färger. Dock har jag inte haft tid att genomföra det i alla bilder.

Ett tag omvandlade jag klart tvåfärgade och utan för många nyanser till 256 färger och sparade GIF. Det är så lite man sparar i minne och andra fakta talar för att låta dem stanna i JPG-format. Se upp Word97 tycks ha en automatisk funktion som vill spara alla bilder i GIF. Det är då man omvandlar från Word-format och äldre till HTML. Då förstoras ibland foton och nyansrika bilder. I värsta fall kan den förstöra skärpan och färgnyanserna.

Ordbehandling

Det är ett långt kapitel och hör förstås till layouten. Men i min HTML som är avsedd att passa all browsers och alla storlekar på bildskärm är det inte mycket man kan göra för att formatera löpande text. Huvudsaken är läsbarheten som ska ta hänsyn till alla sorts läsare. Jag börjar själv bli gammal med sämre syn och gillar inte att sitta och kisa vi skärmen eller ständig ändra inställningar. Bara för den saken skuld gick jag över till 17" skärm. Dock har jag reglerna att skriva så enkelt som möjligt utan långa meningar och bisatser. Så få främmande ord eller latiniserade ord som möjligt. För mig är begripligheten i centrum.

Det ämne jag behandlar är så nytt för läsaren att det är svårt nog ändå. Samma gäller min engelska att den hålles på "student-nivå" och jag ligger nära talspråket. Dock se upp ett språk ska vara så varierat som möjligt och orden ska man välja noga för att säga exakt vad man vill säga eller avbilda. Resten är numera för mig decenniers träning att formulera mig. Under åren lopp har jag alltid lyssnat på hur andra förstår mina texter och jag har ofta begrundat min stil.

En del av hemligheten är att välja rätt "ordbilder" och lägga dem i en logisk sträng. Det är en stil som är som gammal som litteraturen dvs. mer än 4000 år. Det är som att kommentera en bild och föra läsaren runt i bilden och berätta vad jag ser. Sen kan läsaren jämföra med sina egna intryck och skapa sig en egen bild … Inbilla dig inte att läsaren kommer att uppfatta allt precis som du skrivit … ej heller att läsaren tycker om allt du skriver.

I layouten gäller det att lägga in pauser genom rubriker, bilder eller dela i avsnitt. I svåra texter ska det finns tid att hinna tänka och begrunda. Ett knep många läsare använder för att läsa snabbt är att koncentrera ögat i mitten av spalten och sen bara följa den rakt neråt. Då får spalten inte vara för bred. På dataskärmen kan man minska storleken av bildfältet,

Det gäller att följa vanliga skrivregler för begriplighetens skuld. Men, man ska inte avstå från sin personliga stil och egenheter för det. För mig är begripligheten i centrum och behövs ett nytt ord skapar jag det eller lånar från mina andra språk.

Ett exempel är ordet "erfaring" från danskan, där svenskan konsekvent använder "erfarenhet". För mig är en erfaring första steget då man bara har konstaterat och beskrivit att något finns. "Erfarenhet" är en slutstation, när man prövat och utvärderat till något bestämt. Min världsuppfattning är relativ och inget är absolut beständigt och jag är rädd för att bli en halstarrig fundis. Låt det vi handskas med vara något levande som kan ha förändrat sig lite grann tills i morron ... kanske du blivit klokare?

För stora text- och bildmängder är förstås ordbehandlaren ende vettiga möjligheten. Man ser direkt vad man får. Tack vara HTML-funktionen har jag snabbt kunnat få ut sju hela böcker jag i huvudsak hade i skrivbordslådan. Det var bara att öppna i Word97 och spara i HTML-format. Sen återstod lite finredigering. Utarbetandet av sidohuvudet har däremot tagit längre tid innan nuvarande stil.

Harmoni i formatet

För tillfället har jag på min heltäckande sajt 6 böcker på engelska och 8 på svenska. I sin helhet innebär set ett par tusen sidor i A4 format. I dem finns över 1000 olika bilder eftersom för min framställning är bilden mer än halva budskapet. Jag vill att folk ska se allt jag ser. Dessa förutsättningar gör att jag inte kan ha för många olika stilarter och storlekar i texter. Därför är de standardiserade till några få. Som löpande text använder jag "Goudy Old Style" som är en gammal och mycket använt tidningsstil som inte ger för mycket svärta i bilden. Layouten blir varierande genom bilderna och i vissa fall väljer jag lämplig bakgrundsfärg.

