Bästa Broder Göran Persson

Att deklarera mänskliga rättigheter i pingvinkostym och högtidliga sammanhang går väl an. Men att diskutera människorätt sker bäst utifrån verklighetens exempel. Tyvärr har man inte diskuterat detta i frågan om att med FN i ryggen mörda afghaner.

FNs mänskliga rättigheter, åsiktsfrihet, yttrandefrihet, lika värde, rättigheter, delta i lands styrelse, har lika rätt oavsett ras, kön, språk, religion skydd av lagen, arrogant maktpolitik, lagen vränga, Världssamfundets regelverk

Satirer | Ordklyvaren | Lomhördas RF | mansgrisar | såpor & eldkraft | kalabalik | stil| eternellgift | Smällen i NY |Mänskliga rättigheter | Webbring Antivåld | förlåt oss Somalier |

Aforismer mm. | Sötsura | skruvade | Divan | Flygande delfinen | Ode till Afghanistan | fånga orden | hem |

Hörde att du pratar stort och brett om FNs rätt att göra ditten och datten. Tyvärr tycks du inte ha läst FNs mänskliga rättigheter eftersom du med maktens arrogans menar att vi inte får ifrågasätta vilken som helst politiker eller institution i den värld som skrivit under FNs konventioner. Jag ber dig läsa Artikel 19 Alla har rätt till åsikts och yttrandefrihet.

Såväl du som George dubbelW Bush och Colin Powel tar lätt på detta när ni går ut och beordrar oss att hålla käft. Det började i det ögonblick Bushmannen ställde ultimatum "antingen är ni med eller mot oss". Det är detsamma som att förbjuda åsikts/yttrandefriheten. Man beter sig inte så bland likvärdiga människor. Hänvisar till Artikel 1 Alla är födda med lika värde och rättigheter

I artikel 3 Alla har rätt till liv, frihet och säkerhet … Georg W Bush tycks inte inse att genom att koppla ihop ett rättmätig behov av att ställa terroristerna till svars har han samtidigt börjat en annan fråga nämligen att mörda och lönnmörda talibanerna. I all demokrati bör varje fråga behandlas särskillt. I klartext 1) att fånga terroristerna är legalt 2) att FN förklarar krig mot talibanerna för att störta en regering är högst tvivelaktigt och borde ha föregåtts av mycket fredsarbete.

Frågan om vilken regering som sitter i Afghanistan kan inte avgöras med vapen utan det är en fråga för hela folket. Det måste finnas en eller två parter som kan förhandla om detta. Att stå med damokelsvärdet och tvinga folk till lösningar strider mot Artikel 1 och är maktpolitik FN inte ska syssla med. Det är inte demokrati heller utan manipulerande.

Tyvärr finns det inga sanktioner mot brott på Människorätten annars skulle du ligga illa till när du instämmer och deltar i tvivelaktiga handlingar enligt FNs Människorätt. Jag ska räkna upp några fler artiklar som kommer ifråga i dag när USA och Sverige mördar folk i Afghanistan. Men först ska sägas att i Artikel 21 Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse … dvs. när som helst opponera sig om nån med tidsbundet uppdrag beter sig korkat.

Man tänker i sammanhanget också på Artikel 2 Alla har lika rätt oavsett ras, kön, språk eller religion. Där Bushmannens ultimatum och västmakterna väger tungt här. Artikel 7 Alla har rätt till lika skydd av lagen. Man undrar vilken lag skyddar Usama bin Ladin och ger honom en försvarare mot USA beskyllningar när USA utan insyn agerar åklagare, domare och bödel … och det finns inga oberoende jurister som kontrollerar skeende. Jag litar tyvärr inte på att Europas lekmannapolitiker är fullvärdiga att granska USA åklagandeakt som inte ens finn.

Artikel 30 Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintegöra de mänskliga rättigheterna för andra. USA och Europa som lynchgäng har tyvärr förbisett att det afghanska folket s rätt harv åsidosatts..

Sen är det en annan sak att USAs och Europas agerande är så oändligt korkat och skapar martyrer och hat för en generation framåt. De ansvariga blir skyldiga till detta och att barnbarnen pissar på era gravar.

