Smällen i NY

Vem det än är bakom så har denne dragit ner byxorna på Västvärlden så att vi ser bakom självgodheten. En a´n brukar rekommendera att sparka folk på smalbenet om man vill veta vad de verkligen tycker. Vad vi nu ser efter Smällen i NY är primitivreaktioner och genast är alla tidigare beslut och strategier glömda

Terrorism, Västvärlden, Världssamfundet, sinne för proportioner, folkrätt, fördrag, broderskap, ölhävare, likavärde, jämlikhet

Satirer | Ordklyvaren | Lomhördas RF | mansgrisar | såpor & eldkraft | kalabalik | stil|eternellgift | Smällen i NY | Mänskliga rättigheter |

Aforismer mm. | Sötsura | Divan | Flygande delfinen | hem |

Många känner säkerligen igen sig i dessa tre stycken. En a´n behöver inte se en film mer än en gång om mitt intresse hålls fånget. Smällen i NY fastnade omedelbart och en a´n har inte tittat kontinuerligt på något program och inte följt nyheterna. Ändock har en helhetsbild fastnat genom att en a´n zappat och försökt att hitta något att titta på när två svenska, en norsk, en tysk TV-kanal körde nonstopp om smällen och repriserade hela tiden.

Till sist blev det så att om en jag såg en stadshorisont med höghus började ögat att vänta "När kommer flygplanet?" Inom reklam och propaganda är syftet att ett budskap ska fastna och i detta fall vet en a´n faktiskt inte om det finns nån strategi från Psykförsvaret bakom detta. Det kvittar effekten är det samma. Vem styr när man visar oskyldiga palestinska pojkar jublar över chocken … vi indoktrineras att hata muslimer.

Sen förstärks det av att Västvärldens ledare skakar i byxorna och talar högstämt för att vi ska förstå allvaret. Jaktplanen kör om natten och diverse dignitärer försöker övertyga oss "Vår beredskap är god". Det lämnas liksom inte minsta spelrum för vila och eftertanke, "Vad är det som pågår?" … det sker mycket bakom vår rygg och i Bryssel.

I alla händelser fick det mig att skriva ett brev till vår Statsminister som har hand om det mesta i utrikespolitiken.

.

Herr Statsminister har ni tid med lite eftertanke?

Meine Damen und Herren

Med lite distans till verkligheten och lite objektivitet är "Smällen i NY" en absurd mediafars. Politiker och andra höjdare närmast tävlar med varandra i bombastisk retorik som saknar proportioner. Anförda av Tyskland Schröder, "Meine Damen und Herren" sköljs vi med försäkringar om att Hela Världen står enade bakom Bush mot TERRORISMEN och resten av världens politiker måste helt enkelt följa efter.

Norsk TV visar bilder på "Vår beredskap är god" där vi ser en militär avspärrning på vägen i Bodö Nordnorge, "Här ska ingen jävel komma över bron". Georg Bush darrar på amerikansk vis i byxorna när paranoian besannas och deras fruktan och LEDA FI finns mitt bland dem … den här gången är den inte ren amerikansk och nu kan man gå in för fullt pådrag och visa handlingskraft.

Amerika som aldrig känt krig eller i decennier sköljts över av rapporter från krigets skådeplatser … i dag fick vi en snutt om att Israel dödat 5 palestinier och återigen förstört en mängd civila hem. Georg Bush skramlar med vapnen och drar sig inte för att hota med kärnvapen mot en grupp människor på 50 varav man menar att 18 redan fått sitt straff … en a´n tror en jag ska börja en jaga knott med missiler hemma.

Ser vi lite på proportionerna består Amerika av några hundra miljoner och NY av runt 12 miljoner. Antalet skyskrapare känner en a´n inte till. Det är närmast den visuella synen som får oss att se Smällen i NY som en stor händelse, men jämfört med vad? Hur stort är det i procent jämfört med antalet skyskrapare och hur stort är manfallet jämfört med New Yorks befolkning … jämför med napalmdödade i Vietnam eller totalt 900000 döda i ett onödigt krig … en a´n jämför förödelsen i procent och proportioner med när Israel stödd av USA skjuter missiler hejdlöst in i Gaza-remsans små hus. Som bekant är dethär med "kirurgiskt krig" en myt.