Observera alltså att mina anteckningar här gäller bara min typ av layout för stora text och bildmängder.

Min grundregel är att använda "brutna färger" och aldrig "rent" rött, grönt, blått". Det ger en mjukare ton och det är lättare att hålla koll på harmonin. En annan grundregel är att utgå från tre färger lika långt från varandra på färgcirkeln. Då får man en harmoni som ändock har lite livlighet och obalans i sig. I regel är det bra att ha ett system och en modell man följer utan att behöva var slavig. Det ger kontinuitet och lugn över ett verk på många sidor.

Observera att man i en dataruta redan har fångat tittaren. Man behöver ej starka kontraster för att fånga uppmärksamheten, men väl för att understryka saker. Man får tänka sig in i dataformatet. Det är stor skillnad på att formatera för en bok där man använder två spalter och ej större textstil än nödvändigt för att spara på trycksvärta och antal sidor om man nu har mycket att säga.

I datarutan går det lätt att scrolla och man har obegränsat utrymme. I mina hemsidor är problemet att det tar tid att öppna många bilder, men det går fortare att öppna alla på en gång än att ta dem en och en. Och än längre om de ska förstoras från en miniatyr.

Huvudsaken att det är lättarbetat för mig som får jobba ett halvår för att omvandla allt till HTML. Därtill tror jag att det passar de flesta datorer. Såväl inom marknadsföring som i privat samtal gäller regeln att tänka på mottagarens bästa och inte envisas med sitt eget tycke. Detta om man vill uppnå kontakt med den okända. Jag upptäckte när jag skickade filer till Servern att jag har den egentligen i min egen ruta. Samma är det när man "talar" med andra via datorn att de är i ens ruta.

Mina bilder är valda för begrundan och mina texter är ett ackompanjemang

Eftersom jag har så många filer är det nog bra med enhetlighet, så att läsaren finner vissa saker automatiskt. Sista steget var att dela upp i mindre filer och göra navigeringen så enkel som möjlig.

Surfvänlig redigering

Det gäller förstås att man kan engelska för att kunna utnyttja de amerikanska proffsens kunskaper till fullo. Men man är förvånad och tacksam för deras generositet. A och O i amerikansk filosofi är att sajterna ska öppna snabbt. Microsofts lust att bygga på allt mer finesser är stick i stäv mot den enkelhet man rekommenderar för kommersiella sajter.

Mina rekommendationer och tumregler har jag plockat ur amerikanska experter råd. En text bör helst inte vara mer än 50 KB ... snart dags att dela denna fila som nu är 69KB ... Den generella redigeringen gör man genom att ha en enkel och snabb framsida, vilket ej innebär att man behöver avstå från bilder och smakfull finess. Alternativt arbetar man med HTML-länkar | metataggar | IndexM | hem | osv. vilket kräver lite minne.

Det är också viktigt att det är lätt att navigera och att man har överblick över innehållet på en sajt. För närvarande använder jag två olika mallar. Den ena är att jag gör en indexX-sida för en hel bok. På den har jag mina signaturer samt länkar till filerna i boken. I anslutning till länkarna finns sökorden som ger en omedelbar information om innehållet. Sökorden är valde så att de beskriver en definition eller annars visar vilka viktiga begrepp som avhandlas.

Andra modellen är en kort front-sida med länk till en fullständig sitemap/panel som är upplagd på samma sätt som föregående. I båda fallen lägger jag in sökmotorn PICOsearch för sajten eftersom jag har grymt mycket text på mina sidor. Med runt 500 filer och minst 15 sökord på varje fil får jag totalt 7500 sökord. En del är förstås dubbletter medan de flesta likadana beskriver olika aspekter av sökordet.

Vidare har jag sen gammalt i viktiga avsnitt en panel i tabell och får därmed länkar som går mellan filerna så att man inte behöver går till panelen för att komma vidare. Jag har omvandlat en del till rader med HTML-länkar. Tabeller är ej att rekommendera för viktig text som spider dvs. sökmotorers webcrawlare eller sökare samlar på. En del klarar inte att läsa tabeller … se även metataggar. Modet med frames och konsoler är ingenting för snabba sajter heller. Mina bilder skulle inte rymmas riktigt vid 15" skärm och i övrigt jobbar jag efter att IE4 fortfarande är den vanligaste browsern. Min netzapp-räknare håller lite koll på besökarna och jag anpassar mig efter läsarnas browser förstås

Här ska jag ge ytterligare några tips och tumregler jag lärt mig genom proffs som Brett Winters man kan prenumerera på. Han vill förstås gärna sälja sina professionella program för anmälan av kommersiella sajter, men bjuder på många råd alldeles gratis
http://www.marketposition.com

… och en annan bra är och med massor av brev och gratis råd
--- WebProNews is an eZined.com publication ---
http://www.eZined.com

Det är en enkel självklar regel att man ska dels veta vem man skriver för och göra färdigt innehållet och sen skapa layouten. Vid många filer eller sidor är det bäst att standardisera grafiken. Browsern känner av det och sparar det man redan öppnat och använder igen dvs. man får snabbare öppning även av andra sidor på sajten.