Domarregel 7 Ingen må vara domare i sin egen sak

USA, du och offentliga Sverige hade undgått min kritik och yttrandefrihet om ni för sig och genom oväldig instans satsat på att ta fatt de skyldiga. Nu har allt för många blivit part i målet. Att blanda in strävan att störta talibanerna har ytterligen gjort att detta blivit "amatörernas lilljulafton inom den arroganta maktpolitiken " … och Sverige har blivit en osalig medlöpare och medskyldig

Med sorg ser jag att civilisations polityr har försvunnit och FN tagit ett stort steg tillbaka när man ställdes in för den hårda verkligheten. Prometheus, eftertanken fjättrades och likadant gick det för Loke när båda hyllade eftertanke och uppfinningsrikedom för att lösa problem. NU handla Världssamfundet efter ryggmärgsreflexer dvs. rena primitivreaktioner osm inte hör till ett civiliserat samhälle… prata går ju … men vcad säger man egentligen

Domarregel 15. Man äger lag och ej slag med andra hava. (det är väl grundbulten i gammal svensk folkstyre

42. Den vränger lagen, som icke bliver vid hans mening, som lagen gjorde, och det är rådseden emot, att man icke skall lagen vränga.

Och jag historikern säger En lag och en samhällsordning är aldrig bättre än sina utövare. Det är de undertryckta och lönnmördade som är betyget på detta

Ordklyvaren 17 oktober 2001

 

Efterskrift

Göran Perssons uttalande i TV att vi inte får ifrågasätta Säkerhetsrådets beslut underförstått ej heller kritisera enväldige George W Bush fick mig förstås att inse att han måste vara illa ute om han ber folk hålla käft. Ty i normala livet är det så där argumenten tryter tar våldet vid.

10. Den där slår, han bryter.

Om Usama bin Ladin ligger bakom attentaten mister han förstås en del av lagens skydd. Men fortfarande har han all rätt till korrekta åtgärder inklusive lagligt straff. Lynchrätt finns inte inom folkrätten

Men om USA bryter regelverket mister man sin rätt i talan. Därför bör sådana saker behandlas av ojäviga domstolar

En a´n brukar alltid förenkla och i detta fall gäller det människan lika värde. Om person, stat eller annan församling går ut och säger att denna/dessa har mer rätt än andra eller är utvalda har man brutit mot likavärdet och mistar sin rätt och får stå sitt kast.

Hur grymt det kanske än låter har USA, Israel, Irak, Usama bin Ladin mist sin normala rätt eftersom de inte följer Världssamfundets regelverk. Detta kan endast upphävas om man återställer jämvikten. Men från Storebrors sida finns inte en tillstymmelse till vilja att nå jämvikt. Han dikterar enväldigt villkoren och det är inte demokrati och likavärde.

Det bestialiska i sammanhanget är den brist på hänsyn och totala oförsonlighet dessa visar upp. Talibanerna har erbjudit förhandlingar, men Bushmannen säger nej för han har satt sig i sinnet att med våld döda dem om så behövs och visa sin makt och skrämma världen. Det finns inte ett uns av civilisation i det beteende utan mansprimitiva reaktioner och våldsfilosofi man normalt bara ser hos vilddjur som blivit galna..

Det är inte värdigt ett Världssamfund som FN att ge USA in blanco fullmakt för detta. Som fredsorganisation måste FNs första uppgift vara att ta till vara varenda liten möjlighet tillfredlig lösning och sparande av egendom och människoliv. Säkerhetsrådet måste förstås ta tillbaka in blanco-fullmakten i det ögonblick USAs agerande strider mot människorätten …vi har sett detta förr i Irak och vi har sett vad det medför. Vi blir medskyldiga.

Om USA envisas med att skrämma hela världen "antingen är ni med eller mot" … tja, man är inte värdig medlem i en fredsorganisation och bör uteslutas ur gemenskapen. Det gäller alla som inte kan följa spelets regler …annars är hela bunten av politiker hanrejar åt storebror som borde få en klänning.

Jag försvarar min och barnens framtid och ingen Göran Persson ska kommendera mig att hålla käft

2001-10-17 20:48

 

Brev 2 till broder Göran Persson

Lyssna på Machiavelli broder Göran Persson och broder George W Bush

Salig Niccolo rådde Fursten att utplåna eller förflytta det lands befolkning Fursten erövrar. Annars kommer han att möta hämndbegär och revanschlust i det oändliga när folket som känner för sitt land vill ta tillbaka vad de förlorat. Det tar aldrig slut. Du Göran och broder George skapar de facto Arvsynden om man säger så

Du Göran och broder George har nu demolerat det lilla det fanns av infrastruktur i världens fattigaste land. I relation till deras nationalförmögenhet och möjlighet till återuppbyggnad är det en oerhörd förlust. Känner Ni er stolta nu? Tror ni att afghaner och muslimer i världen kommer att känna tacksamhet? Tror ni att de ser det är rättvisa att straffa det oskyldiga afghanska folket. Det är inte ens bevisat att talibanerna har del i terrordåden i NY. Om de inte har det kommer avskyn mot dig broder Göran och broder George att stiga mot skyarna … tja ni båda tycks syssla med att skapa martyrer.