I min kanal-TV har två svenska, en norsk och en tysk kanal kört nonstopp om attacken. Man har haussat upp händelsen till närmast en världsbrand. En a´n har en väninna i USA som länge hållit mig informerad. I USA är det mycket lättare där viste man fem minuter efter smällen att det är Usami bin Laden som ligger bakom, sen gick man ut att söka bevis … och ladda kärnvapen.

Hon har också länge berättat om en ensidig rapportering i USA från resten av världen. Som bekant tänker Amerika alltid bara på sig själv och struntar i att ta andra med i resonemangen. Det finns en gammal tradition av "totalitär stat" där Hollywood och massmedia genast mobiliseras att vara megafoner för makten … den här gången hade Hollywood inte hunnit premiärvisa filmen om den "Den stora SMÄLLEN". Deras teman i filmerna följer alltid Amerikas konjunkturer av LEDA FI de behöver för att känna sig mäktiga. Europa förmår inte att genomskåda amerikanska retoriken.

Man får väl säga att verkligheten klarar Hollywood inte att fantisera om när vi ser "filmen Smällen i NY" och det hemska snabba förloppet. Det hamras in med ofta en bakgrundsbild som står där i en ändlös länk och visar samma sak om och om igen. Vi är ju vana från reklamen att absurda budskap körs om och om igen. NU hamrar man in TERRORIST, TERRORIST, TERRORIST varvat med MUSLIM; MUSLIM; MUSLIM när det gäller den relativt lilla pseudohändelse med initialt 50 människor bakom och än så länge med en dödssiffra 5000 men som förstås kommer att stiga

Våra politiker, experter och andra tyckare tävlar i att göra färs av händelsen och framstå med djupa resonemang som vetare. Naturligtvis är det frågan om samhällelig krishantering … men mitt i det hela kommer ändock frågan: "När ska vi få landssorg och hålla tysta minuter för hemskheterna i Palestina?" … i den högstämda retoriken talar man om att "Amerika är en sann demokrati" underförstått USA ska inte behöva drabbas av kriget verklighet.

Georg Bush använder än ordet TERRORISM och än KRIG, men talar aldrig om att alla människor har lika rätt i Världssamfundet. Amerika stöder gärna totalitära stater när det passar deras egoistiska intressen. Vi har fått oss till livs att de har många gångar spelat under bordet även med vad de officiellt kallar terrorister.

En a´n fick ett emeil från en som läst ett emeil en a´n skickat till hennes väninna. I vanlig ordning kan man väl säga hade hon läst det slarvigt och tolkat efter sin egen åsikt. Hon kan inte skilja på kall analys och medmänskligt empati för de drabbade. Hon skrev, "Hur kan du skriva att amerikanerna som dog i NY "får skylla sig själva"? Ar du helt galen?
> Petra
Mitt stycke om detta till hennes väninna var:

"Vad gäller Mellanöstern är en a´n helt enig med dig och kan bara konstatera att Israel vill inte ha fred ... och USA stöder dem ... båda länderna avvek från rasismkonferensen och visade att de är inte mogna att delta som jämbördiga i Världssamfundet ... det är klart att det kan koka över i några grupper i arabvärlden. Det kunne nästan förväntas en reaktion eftersom Världssamfundet egentligen svikit de svaga i världen genom en urvattnad slutdeklaration och att alla inte är mogna att vara riktiga medlemmar i samfundet..
.
Israel kallar det krig när de beskjuter civila med missiler. Nu kallar Amerika det än krig och än terrorism ... men det beror ju på vilken sida av gärsgårn man står. Det har alltid varit så att Västvärlden definierar agendan enväldigt. En a´n ställer inte upp på det utan kräver konsekvens i FNs regler och dess verkställande. Det är ende garantin för en fredlig utveckling ... allt annat är anarki eller att storebror bestämmer allt.
.
En a´n tycker delvis synd om de oskyldiga, men de har ju trots allt valt sin egen ledning och är inte skuldfria. Om USA tycker en a´n inte eftersom de hotar min fredliga framtid och en a´n betalar mycket indirekt för deras dumheter ... vi har flyktingar runt oss och dem tycker en a´n synd om. Hade USA agerat kraftfullt i Mellanöstern hade vi sluppit flyktingar därifrån ... tyvärr är folkminnet kort och de flesta lever i nuet utan eftertanke"