Navigeringen är A och O vid redigeringen och det är bra att ha en standard sida på vilken man sen varierar element. efter behov. Det är bra att testa i olika browsers och det finns program som kan simulera detta.

http://www.netmechanic.com/toolbox/ … detta är en verktygslåda där man bl.a. finner redskap så att man kan trimma GIF-bilder. För min del är Corel 6 så bra att jag inte behöver ytterligare trimning. Men jag använder en gratis service där de testar 10 - 20 filer gratis varje månad. Och det har gett en del lärdomar.

Den testar hur lång tid för filöppning och för att man ska få högsta poäng bör öppningstiden helst vara under 20 sekunder med Internet Explorer 4. Denna funktion har också fått mig att korta och dela filerna så att jag har i snitt 6 - 7 bilder innan jag gör en delfil plus att texten ska vara under 50 KB.

Avstavningstestet har inget större värde i kommersiella filer och ej heller i mina texter eftersom det finns så många främmande ord. Fortfarande kan det vara svårt att komma in på sökmotorer om man har för många stavfel. De amerikanska sökmotorerna är gjorda för att hjälpa läsaren och de som säker kunskap!!!

Länktestet har jag mest nytta av eftersom man bör se till att alla länkar fungerar. Vissa sökmotorer kan låta bli att lista sajten om det finns allt för många öppna länkar.

Browsertestet behöver man förstås bara göra en gång och MS IE 5.5 klara det galant.

HTML-testet är inte aktuellt för mig. Det hittar obegripligt många fel, men det beror på att Microsoft HTML-tradition är mycket dålig enligt de flesta amerikanska experterna. Ett så enkelt fel som att Netmechanic vill ha <font> </font> taggen inom <P> </P> ger förstås en stor mängd felindikeringar i en textsida. Men man lär sig ett och annat genom att ladda hem en fil av testet.

För den som inte arbetat mycket med HTML är det nyttigt att kolla hur andra gör exempelvis genom att utnyttja IE-browserns "käll-kommando". Netmechanics HTML-test kan man ladda hem och studera i lugn och ro och se vilka fel automaten finner. Den rekommenderar även åtgärder och ger tips. I regel lär man sig bäst genom att koppla lärdomen till praktiska exempel från verkligheten. Jag bryr mig inte särskilt mycket så länge det fungerar och jag vet också att min HTML använder mycket lite KB dvs. nära det minsta möjliga.

Enkelhet

Jag uppskattar smakfulla sajter och jag måste säga att tjejerna är bra på att göra tjusiga ting. Speciellt "porten" eller frontsidan är det skäl att lägga ned mycken tid på eftersom det ger det första intrycket. I vissa fall kan det vara en konstnärlig sida … i andra kanske som en snabb sitemap/ panel för att de som söker kunskap snabbt kommer vidare.

Dessa sidor var från början minnesanteckningar för mig själv och ändringar har kommit till hela tiden … men jag talar förstås inte gärna om mina dumheter. Naturligtvis bottnar mina råd om enkelhet, harmoni och konsekvens i det faktum att jag har många filer och många bilder och jagar KB hela tiden för att inte filerna ska bli för långsamma att öppna.

Varje ämne för sajter kräver sin speciella omtanke och ett av de gamla goda råden är att "lära av andra" och inte göra alla misstag själv. Att studera andras sajter och att använda genvägar så att det inte blir för dyrt att surfa. Goda länkskafferier eller länknoder är ett måste.