Egentligen har ju USA och FN ett "bra" prejudikat eftersom Israel i runt 50 år praktiserat denna sorts "fredsmakande" om man säger så. Om Israel lönnmördar en palestinsk ledare är det rättvisa. Men om palestinier mördar en israelisk politiker är det terrorism. Det ska vist var nån rättvisa i att Israel kör med bulldozers och förstör hem och egendom på ockuperat område. Även Hitler tyckte han var rättvis och gjorde det enda rätte.. Det fattas bara lastbilen som delar ut hamburgare åt de som blivit utan hem och mat. USA är numera så pass humana att man matbombar med vetgetariansk mat.

Ser på Tyska kanalen DW nu och då och ser att Meinen-Damen-und-Herren Schröder gör sitt bästa för att Tyskland ska hinna och få med tyskar till Afghanistan för att delta i den bestialiska lejonets-lek med råttan. Inget sinne för proportioner nånstans i en fråga som började med att man skulle fånga en enda man.

Tyskland tycker inte det räcker med att världens största militärmakt assisterad av föredettingarna England ger sig på världens fattigaste land. Detta land som av moderna vapen bara har lite markstridsvapen.

Och sen förutspår en a´n med 64 år och mycket iakttagande på nacken … ja, att lika lite som USA vann i Vietnamn eller Irak kommer ni att kuva muslimerna.. Det hjälper inte att USA har militärbaser överallt i Mellanöstern och att England och Tyskland när som helst ställer upp, folket kuvar ni inte. Och 200 miljoner amerikaner, 60 miljoner britter och 80 miljoner tyskar kan inte breda ut sig över 1 200000000 muslimers områden … och folkstyre och demokrati är det inte.

Vist har USA visat ett skräckvälde man ser hos världshärskare genom att säga "är ni inte med är ni emot" … ni får inte kritisera oss" … vi behöver inte visa bevis vare sig för deltagande i attacken eller eventuella spridningen av mjältbrand. Det gör ju att med kännedom om CIAs tidigare verksamhet och totalitära USAs politik att vi aldrig vet om det är planterade bevis och provokation.

I vår del av världen kräver vi normalt insyn …dock inte du Göran som allt som oftast visa ditt totalitära sinnelag och söker stänga för insyn och medbestämmande. Ett krigstillstånd åsidosätter alltid folkrätt och demokrati och generaler som Sharon och Powel är inte lämpade som fredsmäklare eftersom de dikterar villkor och säger man ska hålla käft

När jag börja drömma om horder av stridsflygplan om morronen är det ett tecken på att USA nått sitt mål med skrämselpropagandan … även om jag personligen fullkomligt struntar i den. En annan syn är att jag nu ser USA flytta fram positionerna för att bli en totalitär världshärskare som låter vapnen tala och struntar i världsopinionen … egentligen har vi sett det länge med skådeexemplet är Israel där dessa gör som de vill och trampar folkrätten. Om inte folkrätten följs på ett ställe har man redan devalverat den.

En annan har förmågan att spontant se in i framtiden. Även mina bedömningar om framtiden slår oftast in. Jag ser också framför mig hur ungdomar i alla länder tillsammans med många kvinnor kommer att resa sig mot USA macho-välde och politiker som bara följer John och okritiskt blir en del av den totalitära makten … ja de kommer att få utstå spott och spe …allt detta när USA kört fats i sin totalitära makt och just denna lilla affär lugnat ner sig.

Vetenskapligt ser jag att hyperintelligenta bin Ladin rejält lurat amerikanerna i fällan. Det är ungefär som när pojkarna testar nån. Om de ser att vederbörande blir arg sätter de in den verkliga attacken. Det ser ut som om vi nu får leva med än mer terror i framtiden p.g.a. den blåögdhet Världssamfundet visar upp. Man lär sig ej av misslyckandena i Israel.

Det är blåögd att tro att man kan hindra terrordåd … detta med tanke på all CIAs misslyckande och att man inom vanlig brottslighet inte klarar upp mängder av brott. I USA spärrar man visserligen in folk och det är "big business", men frågan är om det är de skyldiga man burar in.
Skrämselpropaganda fungerar inte på de få fanatiska elementen som finns i världen. Tvärtom eldar det dem till nya dåd. Man kan konstatera att Världssamfundet har icke sinne för proportioner … och ej heller sinne för hur man skapar ett fredligt samhälle. Det gör man inte vapen i hand och genom att ställa ultimatum, …ej heller genom att tillsätta marionettregimer ..det är ju just den idiotiska utveckling jag ser framför mig.