Det mesta av det som speglas i media är "verklighetens satir" när alla tänkbara krafter passar på att profilera sig. Politiker behöver alltid att framstå som räddare som tar till kraftfulla åtgärder. Det kostar inte mycket "att ställa upp för Amerika" som alltid gör allt själv. Det är bara det att man stödjer obetänksamhet och odemokratiskt handlande på det viset. Naturligtvis ska de som är kvar och har deltagit i "Smällen i NY" ställas in för krigsdomstolen i Haag och åtalas för "brott mot mänskligheten" och rannsakas i normal ordning. Det är motsatsen till terrorism.

Georg Bush har definierat det som krig och förmodligen anser även makterna bakom smällen att det är krig. Då får man agera efter traditionella "krigets regler". Som en a´n ser det ställer NATO och världens politiker upp på att nån världspolis gör som Han vill och avrättar folk man tror är skyldiga. … Efter att ha sett filmen med flaggor som vajar på månen där det aldrig blåser … ja, och efter att ha erfarit hur bristfällig USA:s rättsväsende är kräver en a´n nog en objektiv "världsdomstol" om hela världen ska delta i hetsjakten. I annat fall blir vi nog inte bättre än terroristerna och principen "våld föder våld" manifesteras.

Det är inte första gången man talar om att "bekämpa terrorism" … hittills har det aldrig fungerat om man bara bekämpat. Amerikaner och israeler är inte kända för hög intelligens och hållbara strategier … det är mer så att förlängda ryggmärgens primitiva reflexer styr. I ett världssamfund är det meningen att andra vettigare medlemmar ska lugna ned galenpannorna på alla håll. Den terrorismattityd man visar är nog inte förenlig med mänskliga rättigheterna man enats om. Med tanke på antalet förmodade "världterrorister", om de nu finns??? … tja, jämfört med världens befolkning tycks det vara så att ett musrytande kan får all världen politiker att dansa efter musens pipa.

Terrorismen kan avskaffas bara om man får alla med i ringen och respekterar att även s.k. terrorister har rättigheter. Istället manifesterar man en primitiv människorätt "Vi mot dem" och dikterar att folk ska vara på ett vist sätt. Det är en sorts den starkas lynchrätt. Man kan inte bara sätta en kollektiv etikett på folk utan att man beskyller oskyldiga och skapar nytt våld.

I all normal rätt ska man döma för begångna brott och väl dokumenterade förberedelser för brott. Att sätta på skylten "TERRORIST" är det samma som förtal av människa eller grupp av människor. Rättstänkande får sig en knäck om världspolisen inte kan rättens spelregler utan använder sin egen primitiva mosaiska lag.

Politikerna är oförmögna att känna efter hur det känns att ha levt i
flyktingläger ett helt liv eller som barnen ha lyssnat på sina bittra
föräldrar hela sina liv. Politikern är korkade och går efter uttalade ord
och inte efter vad folk egentligen menar och känner. Utan förståelse för
motparten skapas ingen varaktig fred. Amerikanerna har inte den andliga
mognad som krävs att se bortom det närvarande till ett fredligt tillstånd.

Vist får Världssamfundet stå för och äta sin egen medicin. Naturligtvis har även muslimerna rätt att kämpa för sin värld. Fred skapas endast om Väst och Muslimvärlden möts och ser vad som förenar och behandlar varandra som likar … men det är en utopi när man ser på verklighetens satir.

En a´n brukar rekommendera att sparka folk på smalbenet om man vill veta vad de verkligen tycker. Vad vi nu ser efter "Chocken i NY" är primitivreaktioner och genast är alla tidigare beslut och strategier glömda. Det har länge varit på tapeten att "förebygga och förekomma" … nu återgår man till det primitiva och vill börja med en strategi som ovägerligt kommer att trappa upp våld och motsättningar i världen. De s.k. terroristerna och dumheten segrar. … tja, hörde just på DW en från EU berätta att det hela är igång. Nu ska man definiera vad terrorism är … hellre borde man definiera vad fred med muslimer är!!