En länk jag fick nyligen visar en perfekt användningar av rullgardiner på en sajt där man vill se framför sig alla typer av information på samma gång. Det är om Västgötlands runstenar, där man får data, bilder, texttolkningar och lokaler framför sig på samma sida.

http://w1.501.telia.com/~u50102110/

En annan sida fick jag från amerikanska iSyndicate som levererar mina nyhetssidor i många ämnen. Många av företagen bjuder som sagt på hjälp i marknadsföring och att göra brukarvänliga sajter. Det är alltid bra med genvägar så att man får färdigt genomtänkta kontrollistor på vad man bör tänka på. Även om man gör en personlig sajt är det bra att tänka igenom vad man vill bjuda och kanske också tänka på motparten läsaren vad denna kan vara intresserad av.

http://www.designsbymark.com/designtips/index.shtml den är förstås på engelska, men ger många tips om hur man gör en sida med illustrationer. De går bl.a. igenom hur man gör "tumnaglar" dvs. en minibild man måste trycka på för att få den stora bilden. Jag kan inte se att man sparar tid på det.

Det är nog snabbare att optimera dvs. göra bilden så tydlig som möjlig med minsta möjliga format och sen ta med den på sidan. I vissa fall kanske man vill visa vad man har genom att ha tumnaglar på fronten. Där får man avväga om inte det är lika bra att man har en enkel och snabb front och sen har bilderna på skilda sidor.

Observera att man kan göra hur många sidor man vill. Mig irriterar det ofta att bjudas en överlastad front där jag får vänta på att den ska öppna så att "ja kommer till saken". Vissa värdar måste man vänta tills allt är öppnat, medan andra tillåter att man klickar vidare med en gång.

Metataggar

Här rekommenderas att ligga in följande två taggar efter sökord/keywords och beskrivning/description

<META NAME="robots" CONTENT="all">

<META NAME="revisit-after" CONTENT="30 days">

Det kommer att innebära att robotarna söker sig vidare via alla länkar och besöker dig på nytt efter 30 dagar för en uppdatering. En del robotar lägger också märke till sökorden, som jag i texten vid första framträdande märker med H-tagg dvs. en lämplig rubrikstorlek i HTML. Det är bl.a. sökorden i mina texter som är märkta med fet stil och de registreras automatiskt av en spider.

Så här ser huvudet och metataggarna ut som standard i mina dokument:

<HTML>

<HEAD>

<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1252">

<TITLE> Tips Online layout, hur anmäla URL></TITLE>

<META name="keywords" content="Layout, bildbehandling, ordbehandling, harmoni i format, anmäla URL, java script, rullgardin, navigator ">

<META name="description" content=" Det är nytt för mig att jobba med HTML-format även om jag drömt om det i ett antal år. Tänk att kunna hoppa runt i sina böcker och inte behöva upprepa sig själv eller komma med sämre formuleringar än man redan gjort. Min Layout är anpassad till buggarna i Word97 ">

<META name="generator" content="CuteHTML">

<META NAME="robots" CONTENT="index, follow">

<META NAME="revisit-after" CONTENT="30 days">

<META name="generator" content="CuteHTML">

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> < ------ begin script -------------

-------// End --></SCRIPT >

</HEAD>

<BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080" BGCOLOR="#ffffff">

-----------------------------------------------

Förövrigt finns en mängd gratis och professionella tips bland annat i Catshamans Netstore … men förstås på engelska

Innan man gör en anmälan bör man ha klart sina metataggar titel, beskrivning/ description, keywords /sökord samt förstås URL eftersom de efterfrågas. Det är en hel vetenskap att försöka nå god ranking på sökmotorerna. Alla kan inte bli bland de 30 högst rankade om inte man har ett speciellt område och speciella sökord ingen annan har. Viktigast är att tänka dels vad den som söker väljer för ord, dels att sökorden är representativa för innehållet. Helst ska ett sökord förekomma minst tre gånger i texten och högst 9.

Generellt ska det viktiga finns i de första 25 tecknen i titel och i de 128 främsta tecknen i beskrivningen eller sökorden. Se gärna till att första bokstaven ligger i början av alfabetet! En del sökmotorer kan ta 256 tecken fast man talar ofta om 15 sökord per fil. Min Word97 kapar automatiskt av beskrivning/description efter 256 tecken eller sökord … i Amerika finns andra versioner som tillåter upp till 600 tecken.

Titel, sökord och beskrivning brukar man förstås skriva in i för detta avsedda metataggar. Men ett antal sökmotorer läser inte alls dessa utan börja läsa på den sida du skrivit. Därför ser man många märkliga beskrivningar när man söker sajter och filer, där robotarna förmodligen inte kan läsa tabeller heller.