Ja, broder Göran och broder Bush, jag ser att ni gjort bort er rejält
.

Skrev Bengt Hemtun, historiker med viss lust att skriva sanningen.
.
PS. Det är en mänsklig rättighet att vara hur korkad som helst … det är korkat att begå samma misstag om och om igen … det är inhumant att låta en massa oskyldiga få betala för de korkade misstagen … det är vanligt att politiker låter folket betala för sina politiska misstag…. skrev Ordklyvaren

PS. Vanligt folk kanske resonerar som så att vist ska de där jävla muslimerna straffas. Men frågan är om vanligt folk tänker politiskt klokt och framåt ...det finns allt många dåligt fostrade ungar här i världen ... en koan av Ordklyvaren

19/10/01 10:34

 

 Ränderna går inte ur

En a´n funderade för ett tag sen på Per Albin i samband med en insändare. I dag med Afghanistan i åtanke känns det som historien upprepar sig på ett vist när statsledaren uttalar sig i TV. Det är samma harkranka hållning om svensken som inte skitar ned sig och gärna ser på när andra slås.

Sen när det är riskfritt träder man liksom norrmännen gärna fram och visar sin människovänlighet --- än har det inte blivit dags att bry sig om det afghanska folket. Det är ju USA och Världssamfundet som uppträder som Hitler i Afghanistan och Palestina också för den delen. Det gäller att inte opponera sig och reta Storebror. Medlöpandet i massmedia tycks vara totalt

…………………….

Replik om Per Albin

Vist tjänade svenska folket på "Per Albins politik". Mest tjänade Wallenbergarna och gruvbolagen där Sverige var största leverantören av malm till tyska krigsindustrin de första krigsåren. Större än tyska gruvor.

Våra barnbarn förtjänar att vi ärligt analyserar vad som egentligen hände bakom kulisserna.. Annars kommer de själva så småningom ställa oss till svars "Varför berättade ni inte sanningen?" Dessutom ska man lära av historien för att undvika framtida misstag.

I själva verket blev Per Albins politik ett medlöpande som gjorde det lättare för tyska krigsmakten att mörda 18 miljoner européer. Det var svensk malm i kanonerna. Med vår tids "produktansvar" blev Sverige medskyldig liksom när vi idag levererar vapen som används att döda människor.

Hade Sverige gått emot tyskarna ha de varit tvungna att stationera många bataljoner i Sverige och det hade blivit svårare att få malm. Det hade dämpat den tyska krigsmaskinen. Det är den lärdomen vi bör dra av Per Albin-politiken resten är preskriberat.

Krig har ingen normal moral

Krig är alltid den etablerade dubbelmoralens tid då all normal etik försvinner. För egen del kan jag ju inte hålla tyst med att jag är en "svartabörsprodukt" eftersom mycket av min fostran betalades genom ursprungliga svartabörsaffärer. Enligt ditt resonemang borde jag vara tacksam och hålla tyst.

En annan sak är att frågan om Sveriges hållning kan analyseras objektivt eller försvaras utan minsta kritik. Många i våra grannländer tyckte under kriget och omedelbart därefter att "Sverige var en svikare". Ärligt talat var det nog så att Sverige agerade först när det var ofarligt. Dessutom fanns det ju rätt många "nassar" i de övre skikten i samtliga nordiska länder.

Militära bedömare menar nog att ett så stort land som Sverige hade krävt ett stort antal divisioner. Allt annat vore att nedvärdera Sverige. Sen kan man jämföra med Danmark som levde väl under ockupationen och i synnerhet bönderna tjänade bra. Därför är det svårt att tro på massor dödade i Sverige under ockupation.

Vist hade det krävt liv, men Sverige gav ju en del liv i Finland och på haven förlorades en del bl.a. under malmtransporter. Slutligen glider du förbi mängden exporterat järnmalm till Tyskland som säkerligen kan omräknas i ett stort antal stupade och dödade med bruk av svensk malm. I vår tid tar många av oss illa upp om Karl Gustav och trampminor dödar folk och barn i andra länder.

……………..

I dag än värre

Ja, skillnaden i dag är att då hörde även ockuperade Danmark till rätta ariska rasen, så bara man la sig blev man behandlat väl. I Palestina är det de förhatliga muslimerna … och nu är det legitimt att låta muslimhatet komma i dagen

… fast på ett fint och humant sätt med vakuumförpackade matpaket när man bombar sönder och samman det fattiga landet på den lilla infrastruktur de har. Det behövs för att inte talibanerna ska ha nånstans att gömma sig … underförstått nu ska vi ta död på varenda jävla taliban … om civila stryker med är det beklagligt och vi beklagar det verkligen djupt.