Ska det vara förbjudet för muslimer att vara solidariska med varandra när Världen utmålar dem som djävlar? Nu är det Världssamfundet som driver muslimer att sluta sig samman. Världen polariseras och det brukar inte vara ens fel om två strider ... en a´n är väl galen när en a´n ger muslimer rätt i sin del och ger Västvärlden del av skulden till våldet..

Skrev Ordklyvaren, historiker och inte rädd att se sanningen i vitögat

Statsministerns svar

Det är få i min omgivning som egentligen bryr sig. Naturligtvis tycker de att det är grymt, men sen tar vardagen över och TVn har en avstängningsknapp. Det kan liksom bli för mycket. Att börja hålla många fakta i minnet hinner man inte i vardagen … därför blir mitt brev ovan närmast volapyk för de som inte har tid.

Det är en allt för stor fråga att diskutera under några korta minuter … folk bryr sig inte om George hotar att vedergälla med atombomber fast det verkar osannolikt att ett helt land ligger bakom. Det ser mer ut som privat företagsamhet. På något sätt vill man inte tro att Georg skulle atombomba Malmö om det skulle visa sig att ett par ur hjärntrusten har haft högkvarter där.

Tack vare mitt intresse och skrivande under decennier har en a´n ändock följt med det mesta genom åren och engagerat mig nu och då. Nu minns en a´n de första dagarna innan det smällde vid Gulfen. På något sätt verkar retoriken hemskare nu och de onda aningarna pockar på, "Ska det aldrig bli fred"…jenkarna spridde uran i Gulfkriget … de spridde i Kosovo … och nu börjar en a´n räkna på hur lång tid får de hålla på innan alla kontinenter utom den amerikanska är kontaminerade.

Det oroar mig när EUs politiker viftar på svansen och följer efter och gör storkrig av det hela utan att kolla proportionerna och behovet. Hur kan man lita på de huvudlösa? På något sätt har den folkrätt en a´n hyllar försvunnit till förmån för den mosaiska lagen "öga för öga, tand för tand" … förlåt hämnden ska vara tiofaldig i dagens läge.

I min barndom lärde kyrkan att den var mycket bättre än hedendomen eftersom man avskaffat blodshämnden. På något sätt verkar den amerikanska synen på verkligheten antikverad och om Europa följer efter tar vi ett steg minst 1000 år bakåt … eller kanske kyrkan var blåögd och inte förstod … nej, vår nordiska fredlighet bygger på visdom äldre än kyrkan.

En a´n har sympati för den muslimska synen på brottslighet att man ska döma såväl tjuv som den som gett tjuven tillfälle att stjäla. Förr fanns i nordisk vidsynthet ordspråket "Det är inte ens fel om två trätar" och förmodligen finns skull på båda håll.

I den indoeuropeiska samhälls filosofin finns principen om fördraget och broderskapet. Fred skapas i bastun, i ölstugan och var det nu passar. Det är då man försöker komma på talefot och att ha likavärde. Att spela översittare och diktera vad andra ska göra, brukar inte gå där Jantelagen gäller … det tidigaste nedtecknade rådet till ölhävare och förhävare skrev profeten Amos. "Förhäven Eder icke, att Ni må slippa baksmälla.

Likavärde och jämlikhet är grunden för hållbar demokrati … George får säga vad han vill, men så har det alltid varit. Senast frågan var på tapeten var rasismkonferensen i Sydafrika vars folk är experter på såväl olikvärde som på att försöka jämna ut skillnaderna fast det är inte lätt. Israel och USA lämnade konferensen och spräckte Världssamfundet gemenskap och det är ochså emot demokratins principer.

Om Ariel Sharon säger till Colin Powel att "Arafat är vår egen Usami bin Laden", uttrycker han att han inte begriper något om fredligt samhälle. Samtidigt är det förstås en beskyllning statschefer inte ska ägna sig åt om han ska vara trovärdig i en demokrati och rättsstat i Världssamfundet med mänskliga rättigheter. Det styrks att avdankade generaler duger inte att styra ett land i fred. I synnerhet inte de som var med på den tiden då man exempelvis lönnmördade Bernadotte. Ränderna går inte ur en zebra.