I mina filer söker jag kringgå detta genom att skriva in samma titel som i metataggen samt beskrivningen överst på sidan. Därtill lägger jag in sökorden med en H5 den minsta rubriktaggen i ordbehandlaren. Det har fördelen att man behöver inte vara så noga med hur lång beskrivningen är. Dels ger det förstås läsaren tips om vad som finns i filen. Ytterligare en fördel är att min sökmotor PICOsearch registrerar alla sökorden om man anger det när man lägger upp sökmotorn för sajten … se nedan. Därför begränsar jag inte antalet sökord/ keywords i inledningen av filen.

Det finns guider på nätet för att göra dessa, men de är inte märkvärdigare än att följa mallen och dessa tumregler.

Hur anmäla URL

Experterna ger rådet att man ska följa sin anmälan och eventuellt göra en ny under 6 månader. Observera att sökmotorerna lägger upp det olika. En del använder robot medan andra kontrollerar manuellt. Likt alla andra inom professionell webkunskap vill alla gärna sälja sina tjänster. För privata användare blir det för dyrt. För företag gäller det att köpa så lite som möjligt och ändock hålla en god webstandard.

Det är viktigt att följa Altavistas råd eftersom en rad andra sökmotorer använder deras specifikationer. Sen tar man Internet-sidorna från nån gemensam spider såsom exempelvis Google och AOL som tycks vara de största på området. Men det rör sig hela tiden och nya allianser skapas. Jag har läst hur man ska "fjäska" för Altavista, men finner deras krav och rekommendationer motsägelsefulla.

Det är självklart att de automatiska URL-registrerarna = spider har inprogrammerade en del krav. Samtidigt ska de av utrymmesskäl bara registrera sajter som har trafik och innehåll samt fyller normala specifikationer för en sajt. Nu när jag är väl etablerad kan jag strunta i dem och har fastnat för min väl övervägda stil för mitt område. Men det har tagit mer än ett år att nå dit.

Men se upp för speciella regler på vissa amerikanska sökmotorer. Amerika är ett samhälle mellan ytterligheter i många avseenden. I ena stunden exporterar man gay-kultur och i andra har man en närmast viktoriansk sexualmoral. Jag blev stoppad på en sökmotor därför att jag inte får skriva om flickorna på grekiska ön Lesbos på amerikanska. Egentligen var det för att bokförlaget Barnes & Noble gör reklam för sådana böcker och hade det i sin reklam som jag hade på min sajt. Tror knappast att man kan använda amerikanska ordet för "vuxen" eftersom det på amerikanska fått innebörden av något för de vuxna. Men det är förstås bara en liten del av amerikanska samhället som hycklar barnvänlighet. Men se upp därför att en spider läser bara ord och icke sammanhang.

Yahoo däremot är i grunden en katalog där man själv ska föreslå den kategori man tillhör. Hav tålamod. Jag har lyckats komma in på nordiska Yahoo medan internationella Yahoo förmodligen anser att skandinaver är kommunister??? Förr var det ett måste att vara på Yahoo, men nu har kommit andra aktörer.

 GOOGLE sökmotor har blivit min port till Internet. Den finns på ett antal språk. Men viktigast är att de har en effektiv spider som har listat 1386 000 000 sidor och bland dessa minst 845 av mina filer enligt senaste kollen i januari. Den är snabb och man finner i regel vad man söker av kunskap. Efter denna kommer för mig min egen länklista och dess för ämnet valda kataloger och sist andra sökmotorer.

Eftersom jag numera är väletablerad och flera spiders besöker mig varje månad finner jag ingen anledning att bry mig om anmälningar och placeringar längre. Intresset för mitt relativt smala område avgör om jag får besökare. Jag följer förstås med eftersom jag får en koll på hur bra jag skriver och vad folk vill ha.

Det är viktigt att komma in på Google eftersom de säljer sökresultaten till andra samarbetspartners bl.a. Altavista. Denna kod kan du kopiera om du vill sätta in en egen sökbox på din sajt. Annars finns den på "Allt om Google"

<!-- Search Google --> <center> <FORM method=GET action="http://www.google.com/search"> <TABLE bgcolor="#FFFFFF"><tr><td> <A HREF="http://www.google.com/"> <IMG SRC="http://www.google.com/logos/Logo_40wht.gif" border="0" ALT="Google" align="absmiddle"></A> <INPUT TYPE=text name=q size=31 maxlength=255 value=""> <input type=hidden name="restrict" value="Svenska"> <INPUT type=submit name=btnG VALUE="Google-sökning"> </td></tr></TABLE> </FORM> </center> <!-- Search Google -->

Att söka bli listad på topplistor kan ochså vara en väg att nå ut. Det går förstås att lista sig på flera listor och öka kontaktytan

 JAVAscript

När jag ville förbättra navigeringen på min kommersiella avdelning hittade jag en lämplig rullgardin i JAVAscript … får inskjuta att jag hittar alla mina program gratis på Internet och i denna fil gör jag reklam för ett par leverantörer. Det är mitt sätt att säga tack … Men jag upptäckte att mina gardiner tar 10 KB och att Word 97 hackar sönder koden varje gång jag öppnar den så jag plockar bort dem efterhand. Jag har min PICOSEARCH och mina paneler som borde räcka för god navigation.