Talibanerna ber om vapenvila men det kan inte komma på fråga … eftersom ghostbusters är i farten och ska tillsätta en ny regim

Yeah man, crazy man crazy … I go maniac when I go radiac … återigen i sprids radiac.

Ordklyvaren 2001-10-20 05:50 apropå Göran "Han som bestämmer" Perssons uttalanden vid senaste EU-mötet

Din goda gärning Anna Lind

De där "jävla fördömda " talibanerna hade mage att sätta stopp för opiumproduktionen i Afghanistan vilket fick priserna att stiga på världsmarknaden … din goda gärning ligger i att nu blir det fullt flöde till USA igen av billigt opium. I sig en vacker tanke. Vist förtjänar USA det de som far världen runt för att skydda sina intressen … och det har du varit med att skapa..

Det är liksom självklart att för att finansiera återuppbyggnaden av Afghanistan behövs oändligt mycket pengar med afghanska mått. Det ligger nära till hands att börja med opium igen eftersom det är fattigmans guld. Nån stark statsmakt är nog inte i sikte i det landet … det enda jag ser framför mig är kaos och svartabörshandel. Du vet hur slipstenen ska dras Anna, ty inte tänker du väl skänka de miljarder det kostar att bygga upp det förstörda.. Det går oerhört fort att förstöra en infrastruktur plus allt annat som stryker med i hastigheten

… så går det när man inte ger sig tid att göra konsekvensundersökningar utan styrs av ett blint muslimhat. Ty vist finns det muslimhat i bakgrunden när talibanerna vill ha förhandlingar, medan Du och USA visar blanka handen "kommer inte på fråga". Det enda talibanerna begär är en neutral folkrätt. Och Du som pratar vitt och brett om folkrätten, men inte vill lyssna på talibaner som kräver en rättvis behandling av bin Ladin i opartisk domstol. "Den där slår bryter" är en gammal domarregel dvs. Du och Bushmannen har brutit och har ingen rätt.

Ni kommer inte ha någon som helst rätt i muslimernas sinnen och många andra i världen gillar vare sig våld eller orättvisa. En a´n som är krigsbarn behöver inte se mycket för att levande kunna föreställa mig vad som pågår även utan CNN och politiserade journalister som berättar halvsanningar.

Jag ser dig som en arrogant Världshärskarens lakej … Du är medskyldig när man arrogant kastar ned 34000 paket med "vegetarisk" mat åt miljoner flyktingar … fattas bara att ni kastar biblar också där det finns beskrivet hur Josefsson pojke tricksade med 5 fiskar och 5 bröd och fick det att räcka långt …

… lika arrogant är att man kastar propaganda för att folk ska veta hur de ska bete sig när deras hembygd förstörs. Det är Du och USA som dikterar villkor och inte är det demokrati. Demokrati kan aldrig skapas med vapen utan av folkets vilja. Det är bara det att landet är fullt av analfabeter. En sån handling blir ett grymt hån mot folket som i sinom tid kommer att rikta det mot Dig och de som ligger bakom grymheterna …det drabbar även mig och andra oskyldiga. Tror du jag kan gilla dig efter detta? Det är bara skrivbordsgeneraler i Pentagon som kan producera så befängda idéer

…. Lika grymt är Bushmannens tilltag att be amerikanska barn ge en dollar var … en a´n säger låt rustningsindustrin ta sitt produktansvar och betala uppbyggnaden … det är ju de som har sponsrat Bushmannen efter vad jag förstår.

JO, Syster Anna, Du och broder Göran kan inte övertyga mig om att jag ska hålla käft såsom ni begär. Ni kan inte övertyga mig om att Säkerhetsrådet djupt har begrundat hur man ska par fred i världen. Ni kan inte övertyga mig om att ni har en egen vilja … utan är villiga redskap för Bushmannens lynchrätt och den hör definitivt inte till folkrätten.

Skrev 64-åringen Hemtun med perspektiv på livet och ett hjärta även för Afghanistans barn

Slutkommentar

Som historiker kan jag inte låta bli att se tillbaka att våra förfäder för över 4000 år sen hade som princip att söka "eviga lagar". Det finns inget bevis för att de skulle ha vetat att lagar håller ej hur länge som helst eftersom rumtiden förändras. Men utan en absolut strävan efter allmängiltighet är en lag inget värd. Det är ungefär samma strävan vi ser i våra domarregler och andra tidiga bevis från Norden.