Om en part i ringen påstår sig vara bättre än andra och ha mer rätt än andra, bryter denne ringen och likavärdet … det är enkel massdynamik. Då finns ingen demokrati … och man börjar frukta, "Vad kan Storebror göra? Han har ju all världens vapen och använder dem friskt mot en liten mus". Han skapar sitt eget regelverk och gör oss alla medskyldiga till att ha förstört Världssamfundets demokrati.

13 september 2001 Ordklyvaren

Tillägg 18 september 2001

En a´n får en känsla av att Uncle Georges första tanke efter "smällen på Wall Street" var "nu ska jag testa knappen". Det måste ju vara frestande när man sitter där som överbefälhavare att A-vapnen ska testas och göra nytta. … tja, vad vet en a´n om det kirurgiska.

Nästan genast fick vi höra Uncle George hota de som härbärgerar eller har härbärgerat s.k. terrorister och entreprenörer i pyrotekniska branschen om man säger så. Månntro han ska börja i Florida??? … de lär ju ha utbildats där ... då tyckte jag att jag såg något om att ett par misstänkta skulle ha vistats i Malmö och jag tänkte, "stackars Köpenhamn som oskyldigt får lida för skåningarnas gästfrihet".

Det är ju något vidunderligt med CIA ochså ... de hade inte lagt märke till förberedelserna och viste inte vad som var på gång. Ändock vist man en timme efter smällen att det säkerligen är "Världsterroristen" som ligger bakom. Nu skulle man få ett tillfälle att få göra upp med "gäckande skuggan"

Uncle George har väl skramlat flera gångar i veckan med "atomlådan" och nu då senast i Afghanistan ... ja tänk det är faktiskt inte länge sen jenkarna var bundis med afghanerna ...och då inte bara med de där långhåriga hundarna. Nu är man redo för lite fyrverkeri ... inte är jenkar att lita på som vänner

... vist måste frestelsen vara stor de där ödsliga bergsområdena där även marinkåren kan villa bort sig och värst av allt inne bland bergen är det svårt att nå mamma med mobilen.

Så det blir nog bomben ... och vad följer sen. Jo, nu är det kärvänligt mellan ryska björnen och Uncle George så snart får vi höra smällen i Tjetjenien ... och sen har ju Kina problem i Tibet ... och Indien har vist nånting besvärligt ochså

... sen finns ju narkotikafolk lite över allt ... en A-bomb i djungeln borde vara en "rensare"... om man nu en gång ska öppna Pandoras ask ...det dör väl fler av missbruk varje år än de som strök med på Wall Street. De sörjas ju icke och antagligen är det därför att de inte bor i höghus och äger aktier.

... och gemensamt för oroshärdarna och lösshålorna är att de ligger i eländig terräng där det inte finns olja ... fast man vet inte mycket om mineralerna ... skit samma. Lika bra att röka ut dom jävlarna, sen får vi lösa frågan om återvinning av landskapet sedan. De gick ju bra i Hiroshima så det så ... tänk vilka prejudikat det kan skapas på kort tid när masken ramlar av Uncle Sam.

skrev Ordklyvaren

PS: som Sokrates sista ord, "Offra en tupp åt läkedomsguden" ... och varför inte en åt Prometheus på samma gång ... vist behöver homo sapiens sapiens lite stöd ... tänka sig latinet betyder "den förnuftigt förnuftiga människan"

Tillägg 22 september 2001

Tärande samvete …

Vist får en a´n dåligt samvete när eftertanken och känsligheten ökar med engagemanget. Det skulle inte bli mycket gjort om en a´n i tid och otid engagerade mig i världens händelser. Därför går det långa perioder där TV och nyheter får vara för mig.

Smällen I Sudan gled förbi utan att en a´n kände efter att kanske 10000 dödades och än värre det var en läkemedelsfabrik så att medicintillflödet upphörde och kanske mer än 10000 dog p.g.a. av brist på läkemedel. Vi fick inte bilder i veckovis som kunne visa hur folk sörjde och led. Det hölls inte tysta minuter i Europa över offren.

