Lomhördas RF

Minst var tionde svenska har allvarligt nedsatt hörsel och rent av öronsus som Doktorn kallar tinnitus. Man tycker ju naturen är vettlös ibland. Istället för ett obegripligt sus i öronen borde man få ett väl varvat program med svängig musik utan dunka-dunka.

Hårda Bud, Lomhördas RF, dunka-dunka-musik, jävlingar, Länsstyrelsen, Miljöbalken, snöd vinning, stjärnadvokat, media, öronsus, etikett obotlig, liberal, huvudskyddsombud, Hörselfrämjandet RF, statens specialist, fysisk toppform, syrerik luft, sublimering, TV-jippo, sensivitetsträning, Machiavelli, primalskrik

Senaste nytt 1 | Senaste nytt 2 | Fårskallars lilljulafton |

Satirer | Ordklyvaren | Lomhördas RF | mansgrisar | såpor & eldkraft | kalabalik |stil|eternellgift|

Aforismer mm. | Sötsura | Divan | Flygande delfinen | hem |

Det gick en man på gatan i Hårda Bud med en banan i varje öra. Hjälpsamma Herrn tyckte att han kunne offra sig och gick upp bredvid Bananöronen och sa, "Ursäkta Herrn ni har en banan i varje öra".

Man hör rätt dåligt med en banan i örat och än sämre med en i varje öra. Hjälpsamma herrn klappade Bananmannen på axeln och upprepade sitt påpekande, utan reaktion. Nåja en hjälpsam herre måste ha bra öron och stark stämma för att kunna göra folk uppmärksamma så nu drog han till med sergeantstämman. URSÄKTA NI HAR EN BANAN I VARJE ÖRA!!!

"Nu reagerade Bananmannen och tog ut ena bananen ur örat och sa, "Ursäkta en aŽn hör så dåligt. En aŽn har en banan i varje öra". Han gav till känna att han uppmärksammat problemet.

En aŽn drog till minnes detta förra lördagen när de Lomhördas RF hade riksstämma på de två släggornas krog här i Hårda Bud … en aŽn de har faktiskt två korslagda släggor som firmans emblem. Nu klarnar det varav detta kan komma siig.

Redan hemma i lägenheten mitt emot riksstämman hördes att det var något stort och bullrigt på gång utomhus på serveringen. Vid niotiden på kvällen gjorde en aŽn min normala rond för att sparka igång hjärtat för ytterligare några timmars aktivitet. En aŽn noterade oljudet på flera ställen i min båge runt kvarteren i nordost och på 250 - 300 meters håll. Sån där ljud som är som två släggor bringar ju tvivelsutan aktivitet i hjärncellerna eftersom ljud är sist och slutligen en mekanisk rörelse och sätter även tankar i svängning.

Eftersom bullret blev bara värre ju längre kvällen led och fortsatte till åtminstone 00.48 då en aŽn sista gången såg på klockan. Ett försök att somna var lönlöst och en aŽn hade behövt att de här släggorna hade kommit hem till mig och gett mig ett bedövande slag så att en aŽn somnat. Min granne en dam på 74 berättade att hon tagit sömnpiller för att kunna somna. Andra grannar berättade också att de var gravt störda. Från mig hade de åter stulit en dag av mitt liv eftersom min verksamma period av många anledningar normalt infaller på kvällen och fram till midnatt. Vem kan koncentrera sig med dunka-dunka i öronen och kroppen?

Sen slog mig tanken. Dessa lomhörda som blir fler och allt mer lomhörda för varje riksstämma dricker nog inte öl på samma sätt som vi andra. Min teori är att de häller ölen i örat och då behövs det ett sjuhelsikes tryck för att trycka in det. Det måste vara ungefär lika besvärligt som att hosta ut lungorna fel väg. En aŽn drack allt en del öl i ungdom, får en aŽn väl bekänna, men aldrig att en aŽn behövde dunka-dunka musik för att skölja ner det. Alltså måste de tillämpa något annat system.

En aŽn tänkte mer på det här i veckan eftersom det är ju inget nytt i sig eftersom vi haft dunka-dunka-problemet i Hårda Bud i minst tio år. Det är ungefär så gammalt som att en aŽn myntade uttrycket "Hårda Bud när tomma tunnor skramlar". Då syftade en aŽn mest på storskrävlarna men snart nog på dessa "jävlingar". Ordet är en ny kreation och syftar på alla hänsynslösa som med berått mod och ibland typiskt nog utan en tanke djävlas med sin omgivning.

Kom just hem från min cykeltur med blodiga fingrar efter att på tre ställen ha plockat upp glassplitter från gång- och cykelstigen. En aŽn tänker förstås på mina egna däck men också på de där små barfotingarna som vandrar runt i sommaren utan en tanke på var de sätter fötterna. I detta fall hade jävlingar krossat en flaska på tre strategiska ställen "där alla går". Därför låter ordet "jävling" på sin plats som en benämning på ett nytt släkte bland oss.