Om man börjar använda lagen för egen vinning eller vränger den för att passa maktens syften är det ingen lag längre. Det blir ett redskap att förtrycka och utnyttja andra. Tyvärr är det just det som händer i detta nu när USA egentligen hade en färdig angreppsplan mot talibanerna, precis på samma sätt som i frågan om Irak. I båda fallen finns också presidenter som vill tjäna opinion på sina åtgärder.

Viceutrikesministern i USA uttryckte klart i ett SVT-program att USA vill säkerställa att de har kontroll över oljan genom dels baser, dels att de ser till att det finns "vänligt" sinnade regeringar i länderna. I klartext det är frågan om dikterad demokrati och ej om folkens rätt till självbestämmande. USA tog tillfället i akt båda gångar och fick med de dominerande länderna i väst på dessa ohyggliga åtgärder mot hela länders befolkning.

Om ena parten är jävig och använder lagen för egna syften försvinner den allmängiltighet som en laglig institution måste ha. En lag måste vara genomtänkt att kunna förutse även framtida effekter. Historiker anser allmänt att Tysklands förnedring efter förlusten i första världskriget var roten till andra världskriget. Plus att segrarmakterna var allt för undfallande mot Hitler och gick på hans finter.

Kanske svårt att svälja att man själv har skuld. I detta fall måste man kunna se att USAs handlande i Irak, bombningarna i Sudan samt utmarschen från rasismmötet i Sydafrika var brännstoff bakom hatet som ligger bakom Smällen i NY. Man måste inse att en laglig institution måste godkännas av alla parter som är berörda. USA har ovanan att diktera lagen och inte ge tid för förhandlingar. Det kan bara driva på våldsspiralen.

I dessa sammanhang måste man hålla så pass distans att inte detaljerna skymmer allmängiltighet och långsiktighet. En domstol måste vara neutral med risk att beskyllas för partiskhet av parterna, som förmodligen i stridens hetta glömmer att lagar är till för att reglera förhållanden. Egentligen är lagen alltid ett fördrag omfattande alla inom lagens område inklusive den åtalade vars rättigheter reduceras i takt med att denne befinnes skyldig.

Att låta kampanjer och hetsjakter styra rättvisan är lynchrätt. I ett civiliserat samhälle har man instanser som övervakar lagar efterlevnad och väcker åtal vid behov … åtminstone är det tanken och fungerar om brottet är tillräckligt grovt … samt att det finns opinion. Skillnaden mellan opinion och lynchjakt är att den förra är saklig medan den senare ofta ropar "Hämnd, hämnd" utan bevis prövade av jurister …. FNs säkerhetsråd är en politisk samling och inte en juridisk.. Samma gäller våra regeringar förstås. Och om de får bestämma blir rättskipningen politisk.

Har i en diskussion mött frågan "Ska man vända andra kinden till när terrorister anfaller den förträffliga Västvärlden?" ...tja, om man svarar med samma mynt är man lika dålig kålsupare som anfallaren. Det är medeltida ... det är ociviliserat ... det är korkat.
.
Varför inte hålla på den civiliserade folkrätt man påstår sig bedriva. De s.k. terroristerna ska behandlas som vilka som helst brottslingar eller mördare och förstörare av egendom. Alltså ska en process av åklagare, polis, rannsakan, dom och straff fungera som en ojävig Internationell Domstol och där varje enskild brottsling behandlas som det nu pågår i Haag. Med andra ord man bör bygga ut den internationella domstolen till fullo.

I bin Ladens falls då ett preciserat åtal och begäran om utlämning till ojävig domstol och inte till USAs hämndbegär och egenvälde. Talibanerna erbjöd sig detta i ett sent skede men USA vägrade och har därmed mist sin lilla trovärdighet som förkämpe för folkrätten. Deras maktambitioner tog överhanden och de ger sig in på att mörda i Alliansens namn.
.
Samma gäller ochså Västvärldens beskyllningar mot talibaner och Saddam Hussein om brott mot folkrätten. Man ska åtala regimerna och de som begår brott mot folkrätten utan att behöva låta ett helt folk lida. Där visar USA och majoriteten av FN sin brist på vilja till folkrätt, civilisation och kultur genom att exempelvis inte effektivt ställa ockupationsmakten Israel mot väggen för terror mot folk på ockuperat område.