>http://www.picosearch.com/ … får inskjuta att denna sitesearch är mycket bra komplement till navigering på din sajt. Man får 1500 filer gratis, vilket innebär att jag med mina max 499 filer för närvarande inte har problem. De har infört en del nyheter nyligen där man bl.a. kan koppla in fler sajter under samma sökmotor. Det innebär att jag kan koppla in mina storsajter till mina småsajters sitesearch. Vidare har denna fördelen att finnas även på svenska och registrera även andra språk... I detta fall stjäl WORD97 CGI kommandot så jag får lägga in det i CUTE-HTML

Arbetet med kommersiella filer har lärt mig att skära ned på allt för att få filer som öppnar snabbt. Därför finns det inte mycket plats till onödiga prylar. Vanliga HTML-länkar gjorda med text är fortfarande det snabbaste sättet att navigera runt.

En annan sak är att inte alla har aktiverat JAVAscripten … enligt min räknare måste jag göra layouten så enkel att alla browser klarar det och det är ungefär 30 % av mina läsare enligt min Netzapp-räknare http://netzapp.nu som lämnar uppgifter jag får ta med salt men ingen stryknin.

Efter mina förhållanden har jag inga större nytta av JAVA för själva funktionerna på sajten. Då menar jag allehanda knappar och hopp och all som finns. Jag laddade hem runt 150 script och analyserade om jag verkligen behöver dem. Dessutom minimerar jag användandet av tabeller och frames just därför att inte alla browser klarar av det.

Däremot har jag satt in program med sökmotorer, email på sajten, rullgardiner som rymmer filer inom exempelvis min kommersiella del. Den verkar snabbare än normal navigering eftersom den öppnar ett mindre fönster. Dessutom har jag installerat några JAVAprogram med enkla spel, ordspråk, vitsar och annat som läsaren kan testa.

För den som sysslar med animeringar, musik och lek med sajtbygge finns det mycket att hämta alldeles gratis på amerikanska nätet. Både leverantörerna jag har med här har runt 600 koder i JAVA i sitt bibliotek.

I början var jag lite rädd att inte lyckas och jag hittade inga riktiga bruksanvisningar. Men nu har man hunnit så långt att man behöver inte vara programmerare för att kunna kopiera den oftast två-delade scripten. Den egentliga "JAVAs script" ska placeras mellan <Head> och </HEAD> och funktionskoden mellan <BODY> och </BODY>. I regel finns det bruksanvisning i koden såsom från denna leverantör

Free JavaScripts provided by The JavaScript Source

Den lilla scripten "uppdaterad" i rubriken uppdaterar automatiskt och det är bra för mig som har en buggy Word97 som ibland fungerar och ibland inte. Man glömmer så lätt om man själv måste skriva in senaste uppdatering. Vissa värdar såsom Tripod kräver att man uppdaterar en gång i månaden, så det kan vara bra att ha koll på det me´.

Förövrigt har jag lärt mig lite HTML i samband med att jag byggde upp min kommersiella sajt. Till detta använder jag en enkel CUTE-HTML-editor som jag fått gratis tillsammans med förträffliga CUTE-FTP … ja jag menar att den är bra och snabb.

När man ska göra korta texter och behöver sätta in koder för banner är det lämpligt att kopiera direkt in i en HTML-editor. Då behöver man endast kunna de nödvändigaste HTML-koderna om början och slut, avstånd osv. Det finns andra som är mycket bättre på att lära ut detdär så jag avstår från att fördjupa mig i det. Däremot när man vill se vad man får är fortfarande en ordbehandlare det bästa. Därtill kommer att man vill ha en kontinuerlig övervakning av rättstavningen.

Internethandel och affiliate

Det är allmänt bekant att IT-bubblan har spruckit. Marknaden har provat vad Internet går för och samtidigt har de stora aktörerna konkurrerat ut de små. I många fall har de stora gått samman eller ätit upp de mindre.