Nåja, tillbaka till de lomhörda. Fredagen innan senaste stämman skickade Länsstyrelsen brev angående ett överklagande som gällde en liknande tillställning senaste sommar då man hade ett öltält mindre än 50 meter från vårt hyreshus och mellan två gator med höga hus så det ekar så bra att de inte behöver använda släggorna. och tomfaten.

Länsstyrelsen skrev att eftersom det varit ett tillfälligt tillstånd tog de inte ställning, men ordagrant "Det är inte sannolikt att ny ansökning kommer att göras vid senare tillfälle"

Vist har de rätt men det är ju ett lagvrängeri utan like att hugga ned träden och öppna en helt öppen uteservering med så strak musik att den bara kan avnjutas av redan lomhörda.. Sen är det ju ett faktum att de kommun och näringsidkare mot bättre vetande fortsätter sin hänsynslösa verksamhet. Alltså är det hänsynslöshet i kvadrat.

I hänsynslöshetens Mekka Hårda Bud bryr sig vare sig politiker, tjänstemän eller näringsidkare om folks hälsa och är beredda att gå över lik för egen vinning eller för att ett fåtal ska ha en tvivelaktig underhållning på andras bekostnad. En kommunal tjänsteman har vid ett tillfälle sagt "Vi beaktar inte enskilda klagomål" … en tyken politiker har sagt "Flytt nån annanstans"

Statens utredare vet så väl att buller och många typer av ljus är hälsofarliga. Det är inte decibelen som dödar men svängningarna av musiken som tränger genom allt och är ett hot vid vissa typer av hjärtsjukdomar och även för astmatiker. Ljudbangar och långvarig hög ljudnivå ger förstås hörselnedsättning och öronsus i värsta fall.

Naturligtvis är gammalt folk såsom i vårt hus värst utsatta. Dels är det den svagare fysiken som är en följd av åldrande och som då gäller hjärt-lungsjuka och astmatiker, eftersom man kräver att folk ska ha stängda fönster och dålig ventilation leder till astma och hjärtproblem. Dels är det att inte kunna följa normala rutiner och få sin nattsömn. När myndigheter, kommun och näringsidkare med berått mod utsätter folk för detta är det detsamma som vårdslöshet som kan leda till döden … varken mer eller mindre.

Vi trodde väl att nya Miljöbalken skulle vara en hjälp eftersom i Kapitel 1 stadgas om kommuns skyldighet att öva tillsyn och se till att medborgarna inte utsätts för ohälsa och fara. I Kapitel 2 stadgas främst om näringsidkares skyldighet att på förhand veta om såväl lagen som att tillse att hans verksamhet är ofarlig.

En lag är inte bättre än sin tillämpning. Så här långt ser det ut som om det finns inga sanktioner mot kommunerna och att de kan strunta i lagen med nån billig ursäkt. Vidare har det ju krupit fram att kommunens tjänstemän har fört oss bakom ljuset i alla år till förmån för snöd vinning och på bekostnad av vår hälsa.

Att ta del av dokumenten om denna verksamhet sen 1990 är som att läsa en absurd pjäs. Den handlar om folk som inte tål för många telefonsignaler utan kräver 10000 skadestånd för psykiskt lidande. Men själv idkar verksamhet som håller folk vakna till 02-00. …ska sägas att vederbörande har lugnat ner sig betydligt och att det numera inte är direkt livsfara från hans håll. Men det skulle en tvungen nybyggnation till för att förbättra situationen.

Myndigheterna har slagit blå dunster i ögonen och öronen på de klagande istället för att åtgärda problemet. Ansvaret vilar i lika mån på politiker och tjänstemän. Nu återstår att prova om lagstiftaren avsett att man ska få spotta på lagen genom att inte låtsas om dens innebörd.

Det ser allt mer ut som att vi enskilda medborgare behöver anlita stjärnadvokater av kaliber Silbersky för att försvara vår hälsa och ge de ansvariga en ekonomisk näsbränna så att de vet vilken lag de syndar emot.

En lärdom av detta är att denna typ frågor är för svåra tekniskt och lagligt för att media skall intressera sig. En del media är ju också överhetens megafoner och då kan man ju inte reta de styrande. Det är ju inte så särskilt spektakulärt om nån svensk käring eller gubbjävel dör i förtid, när man kan skriva om mord i Nepal.

Sensmoralen av att vissa får göra som de vill är förstås att ungdomarna tar efter och det är något som upptrappas med tiden. Det är som att binda ris åt egen rygg. Kom inte och säg att jävlingarna är människovänliga.

Detta är nästan en ändlös historia och kommer att fortsättas …

Ordklyvaren juni 2001

De säger att var sextonde svensk har öronsus. Det är ju för lite för att avskaffa musikbranschen eftersom rejält öronsus minskar intresset för åtminstone den värsta dunka-dunka-musiken. Kanske det ska bli värre för att det ska bli bättre.