Lika för lika … är en rättprincip. … En för alla och alla för en … kan bli ett lynchgängs princip. Alla folk kan inte rymmas i den sistnämnda principens värld och då har man inte längre ett helt Världssamfund. Det är enkel logik.
.
Vill man åt talibanernas förtryck av kvinnor och folk ska man framföra det legalt och inte komma som nån översittare och diktera för folket. Samma gäller Kina man ska åtala för konkreta brott mot konventioner och folkrätt och inte komma med imperialistiska pekpinnar om man vill hålla sig till god ton och laglighet ... vist är Västvärlden ociviliserad och saknar polityr och föredrar knytnävarna. I min livstid har Västvärlden velat vara bättre än resten av världen och agerar därefter som nån sorts magister som vet bäst. Då har man inte längre en hel och jämlik värld.

Det är uppenbart att vi behöver nån sorts transformering av moral och lagetik mellan religioner och världsdelar. Men med lite god vilja kan man nog enas om att ingen stormakt ska spela översittare och mörda eller driva på flykt länders befolkning. Lagar och straffåtgärder måste riktas mot handlingar och deras utövare och får inte drabba oskyldiga. Normalt har vi inget stöd i lagen att straffa kollektivt. Och det finns inget stöd alls för repressiva åtgärder utan dom och rannsakan annars är den starkares egenvälde, lemlästan , utsvältning och mord.

Tyvärr är det så att i nu rådande läge har stormakterna hittat en gemensam nämnare som gör det skenbart legalt att stämpla folk som terrorister. Sen jagar man dem och struntar i om andra stryker med i en form av legaliserat mord en masse.
.
Man kan ta fram oräkneliga exempel på hur västländerna åsidosätter folkrätt och konventioner. Präktiga Sverige har en del att städa upp innan man går ut och anklagar andra ... och Norge sen ... som bedrev rashygienisk forskning på "tyskerbarn" och vill deportera dem till Australien för att slippa se dem ... Sverige har liket i garderoben av interneringslägren under kriget ... det var ingen civiliserad rätt där ... kom att tänka på det eftersom jag nyss skrev om det i annat sammanhang. Det finns en tradition och prejudikat att man liksom pekar ut och behandlar andra som "icke önskvärda" utan nån som helst laglighet ...

Man får nog uppfattningen att muslimerna har ingen röst. Lyssnar man till deras argument är det enbart från dem som är "snälla muslimer". I detta sammanhang är det viktiga att man inser att den tysta majoriteten muslimer tänker på sina bröder, men tiger av fruktan för repressalier och under ytan jäser det. Tänk Er in i deras situation och vi skulle vara likadana.

I mängden föds flera små grupper om runt 50 som kan få det att gå i byxorna på amerikanerna … och trappa upp terrorismen. Världen är för stor och den "kirurgiska precisionen för dålig för att man ska kunna utrota de hemliga motståndet med bombmattor. Hur skulle det vara om man skulle bjuda muslimer och kineser jämlikhet för en gångs skull. Vi vill inte ha ett världssamhälle styrt av statsterror.
.
Vist lever vi i en absurd värld ... där bristerna kommer fram när samfundet avslöjat sig i krissituationer.
.
Och inte att man skulle se in i sig själv och se var man själv gjort fel och är medskyldig till eländet ... där har vi traditionen att en svensk höjdare gör aldrig fel ... men har ett aktivt glömmande när det blir obehagligt ... man kan sätta bubblan "Det hade jag ingen aning om" i många situationer. Det är inte lagligt försvar där man tar ansvar för sina " förglömmelser"
.
... tja eftersom Sverige inte deltar med trupper i Afghanistan antas förstås att vi är helt oskyldiga till folkmordet där … fast man i andra sammanhang säger "en för alla och alla för en" och inte vill spräcka Alliansen ...då hellre olagligt mörda människor i Alliansens namn.

Såg Mona Sahlin uttala sig om Afghanistan
... hon sa inget om att jag skickade emeil i en aktion för Afghanistans kvinnor för runt ett år sen. Ingen reaktion nånstans. Nu vet man plötsligt allt om hur eländigt det är där. Och vill bomba mer för att det ska bli än mer eländigt ... vist är det Dantes inferno vi bevittnar.

Regeringens medlemmar envisas med att tro att "historien började 11 september 2001" och avslöjar sin ovilja att fråga efter orsaker och motiv till dådet. Man vågar inte se att man blundat för att Amerika med sina handlingar trappat upp terrorismen, eftersom terrorismen alltid har två parter.

Man kan säga att USA har utgjort ett sug efter en terrorhandling. Kanske en handling som väger upp mer än 10000 oskyldigt döda i Sudan och mångfalt fler oskyldigt lidande och döda i Irak. Man kan inte sätta tiden att börja där det passar en själv. Den måste börjar där händelsekedjan börjar.