Enligt amerikanska undersökningar använder amerikanerna till 80 % sökmotorer och det innebär att många stora globala sökmotorer såsom Altavista och Yahoo på samma gång egentligen är "affiliate" med vilket menas att de får betalt för varje "click" eller kanske provision på viss försäljning. På så sätt får vi gratis tillgång till "portalen" eller porten till Internet

En tumregel är att det kan ta upp emot ett år att bli etablerad på nätet. De som säljer en viss produkt har störst chans att lyckas och samma gäller de som marknadsför andras produkter. Man räknar med att i Amerika går det 5000 click på en genomfört affär. Det är uppenbart att småhandlare göra sig inte besvär att sälja dussinvaror. Det är de stora portalerna som tar den marknaden.

I dessa sammanhang bör man uppmärksamma att om man söker en gratisvärd på nätet är det få som numera tillåter att man ens är affiliate dvs. man får en viss provision eller betalt för clicks. Det senare är det mest populära eftersom man är rätt säker på att få betalt om man anlitar en etablerad organisatör såsom CJ = Commission Junction eller Link Share Corporation. Däremot ska man se upp med direkt provision från företag på nätet eftersom, man kan gå på en nit. Även där gäller att lita på de väletablerade. Gratisvärdar förbehåller sig antingen helt sin egen verksamhet eller så ska man ta in banner för de produkter de tjänar på. Det är liksom en självklarhet. Alltså se upp … fråga först!

Jag gjorde en test dels för att lära mig något nytt, dels av ren nyfikenhet på denna nya företeelse samt förstås kolla möjligheten att få lite betalt för att jag lägger ut hela mitt livsverk för alla att gratis ta del av. Det blev för rotigt att ha banner och knappar inne i mina texter. Därför blev det snart nog en speciella avdelning "Catshamans Cyberstore" som jag utformade dels efter konstens idéer, dels för att göra den olik andra.

Så jag hann installera runt 250 banner och att bli väletablerad på en del sökmotorer. Det fanns några besökstoppar, men inga inkomster. Därför avvecklar jag det mesta. Det enda jag behåller är lite gratisstuff och sökvägar till webverktyg.

Det finns ingen anledning att avråda, men att se upp. Det är trots allt reklam och gentjänster som håller uppe Inte4rnet. Nånstans längs vägen tar våra sponsorer sina pengar eller går under. Vi hjälper dem genom att bära upp trafiken och omnämna dem eller ta emot deras reklam. Jag har dels allt för få besökare på mina sajter för att det skulle vara lönt, dels tillåter inte mina värdar att jag aktivt tjänarpengar på deras sajter.

En annan sak är att man måste gå in för vad man gör inom marknadsföring. Man måste ligga på och utveckla hela tiden samt förstås gallra ut det som inte fungerar. Det har hänt mycket under den tid jag studerat detta. På den vägen har jag lärt mig mycket om Internet. Lite marknadsföring kunne jag förut eftersom jag sysslat med det i två världsföretag ett antal år runt 1960. Det är fortfarande samma tumregler som gäller.

Det gäller att sälja vad kunden behöver och att leva sig in i dennes behov. Varken mer eller mindre. Den som försöker lura på folk nånting kan inte komma tillbaka. Den som får ett gott rykte får med tiden allt fler kunder.

Denna fil speglar utvecklingen av mitt kunnande inom HTML. Jag kommer att spara det mesta intakt och bara ändra där jag gjort en ändring i det ursprungliga. Nya rön läggs till i slutet efterhands. Om anmälan var det första tillägget och nu följer lite om JAVAscript och annat

Hata Microsoft

Observera att jag har egentligen inte kunnat ett dugg HTML under hela tiden jag lät WORD97 automatiskt sköta det mesta. Först när jag var färdig började jag läsa på så pass att jag kan infoga koder exempelvis. Mitt knep där är att sätta in en fjäril där jag vill ha koden. Sen går jag in i HTML-koden och sätter koden efter fjärilen. Sen är det bara att ta bort fjärilen ... och allt fungerar för det mesta.

På kort tid har jag fått försöka komma fram till en metod som passar mig. Därav den något ojämna kvaliteten ... mycket får jag skylla på Microsoft ... det är med detta som med folkpartister: "Alltid lika spännande att se vilken åsikt är gångbar i dag" ... dvs. vad som kommer fram när man sparat och sen öppnar igen. Därmed sagt att buggarna i programmen har tvungit fram mina metoder.