Så länge kungen, statsministern, hälsovårdsministern och Socialstyrelsen högsta höna ej drabbas av detta gissel finns det inget hopp om att det ska läggas ned större resurser för att "lösa gåtan" som det heter. Man har satt på etiketten "obotlig" och då är det som en förutfattad mening och ett tabu att beröra frågan … i denna fråga måste en aŽn tillstå att media tar upp den med jämna mellanrum sen minst ett decennium.

Mitt öronsus har pågått i runt 25 år och inte mycket har hänt. Samtidigt har samhället blivit allt mer liberalt = det får inte kosta för mycket, sköt dig själv och skit i andra, skyll dig själv och betala eller stå ut. Kom ihåg att liberalt höjs kvalitet med nedskärning. Kom ihåg det finns en liberal i varje sosse. De som bestämmer är förskansade i stenhus och bakom lykta dörrar och bestämmer att gemensamma kostnader får inte finnas och att all utveckling ska privatiseras eller finansieras genom allmosor och stora jippon i TV.

Men när de kommer ut vill de gärna ha socialbidrag, fri hälsovård, fri skola och allt vad det heter. En så inskränkt och korkad inställning till samhälle och ekonomi kan ju bara leda till att många får lida.

Vidare blir det jävigt och konstigt när läkare ska tjäna på sjukdom. Det blir lätt så att man inte vill såga av den gren man sitter på. Den ädla människan finns inte utan homo economicus vinner för det mesta.

Det är inte spektakulärt att forska i öronsus man inte ser. Tja, på sin tid klassades det som en psykisk sjukdom … det gör läkare alltid när de inget begriper … arkeologer kallar "det okända" kult eller shamanism. De har allt sina knep de där experterna.

Bland de som har sin inre musik finns förstås många orsaker allt från olyckor till att medvetet utsätta sig för skadligt buller. I mitt lilla Hårda Bud känner man bra många och en aŽn vet att en del av de som sitter frivilligt i oljudet under årens lopp kastat glåpord efter mig när en aŽn i mer än ett decennium har kämpat mot oljud. Den dag de själva drabbas ska de inte klaga till mig. De får kanske svaret "Där fick du din jävling så att du teg" … vist ska det vara rått och hjärtligt.

Mitt öronsus utlöstes av ett en pojkspoling var innovativ och fyllde en stor plasticsäck med acetylengas och sprängde den i min närhet. Explosionen var så kraftig att flera ljusrörsarmaturer föll ned från taket. När suset väl uppstod sökte en aŽn förstås läkare och fick remiss till öronkliniken. Där råkade en aŽn ut för en annan pojkspoling som började driva med mig när en aŽn försökte förklara hur det låter i min skalle. Han gjorde sig löjlig över mitt namn och gillade inte min stora näsa … nej det sista drog en aŽn till med här brådskan.

Nåja en aŽn fattade galoppen och tog mig därifrån fort eftersom ingen hjälp var att få. Min läkare tyckte att kanske en äldre läkare skulle veta mera, men det viste denne inte utan det var första gången en aŽn hörde tabuetiketten "obotlig". Hjälpen var noll och inte stort bättre än när en aŽn fick min första hjärtinfarkt 1978 och det enda rådet var egentligen "var försiktig". För 10 år sen gav de mig 8 år att leva men en aŽn är envis som synden och har fler liv än katten. Naturligtvis har en aŽn insett att experter och läkare vet icke allt.

Alltnog då i slutet av 1970-talet blev en aŽn förstås medveten om buller på arbetsplatsen. På jobbet blev det att kräva bättre hörselskydd än bomullstussar när mitt arbete periodvis var i buller på över 120 decibel. Det korkade huvudskyddsombudet vägrade skydda mitt huvud och samma gällde avdelningschefen. Därför kontaktades förstås Yrkesinspektionen som kom och mätte ljudnivån i olika situationer.

De rekommenderade på stället ordentliga lurar som skydd. Naturligtvis gick en aŽn omedelbart på rasten och köpte ett par gråa skyddslurar. Skyddsombudet och chiefen tyckte förstås att det var försmädligt och införskaffade fort gula skyddslurar och förbjöd mig att använda mina egna gråa … kanske det var något med färgen som inte var enhetligt med de andra som faktiskt också fick lurar. Ja, de försökte provocera mig till ordervägran, men en aŽn har ju varit med förr.

När situationen förvärrades av tillstötande komplikationer och förvärrad hjärtsjukdom i början av 1990-talet började en aŽn verka mer intensivt i frågan. Hörselfrämjandet RF var inte alls intresserade av öronsus. Det är kanske naturligt när man satt på etiketten "obotligt" kan man ju inte "främja" hörseln.

Hjärt-lungsjukas RF var lite hjälpsamma och gav mig en adress till en statens specialist som bestämmer utformandet av lagarnas tekniska aspekter. Hans råd mynnade egentligen ut i att han menade att en aŽn får finna mig i det eftersom det inte går att påverka "makterna". Det är inte lönt att vända sig till myndigheterna menade han. Tja, brevet liksom andra bevis finns i mitt arkiv. Ändock hann en aŽn få bekräftat mina antagande genom att expertisen vet att ljud är mekaniska svängningar som påverkar kroppar inklusive den mänskliga.