För min del hade det nog icke varit resonemanget "att några negerjävlar och muslimer är inget att bry sig. Eftersom det är USA så var de säkerligen ute i lovligt ärende när de terrorbombade oskyldiga" … så pass har en a´n följt med CIAs förehavande i decennier att jag vet att det är inte mycket att lita på. Ej heller allmän amerikansk rättvisa är något att hänga i julgranen.

Som svensk av gamla stammen känner man sig som ett stort svin rentav en best när man ser hur kriget i Irak inte är slut än och 500000 barn misshandlas av Västalliansen …lika stor missdådare är man när man låter det smälla i Sudan utan att fråga om de skyldiga i USA dömdes? … fick de drabbad hjälp och ersättning? Vist är såväl Europa som våra massmedia medskyldiga till denna "cover up" som man säger på CIAs och FBIs språk.

Nu blir man beklämt och bestört när Sverige och Europa går med på USAs lynchrättvisa. Det är ingen rättvisa om en part i målet ska skipa rättvisa och dölja alla bevisen … det är jäv så det stinker. Ska världssamfundet godkänna den typen operationer i rättvisa ska oberoende domare granska bevisen. Det finns inte nån etisk och juridisk princip som kan ge USA rätt att agera åklagar, domare och bödel i ett svep. Det är även emot USAs konstitution av maktdelning så att olika makter i samfundet balanserar ut varandra.

Sverige sviker folkrätten och blir en medlöpare om man inte kan bringa rättvisan till normala former. Istället blir det prejudikat som stöder såväl terrorism som att allt fler länder kommer att få rätt att urskillningslöst döda människor så snart man sätter etiketten "terrorist" på dem. Vad kommer att hända i Ryssland, Kina, Indien osv. efter detta?

Det är inte länge sen "de stora" drev tesen icke-inblandning i nationella angelägenheter. Den får en än grymmare form efter detta när hela Världssamfundets vargflock förenas att döda oskyldiga bara av ren bekvämlighet … "guilt by associations" / skuld genom association" är ingen antagen legal princip. Det är lynchrätt när USA bara ställer ultimatum och utan företedda bevis kräver utlämning av Världsterroristen

USA saknar begåvningsreserv och det blir ofta lite "lowtech" och knytnävar över det hela. Man sakna förmåga till breda och långsiktiga analyser samt det ligger i bottnen att man ser folk utanför Amerika som mindrevärdiga ... israelerna löär ju att de är utvalda och ovanför rättvisan tyvärr. Världssamfundet får äta upp att man inte fixat tillståndet i Mellanöstern på ett varaktigt sätt. Världssamfundet får äta upp att 500000 barn i Irak far illa .. ska det vara så svårt att förstå en normal orska-verkan-situation

Runt om i icke-muslimska världen tar folk efter och alla som ser ut som muslimer blir lovligt byte för mobbing och än värre saker … just genom guilt by association … det är lynchrätt där storebror går före med dåligt exempel.

… dessutom skiner det igenom att USA egentligen vill bestraffa hela Världsterroristens omgivning utan att förete bevis. Man tycker antagligen att det är anledning att "bli av med talibanerna" på samma sätt som man rent av uttalade att målet i Irak var att störta Saddam Hussein. Det är inblandning i annat lands suveränitet och strider mot FNs konstitution … det är lynchrätt. Världssamfundet FN behöver att definiera rättskipning bättre än som så.

Det är ynkligt att Sverige så snabbt blir en "gorvarg" … uttrycket anger något som är värre än vargen. Ska man bli av med terrorismen får man inte bete sig som en terrorist utan måste hålla sig strikt till det ordnade samhällets rättviseformer.

Får väl också sägas att det är dålig vänskap om man inte våga säga emot när storebror begår dumheter eller tänka ställa till dumheter … hittar inte något ord för mesigheten som binder ris åt storebror och oss själva

Till Sveriges Utrikeminister Anna Lind

Varför ska svensk utrikespolitik delta i att skapa fiender mot Sverige?