Det är aldrig bra om nån får absolut monopol och ensamrätt. Företaget stagnerar och produkterna blir bara dyrare och dyrare och onödigt invecklade eftersom man motiverar prishöljningar … exempelvis apropå VOLVO som skryter med ett stort antal förbättringar. Undrar vilken skrothög de hade för bara 10 år sen. Det finns ingen logik i detta. I Microsofts produkter får man numera fixa buggar med program som är runt 6 MB och mer. Det är trots allt så att ju fler MB ett program involverar desto långsammare blir de och felmöjligheterna ökar.

Jag har så att säga vuxit upp med Microsoft dvs. från Windows 3.0 till i dag Windows 95. Den fungerade bra tills jag installerade IE4 ... därmed nog om Microsoft. På motsvarande sätt har jag växt från Word 6 med buggar över Word 7 som fungerade bra och nu Word97 som är ett rent helvete att jobba med ... . orden räcker inte till se nedan under Hata Microsoft, därför att de stjäl min tid och kostar mig extra utgifter.

Här kommer jag att skriva om erfarenheterna av MSWORD97 och kommer senare antagligen att uppgradera till WORD2000 ... man har liksom inget val när man gett Fa' n lillfingret.

Nu har jag testat färdigt W0RD2000 (april 2000) och övergett den igen. Den tar tre gånger mer minne/kb än Word97 och CUTE-HTML och det innebär förstås att filerna laddar långsammare på nätet. Dessutom är den bedrövligt långsam att arbeta med. Det är tummen ned … jag har gjort om alla filer jag hann göra till Word97 igen.

Med denne fick jag dock Outlook 5 och IE 5 och de fungerar någorlunda, även om de har hysch för sig och i vanlig ordning är de omständligare än nödvändigt för en privatperson.

En bra ordbehandlare är enda sättet när man plitar ihop böcker på tillsamman över 1000 sidor och med över 1000 bilder och tabeller. Med HTML står jag in för att omvandla över 100 filer och då är det naturligt att omvandla dem inom ordbehandlaren. Att sitta och pula med HTML koder i Frontpage Express eller någon annan redigerare är inte lämpligt.

Samtidigt vill jag ha en enkel stil, som även tar hänsyn till mottagaren. Bilderna är en viktig del av min story och det är inte det lättaste att få dem att passa och sitta kvar där man placerade dem ens i MS Publisher. Den har inte mallar för böcker och då är det inte lönt eftersom Microsofts svaga sida är att man måste använda deras mallar.

Alla marknadsföring, propaganda och reklam lär ut att man ska vara originell för att synas. Men icke Microsoft, där ska hundratals miljoner människor slaviskt följa Microsofts mallar. Att försöka något annat är fullt av problem.

Ordbehandlaren har jag lagt ned många tusen på genom uppgradering ett par gångar, medan mina övriga hjälpmedel inte är så märkvärdiga. Microsoft har genom åren varit min största utgiftspost vad gäller program. Men för dem är jag förstås en sketen småkund.

Scannern är minsta modellen Umax och för att testa utskriftskvaliteten har jag en HP5 L och senast köpte jag för färg en Epson 440. Den uppnår en rätt bra färgkvalitet på 720 dpi.

Jag passade på att köpa Corel 6 för bildbehandling då de var billiga och har även en WorldPerfect 7 ordbehandlare. Det är ofta att man får ha olika program för att få alla finesser. I detta fall använder jag WP7 för engelska grammatiken. Knepet att få den att fungera är att man ska aktivera "Kodbilden" när man kollar texten.

Nu fungerar Word97 aningen stabilare och krascher inte efter att jag köpt dator och fått Windows 98. Men kvar finns buggarna som sliter ut min kropp. Jag har en redan utsliten högerarm. Microsofts programmering innebär alltid en del extra klick "vill du stänga? … har du verkligen tänkt över om du vill stänga" och vidare i den mollen. Det går aldrig att öppna en html-fil utan att man måste formatera och välja språk på nytt eftersom jag använder Goudy Old Style och inte MS-standard.

Det är hart när omöjligt att komma fram till MS-Support och de skulle nog inte lyssna heller. IExplorer blir trögare med varje version. Jag använder IE 5.5 för att skilja kataloger så att jag får varje fils bilder i skilda kataloger. Men inte att den skulle kopiera länkarna riktigt. Listan är lång över felprogrammeringen.

Tyvärr har de monopol och man kan bara säga att man hatar dem som förkortar livet mitt.

En del sökmotorer listar inte om ej det finns full adress och telefonummer

Addresses to the author:
Bengt Hemtun
Backegatan 3 B, Mellerud
S-46430 Sweden
catsha@catshaman.com
phone 046-0530-41925