I princip kan man säga att svängningar stannar kvar i kroppen ett tag eller närmare en vecka efter ett discobesök. För min del var det allvarliga att det bringar kärlväggarna i hjärtat i svängningar och ger så småningom andningsbesvär och dödsångest man inte kan värja sig mot. En makroskopisk liknelse är att stark musik är ungefär som att en boxare står och slår lös på din kropp. Lagligt sett är det brottsligt utom i idrott där det är en mänsklig rättighet att ta livet av sig på det sättet ... och om man skadas ska man alltid gå före i kön.

Vist har en och annan forskare och läkare kommit en bit på vägen åtminstone med att lindra de djävulusiska verkningarna av öronsus. Det kan ta musten ur en på nolltid. För min del har det blivit att själv utforska det bästa sättet att leva för att kunna leva och verka åtminstone en del av dagen trots den inre orkestern.

Enkla regler är att se till att man är i fysisk toppform och äter rätt med allsidig kost, vitaminer så att det inte blir sura miner och en del spårämnen man får med de bästa multivitaminer.

Varmt om ryggen är A och O och sen frisk syrerik luft. Mina värsta stunder är mornar då det är dålig luft i sovrummet eftersom en aŽn inte alltid kan hålla fönstret öppet. Då är det rent djävulusiskt och en aŽn måste rusa upp och ta mina mediciner och sen kläderna på och ut för en promenad. Naturligtvis motsätter en aŽn mig bullerregler som kräver att vi har stängda fönster och en aŽn är bergsäker på att lungsjuka och astmatiker håller med mig. Redan de gamla grekerna viste att syrerik luft är läkedom. Solsken en annan.

Sen får en aŽn tvinga mig själv att tänka på något eftersom den generella metoden är "sublimering" dvs. den gamla folkmedicinens knep att få folk att tänka på något annat. Tyvärr har man inte alltid en vacker blondin i närheten så man får försöka fantisera eller tänka på något annat vettigt

Naturligtvis gruvar en aŽn mig ibland för den dagen då en aŽn inte kan hålla uppe konditionen, koncentrationen och en god hälsa. Då får en aŽn börjar att lyssna på surret därinne hela dygnet.

Har nån något förslag hur man gör öronsus spektakulärt så att man kan göra ett TV-jippo och samla in pengar till denna forskning … nu när staten inte längre är till för medborgarnas hälsa?

Kanske vi ska börja med att förbjuda Hörselfrämjandet RF och de som sätter etiketten "obotlig" och skapar tabu … man kan fara till månen och Mars men inte detta.

Tyvärr är det ofta med denna sorts skrivande att det når aldrig de det borde … och höjdarna går ju på "sensivitetsträning" för att slippa vara så känslig att man bryr sig … vist är denna värld absurd. Sen lär höjdarna också kalkylera med principen "splittra och regera" som salig Machiavelli broderade ut.

Dessa "var sextonde svensk" med öronsus är rätt spridda och osynliga. Vidare indoktrinerar överheten och Jantelagen folk att inte visa svaghet och leva upp till tabun eller sätta stämpeln "psykiskt" på sådant de inte begriper. Vi har sett det så många gångar i min livstid.

Vem bryr sig? …men nu känner en aŽn för ett PRIMALSKRIK ---IIIK

Hörde på TV om en musiker som försökte det gamla knepet "ont ska med ont förgås". Som ljudtekniker kunne han lätt bedöma generaltonens frekvens och åstadkomma en liknande ton som skulle släcka ut den infernaliska där inne. Elektronik är ett och biodynamik är något annat och det lyckades inte.

Men vad gör man inte för att slippa. Många av oss experimenterar säkerligen på olika sätt och kallas därmed amatörer av experterna som vet bäst. En aŽn har skrivit till några experter om mina rön. Tror ni att man får ett tack ens. Eller en diskussion som skulle kunna leda vida till något än mer positivt … vem bryr sig egentligen. Utom vi som får dras med eländet.

Under en period med mycket låga blodvärden runt 60 till följd av metallförgiftning var det ett rent helvete. Svagheten gjorde att en aŽn fick bita ihop tänderna för att hålla balansen när en aŽn gick eftersom doktorn ordinerat stärkande promenader i naturen.

Den där generaltonen var förstås extra kraftig till följd av sjukdomen och tidvis kändes det som om tonen flög en så där 100 meter utanför mig. Rätt irriterande faktisk när en aŽn minns. Det var ju inte utan att en aŽn började tänka "Blir en aŽn knäpp nu". Den sorts upplevelser kan man inte ens berätta om för sin läkare utan att klassas som psykisk sjuk.