Folkets sinnen handlar inte om logik och att följa påbud från en stormakt eller från FN. Det handlar om vad folk känner när den ser bröder och trosfränder oskyldigt lida. Nu försvarar man sig med att 22 i arabiska förbundet är med Alliansen. Men vilka är de 22? En del är USAs marionetter utan stöd bland befolkningen.

Folk är inte så dumma att de säger sin uppriktiga mening när USA står med damokelsvärdet "antingen är du med eller mot". Är du emot bombar vi dig. Ingen skulle göra annat än prata USA efter munnen. … månntro det är det som får vår regering att vara harkrank … men vad händer sen när man låtit terrorn växa? Når den Sverige månntro?

USA använder FN-stadgan när det passar dem och likaså är det med att betala sitt bidrag där man passande nog gjorde en avbetalning på skulden och köpte lite stöd. Nu passar det. Våra folkrättsexperter menar att det är att tänja till det yttersta att använda Artikel 51. Bin Ladin är inte ett nation i FN och man har inte bevisat mer än att han finns i Afghanistan. Därför blandar man ihop två mål där det andra är att störta en misshaglig regim. Det passar väl eftersom det är ett fattigt land som inte har mycket att sätta emot egentligen. Medan Ryssland och Israel får bedriva sina grymheter ostört.

Lagiskhet går sällan hem nånstans i världen utan skvallrar om dåligt demokratiskt sinne och kanske en strävan att vara självgod översittare. Hela operationer att driva upp en hat- och lynchstämning är inte värdig ett rättssamhälle

Men den viktigast delen är att det är politik oklokt att töja på konventionerna … att trampa på de mänskliga rättigheterna … att utropa korståg och polarisera världssamfundet … att hota medlemmarna för att de ska delta … att för att jaga en man driver 100000-tals ut i misär … sånt glöms inte i första taget vare sig i muslimska världen eller bland rättstänkande västerlänningar

PS. George W Bush talar om "korsfarare" … tja, sist det begav sig åkte européerna ut efter knappt 100 år 1189 och man försökte komma tillbaka ytterligare 100 år utan framgång.

I Världshistorien finns inget belägg för att världshärskare och våldsimperier skulle bestå … Alexander den Stores välde föll sönder efter hans död!!! … en tänkvärd tanke när man i West Point avgudar denna dygnsfluga i världshistorien.

Efterskrift 22 September 2004

Utvecklingen efter ovannämnda brev var förutsägbar. High Society lever i en annan värld ovanför de dödliga. När Göran Persson fick en utmärkelse av judelobbyn i USA kunne jag inte låta bli att skicka ett brev … fast jag beslutat att sluta skriva på grund av döva öron när det gäller mänskliga rättigheter:

Email: Göran Persson lyssnar till HMV

Om nån förväntar sig att jag ska applådera när PrimeM Goran Persson får medalj av judelobbyn i Washington tror de fel.

Jag tänker på den gamla stenkakan "His Master Voise" HMV där hunden sitter framför trattgramofonen. En sinnebild av prime Goran i världspolitiken som sitter stilla i båten á la La Mitterand eftersom han inte kan simma. Det är äkta laissez faire

I ett vidare perspektiv är utmärkelsen från judarna en muta "Sitt vackert" och säg inget som går oss emot.

Råkade i går se på tyska DW när man visade barn lekande i Basra på radioaktiva vrak av tanks där geigermätaren gick i botten och andra lekte i radiaoaktiv sand smittat av U236, en produkt som förekommer endat i kärnkraftanläggningar. Sjukhusen fylls av leukemi och andra sjukdomar relaterat till U236. I vart och varannat hem finns missbildade barn och vi ser bara början till "tickande bomber" av hat när generationer av irakier får se det samma. Irakierna är inte lika stillatigande som japanerna efter Hiroshima

Och våran statsminister sitter stilla i båten och är faktiskt medskyldig till dessa krigsförbrytelser. Han har hela tiden varit hunden som lyssnar på stenplattan från väst ... som ett alibi gör han luftslag mot antisemitismen som fanns för ett par generationer sen utan att fatta vad som pågår här och nu ... utan att söka nya metoder att skapa fred ... smittat uran skapar bara fler fiender ... och var finns Sveriges praktiska hjälp att städa upp inte bara i Irak utan ochså på Balkan. Den som tiger samtycker eller sitter snällt framför trattgrammofonen som en dum lismande hund.

Det fanns en tid då Sverige hade samvete

skrev

catshaman