En aŽn hamnade i en situation min barndomsvän Holger Danske skulle ha kallat "lyttehoved = lyssnarhuvud. Då var det frågan om att en aŽn blev medveten om mitt jag och rösten i mig, som då delade sig i tre. Kanske som ett rent psykiskt fenomen eftersom en aŽn fick många mindre järnskakningar p.g.a. att min fosterfar ville slå vet i skallen på mig. I regel brukar man bli vettlös i längden av många slag mot huvudet. En aŽn hjälpte väl till lite eftersom religiösa mormor menade att man ska vända andra kinden till. Sagt och gjort och det blev en till för balansen skuld.

Alltnog mitt jag delades i ett par jag plus ett överjag som bara en aŽn, som bestämmer kunne nå. De tyska psykologiska fäderna kallar det "Überich". Men en aŽn misstänker att våra förfäder funderade på det för många tusen år sen. Då menas dessa huvuden med extra öga i pannan som ett sorts "överjag" när de analyserade människonaturen. Naturligtvis var det egentligen bara "Han som bestämmer", patriarken som begåvades med detta extra öga. Vi har Göran Persson som bestämmer i det nådens år 2001.

Då en aŽn var sjuk överlagrades röster på det där ljudet i skallen … misstänker att kedjerökare känner igen sig. Men eftersom en aŽn för att hålla mig själv igång under sjukdomen hade kommit på att dels minnas min barndom, dels skriva nån barnsaga blev det ett evinnerlig strid och kiv med många röster som en hel teater i skallen.

I synnerhet när en aŽn hade varit ute på en promenad och satte mig att vila tyckte rösterna det var lämpligt att samlas runt om mig och diskuterar mitt tillstånd eller spinna vidare på det en aŽn skrev om. Det var irriterande att inte ens ha ork att anteckna allt som sen glömdes fort. Det hade kunnat bli en rolig historia eftersom en del av rösterna försökte muntra upp mig med galghumor eller lustigheter från min barndom.

Kan inte påstå att det gav mig depression. Tvärtom skrattade en aŽn mycket under den perioden. Och mest när en aŽn duschade av nån anledning. När en aŽn gick på stan och tänkte och mindes skrattade en aŽn förstås av och till men dämpade ned det litet en gång när en aŽn hörde nån säga högt till sin kompis "Den spärrar dom snart in" … nåja, numera skrattar en aŽn fortfarande när en aŽn går och struntar i om dom spärrar in mig.

Det är ju så att med mina erfaringar och livserfarenhet vet en aŽn mycket mer om människan, hennes natur och svagheter än mången expert och läkare. I mina ögon och öron är våra beslutsfattare ofta handfallna om de nu inte hör till jävlingarna … men vem bryr sig?

Senaste nytt 1

Kan inte låta bli att publicera detta om en tyckare på GP som tycker att folk får står ut med lite oljud

Ovanligt korkad proffstyckare på GP
.
Johan får väl vänta tills hans hälsa blir nedsatt av nånting. Då blir man mottaglig och plötsligt sitter det där dunkandet i skallen 24 timmar om dygnet livet ut. Men kanske Johan gillar rysk roulett. Dessutom bryr han sig tydligen inte om andra människor och då speciellt inte de svagare.

Vänta bara tills du får astma eller lung-hjärtfel då kan du drabbas av de mekaniska vågorna som går igenom allt och påverkar hjärtrytmen och i nästa steg andningen och sen kommer hjärtinfarkten på posten ... känner en som får astma-anfall av dunka-dunka och jag har två mindre hjärtinfarkter som utlöst när det varit danskväll på Wärs'. En aŽn önskar dig all lycka med livsångest när du får andningsbesvär. Den är så stark att den kan viljan inte kontrollera sen må du var hur tuff som helst
.

Saliga äro de enfaldiga

Ty de faller bara en gång


Johan tycker att han är minsann expert på tinnitus eftersom han varit på hundratals konserter. Det blir väl en gång i veckan det. ... han har liksom en inbyggd tycka till mätare ... men man menar att en konsert stannar i skallen minst en vecka så han tycks redan ha en egen orkester så att säga när han går så ofta på konsert.
.
Det är kanske så att de som inte begriper sig på musik måste ha ett dunka-dunka som är hellre än bra och som släcker ut det sista av tankeförmågan. Därför tycks empati och tankeförmåga saknas hos Johan ... dessutom tycks han ha somnat på skolfysiken eftersom han inte kan se för sig att decibel räknas i tiopotenser ALLTSÅ är 6 decibel = 1000000 eller en miljon gånger över gränsvärdet.
.
Ljud är en mekanisk rörelse och det är ungefär som att musikkällan slår en på käften med ljudets frekvens. Det bringar allt mjuks i svängnings såsom de fina artärerna i kroppen ... det bringar tydligen även hjärnvindlingarna i svängning. Man har bara en uppsättning öron och de slits ut liksom allt annat där belastningen adderas genom åren.
.
Nä du, Johan vad vore det med en omskolningskurs för dig till något ämne du kan behärska. Du är en sann medlem av Lomhördas RF och du blir nog lomhörd i förtid skulle en aŽn kunna tro.

Senaste nytt 2

I ärendet med de dundrande släggorna ovan meddelar vår lokala gratis reklamblaska att nu på Kanalyran ska Bluesmaskinen "ösa på" på med blues och rock. Kanske det kommer att höras ända till körka … en aŽn har pratat med en del grannar och rekommenderat att de köper hem sömnpiller så att de åtminstone dör i sömnen utan de plågor en rejäl dödsångest kan ge när man får andningsbesvär och hjärtat kommer i takt med dunka-dunket. Vist kan det bli hårda tag i Hårda Bud ibland.

Dagen efter fick en aŽn ett märkligt brev från kommunen. Inget följebrev bara utdrag av ett protokoll från mars 1999 om beslut i ärendet Wärdshuset. Det har ju inget att göra med saken eller nånting eftersom Wärs' har skött sig och grannarna har bara märkt musiken vid något enstaka tillfälle.

Det fanns inget följebrev och inget beslut om nånting. Man har problem med att klara normal postgång så det är kanske inte helt oväntat. Brev försvinner och senaste brevet om bullret hos släggorna har tydligen inte blivit diariefört och inget svar har getts. Men i detta brev fanns några utdrag ur Miljöbalken. Det är inte helt samma som jag skickade till dem i fjol. Fattas kapitel 1 som handlar om kommens skyldigheter som tillsyn.

Kanske de menar att jag ska skicka dem kapitel 1, för inte kan det vara min sak att agera tillsyn. Istället borde de ju skickat paragraferna till sina egna hälsoinspektörer som tydligen behöver dem. Eftersom Wärs' sköter sig och det fortfarande är fullt ös hos släggorna tycks deras interna regler på Miljönämnden inte vara värda ett dugg.

Enligt normal praksis i lagliga sammanhang ska varje ärende och person behandlas för sig. Det är ju himlavid skillnad på att Wärs' spelar inomhus och med nybyggda isolerade väggar. Inte kan det jämföras med en utomhusscen mellan ekande stenhus. Man tycker samma krav skulle gälla båda. Vi hör skillnaden.

Kommunen har infört särskilda regler att de inte behöver bry sig om enstaka tillfällen och enstaka människor. Tja, det är enstaka människor som kan dö på kuppen och det räcker med nån timme kontinuerligt dunka-dunka. Lagarna är utformade så att man ska hålla sig till sak och enskild person och inte vare sig klumpa ihop folk eller lämna nån utanför lagen. Men som sagt Hårda Bud har sin egen lag.

Vi andra undrar ju fortfarande vad det är för fårskallar som sätter sig i öronbedövande dunk-dunka för att lyssna på musik som i det läget blir hellre än bra. En bekant som bor nära en annan ljudkälla berättar att han blir så aggressiv och irriterad att det i tanken är fem före att han ger käringen och ungarna en omgång bara fört att avreagera sig.
Vi ser som ser centrum sent om natten och morronen därpå ser utslagna fönster, upprivna blommor och staket, en trafikskylt som vridits om glassplitter som gör allt för att ligga precis där en aŽn ska sticka ut på en söndagstur på cykel.

Fårskallars Lilljulafton

Tess' mer en rör i smörja

TessŽvarre loktar ho

Fredag kväll satt en aŽn och skyndade på att göra färdig en sammanställning av Indussymboler från före 2000 f.Kr.. Randall i Klippiga Bergen är riktigt otålig eftersom han vill veta vad det är för hemliga tecken han har på sina marker. Vist, en aŽn är också tänt på att bevisa att indierna var tvåa efter urinnevånarna att upptäcka Amerika … tji, fick du Columbus.

Sen vi niotiden brakade det loss. En aŽn hade glömt att det är fårskallarnas yra i helgen. En av följderna är att krögaren mitt emot har myglat till sig tillstånd att ha en orkester som spelar utomhus ett tjugotal meter från där en aŽn bor och andra bor än närmare. Inklämt mellan två gator och hus blir det fulla muggar och ös där vi i lägenheterna inte uppfattar annat än rent buller eftersom ljudet studsar mellan väggarna mot trevåningshusen mittemot.

Det var inte utan att en aŽn började fundera på om vad våra förfäder för 4000 år sen hade sagt om detta helvete. Inte skulle de tycka att vi äger intelligens eller är framåt på något vis. Det är då helt säkert. Därför hamnar en aŽn i att kalla ansvariga och de som sysslar med sådant för rena fårskallar inspirerad som en aŽn är av en liten bild från Kaukasus och den tiden.

Tänka sig att sätta sig utomhus en svensk sommarkväll när det är 13 grader ute och sen höra på ett helvetiskt ljud. Vist blåsar det ut allt om det nu har funnits något i skallen. Antagligen finns nån vetenskaplig undersökning som berättar om hur hjärnceller dör inte bara av oljudet utan av bristen på träning av tankeverksamheten. Det är väl också att utmana ödet och riskera att få en Alshammar i urinvägarna.

Men antagligen finns det nån sorts uträkning med allt där krögaren tänker att när folk sitter där och huttrar dricker de mera. Samtidigt dövar då oljudet all tillstymmelse till tankeverksamhet så att gästerna är lätta offer för sig själva i sin verklighetsflykt.

En aŽn känner numera egentligen bara den lilla världen här i Hårda Bud. Men man funderar ju över när folk inte tycker om sig själva. Då kan de inte tycka om andra och allra minst visa hänsyn till andra människor. Därför blir tanklöshet och hänsynslöshet ett signum för det lilla samhälle. Somliga kommer aldrig ur trotsåldern utan de ska visa att de minsann kan göra vad de vill.

I ett större perspektiv är det frågan om varför ungdomar kan bete sig som i Vilda Västern häromsistens. De militära undersökningarna visar att våra ungdomar är mer korkade än normala ungdomar … på 30-talet hade åtminstone Tössbo kompani den rätta ariska formen på skallen. Kanske det är den upprorsandan som sitter kvar i Republiken Dal.

Nåja, allehanda filosofiska tankar kom in emellan när en aŽn jobbade med upptäckten av Amerika. Åtminstone i vissa kretsar blir det en större sensation än att en mindre del av Hårda Buds befolkning trakasserar gamlingar. Även fullvuxet folk är inte så trakterade av att få på käften med ljudbangar. Det är liksom en grov upptrappning av våldet sen bronsåldern även efter svenska förhållanden.

En aŽn satt och grunnade på hur de liksom kan variera musiken så att ibland vibrerar en aŽn på stolen. Det är ungefär som när man har en femma på bordet och det finns vibrationer i golvet då börjar myntet att röra sig runt. Ibland kan det hoppa till om det liksom blir en trumvirvel. Ja, ibland ville stolen snurra runt. In emellan kom nån stöt så att fiskarna i akvariet hoppade till ... nån enstaka gång klirrar rutorna ... ibland känns dunk genom skrivbordstolen upp i sätet ... ibland är det bara ett enda surr .. ibland ensamma hårda dunk som skär genom kroppen.

De kan liksom inte låta bli att föra ljud ens när det är paus. Då hörs enstaka dunk för att inte käringjävlarna ska somna till i vårt hus. En kvart i tolv var det paus och bara enstaka dunk och en och annan kanske hann att somna till. Två minuter över tolv satte man igång med ett sju minuter långt ljudligt trumsolo, så att inte nån gamling skulle få för sig att somna in. De som slumrat till blev väl klarvakna på det sättet som brukar medföra att man inte kan somna på ett par timmar.

Men det utlovades ju ös med blues och rock i reklamblaskan. Så det är inte det där entoniga dunket och som är det farligaste för hjärtrytmen ... ju mer en aŽn grunnade ju mer passande var beteckningen fårskallar som sätter sin hälsa i pant på trots. Men det ska ju faktisk skalle till för att tåla ljudet timvis ... sen är de kanske inte så klyftiga heller som riskerar hälsan bara för att sätta glaset i örat

... det är väl liksom deras avkoppling att för en stund inte tänka en tanke ens ... att tala om vett i sammanhanget är att överdriva ... sen då dethär med hänsynslösheten mot omgivningen det ska det ju liksom fårskallar till för att bli så förhärdad att man inte bryr sig om andra ... nån har pratat om den västgötska styvheten.

En aŽn har en annan sorts trots när en aŽn en gång lovat Randall åtminstone en skiss så det blev att jobba på tills det blev färdigt. Det hade ändå inte funnits en chans att somna in. Men liksom många andra som utsätts för ett jäkla oljud timtals blir man så obegripligt trött. Belastningen tar ut sin rätt och man får vila så mycket mer efteråt. Slutsumman blir att fårskallarna återigen stulit några timmar av mitt liv. En aŽn har inte så mycket liv kvar och timmarna är dyrbara.

Dagen efter träffade en aŽn en "käring" som bor dubbelt så långt från bullerkällan som en aŽn. "Det var fasansfullt sa hon". Nåja tidigt på morronen fungerade inte min tanke och en aŽn var inte förberedd. Men eftersom det blev en än längre bullerkavalkad nästa kväll från sex på kvällen till ett på natten har en aŽn hunnit tänka över vad de ska bli för svar nästa gång nån kommer med liknade kommentarer.

Mitt svar kommer att bli "Det är inte mig du ska klaga till utan till kommunens fårskallar". En aŽn ger inte mycket för de som knyter näven i byxfickan eller tror att det ska vara så. Om de menar något med sitt klagande ska de göra nånting och inte finna sig i att somliga håller dem för narr.

I veckan mötte en aŽn en religiös KDS:are som även tidigare har frågat mig om bullret och hänvisar till att han läst protokoll på Kommunen. Nästa gång ska jag säga "Hör du du, din religiösa taskspelare om du verkligen är intresserad ska du göra något åt saken. Det finns många gamla djupt religiösa i vårt hus som nog skulle behöva en hjälpande hand även i denna fråga" … en aŽn ger inte mycket för låtsasreligiösa skrävlare som inte kan leva som de lär.

Se nästa kväll blev det etter värre där det satte igång redan vid sextiden. Helt omöjligt att koncentrera sig på nånting. En aŽn hade gjort en resa i klorofyllen och tänkte lägga mig en stund och vårda lilla utslitna hjärtat. Men inte gick det att sova. Fast det ösregnade hade man på ljud från nån spelare kanske. Sen vid niotiden brakade det lös med live musik och periodvis av värsta dunka dunka så att fönsterrutorna bågnade.

En aŽn använder ofta ordet hänsynslös i detta sammanhang och rent av illvillig trots. Vist slutade man musiken klockan ett och en del hann väl somna. En timme senare hördes smällar som lät som skott. Naturligtvis steg en aŽn upp och öppnade balkongdörren för att kolla om det hade blivit bråk som efterdyningar vilket inte är ovanligt. Men nej, man höll på att ta ned ställningarna och brydde sig inte om att man kastade grejorna i backen så att det smällde. En aŽn vet inte om det var på trots eftersom en aŽn inte är populär bland fårskallar … antagligen därför att en aŽn inte bräkar. Kanske ren hänsynslöshet som skiner igenom i hela frågan.

Under min kvällspromenad noterade en aŽn att ungdomarna har lärt sig redan. På ett par tre ställen hade man satt upp starka högtalare utomhus och körde för fulla muggar. I centrum var det närmast en kakofoni av flera anläggningar. En hade satsat på stort och hans anläggning hörde väl runt 150 meter bort. I detta är då inte inräknat att man hör stark musik från lägenheter här och var. En aŽn ska kalla Hårda Bud för Kakofonins Mecka

Lite senare kom en aŽn på att leta efter nån plats i lägenheten där inte detdär entoniga bullret bultade på kroppen. En aŽn fann att badrummet var platsen. Där la en aŽn ned några dynor i badkaret och försökte ligga där en stund fast karet är egentligen för kort. Men faktisk fungerar utluftningstrumman som ett filter, så där inne hörde jag musiken och alla dess instrument sådär nästan på riktigt … så om ni nån gång råkar ut för liknande kan ni pröva detta. Det smakar trä att sitta på ett dasslock och glo ut i luften i 7 timmar så det är ändå bättre att ligga ned.

En aŽn kan se för mig när flera tiotal gummor och gubbar sitter i badkaret för att få en flukt av musiken. De som bor vända mot bullret hör bara ett öronbedövande buller i klass med stånghjärnshammare. De som har turen att ha rum på frånsidan får stå ut med ett kontinuerligt dunk som under 7 timmar äter sig in i kroppen. Det är ju inte ofarligt att sitta i ett kallt badrum så länge heller. Det kan bli en Alshammar i urinvägarna

Allt detta bara för att en kommun kan inte leva upp till sina egna regler och inte alls till Miljöbalkens intentioner. Man låter en privatföretagare med försänkningar i kommunstyret … det är vist något med sossar i detta fall. Det är en sån som står på torget första maj och demonstrerar för den lilla människan och friar till pensionärerna vart fjärde år … ja de har en ljudmaskin inklämd mellan hus och med trevåningshus framför och bakom ljudkällan Det tycks inte finnas minsta normer för hur en utomhusmusik ska placeras.

NäŽden fattäge blir rik

Blir han FaŽn lik

Nu undrar en aŽn över en del saker. För det första om det inte är mot kommunallagen intentioner att kommun ska gynna enskild företagare. Det här oljudet kommer från en kommersiell anläggning och inte från allmän dans på torget. Värdshuset sköter sig medan den nya krögaren gynnas av att få ha musik som inte håller måttet vad gäller ljudisolering. Tillståndet är som en subvention på vår bekostnad eftersom vi mister i hälsa och även stjäl man många timmar av vårt liv.

Det luktar också mygel när man trots överklaganden får hålla på utan att tvingas följa de normer som Kommunen stakat ut i sina interna promemorior. Det är så att i en så liten kommun är företagarna gudar som skickar sina krav till kommunen och politiker och tjänstemän står på pinnar som dresserade höns. Därav uttalanden som "vi agerar inte på enskilda klagomål"

Hela tillställningen i två dagar är ett rent kommersiellt jippo för att öka försäljningen och lura på folk en massa de inte behöver. Vissa handlare säger sig vara trötta på det hela eftersom det är få som tjänar något vidare. Men se där träder Jantelagen in och alla följer snällt John. Företagare är mer än andra ett broderskap vars mål är att utnyttja medmänniskorna. Som salig Adam Smith sa, "Närhelst tre handelsmän sticker ihop huvudena kan man misstänka intriger mot allmänheten"

Det börjar väl också vara dags för en översyn av Miljöbalken eftersom detta har visat att den har sina brister vad gäller framför allt tillsyn, men också den enskildas möjlighet att få rätt och ersättning för lidande.

Ordspråken från Dal