Det är välkänd gruppdynamik att om man sätter etiketter på enskilda eller grupper av människor har man skapat dels en ojämnlikhet och dels har man skapat företeelsen. Det må vara värstingar, skinnskallar eller terrorister. I nästa steg försöker åtminstone en del av de utpekade att leva upp till sitt rykte. I Amerika försöker man leva upp till Hollywoods bild av verkligheten med exemplet Reagan som levde i B-filmernas värld.

Nu erfaras att EU och NATO håller på att skapa legala begreppet "terrorist" istället för att på djupet analysera orsakerna. Ja, i själva verket finns ett otal politiker och tjänstemän som inte har en aning om den fysiska lagen om orsak och verkan. Ord och handlingar kan sätta igång långsikta händelser som inte ens kaosteorin kan fånga.

Man kan inte som USA stänga ögon och sinnen från verkligheten och se bara det man vill se. USA har skapat fiender genom att strunta i att slutföra viktiga saker såsom Palestinafrågan som stampat på stället sen 1947 p.g.a. av USAs veto och "veto". Arabvärlden har samma rätt som vi att känna broderskap med närmaste grannarna. De känner för de 500000 barn som far illa i Irak. De känner för de som föll offer för USAs terrorattack i Sudan. Antalet är okänt eftersom man utöver de direkta kanske 10000 offren måste räkna in de som plötsligt blev utan mediciner.

Då syntes det knappt i media i Europa. Det hölls inga tysta minuter och demonstrationer av broderskap … ja, jag äcklas även över mig själv eftersom jag förbisåg det. Men det är lagen om orsak och verkan att sådant retar up arabvärlden och broderskapet inom muslimerna. Attacken i NY är bara ett svar på Västvärldens terror där ingen utropade USA som terrorist. De byxskraja vågar inte säga emot USA eftersom t.o.m. enskilda personer kan få en atombomb i skallen man opponerar sig. Dock tycker jag att det är dålig vänskap om man inte vågar säga emot Storebror om han begår dumheter.

Islam är sprungen ur samma rot som kristendomen och det är bara en liten del som blir så berörda att de ammar upp ett fanatisk hat mot USA och i förlängningen mot Europa som USAs villiga blodhund. Man borde betänka att korsfararna för 800 år sen rönte liten framgång och istället var grogrunden för det infantila muslimhatet som gror lite överallt. Den som utropar en fiende är del av fiendeskapet.

Kan inte se annat än att Sveriges utrikespolitik håller på med annat än "lowtech" och saknar begåvningsreserv för att inse att även terrorism ska mötas med människorätt. Annars är man inte bättre än de s.k. terroristerna.

En vettigare metod är att få fram de som står bakom vad vi kallar terrorattacker, men vad de ser som rättmätig hämnd. Låt dem komma till förhandlingsbordet så att vi får se vad de är ute efter. Lyssna på dem som jämbördiga och få dem steg för steg att ansluta sig till världsbroderskapet.

Med den taktik man nu använder driver man dessa krafter in i osynlighet och anonymitet. Det enda vi får se är deras attacker och våra egna dumheter. Taktiken lever inte upp till FNs mänskliga rättigheter heller .. och som sagt särskilt intelligent är det icke.

Den föreslagna taktiken duger såväl mot enskilda värstingar som världsvärstingar och det får då åtminstone mig att känna mig som människa och inte hela tiden gå med dåligt samvete att jag varit med att finansiera statsterrorism mot dem som Västvärlden utmålar som terrorister fast de kanske är ute i vällovligt ärende.

Låt inte skrivbordsbyråkrater i Bryssel och militärer skapa onödig fiendskap. Militärer är inte utbildade för att skapa fred, utan för att anfalla och försvara. Det är något helt annat än att sätta sig och finna ut av vad som förena människor och finna ut av hur man ska överbrygga det gamla och dumma man hållit på med i alla år.

24 september 2001

PS1. Som svensk medborgare och världsmedborgare kan jag bara skämmas över Sveriges likgiltighet och brist på medkänsla med drabbade Sudan. Det är inte enligt vad man skrivit på i FNs regi

"Vi de Förenade Nationernas folk …" är en organisation som ska skydda alla människor inklusive de man kallar terrorister. De som begår terror ska behandlas med all respekt för deras människovärde. Man ska inte skada eller döda oskyldiga för att ta fast dessa brottslingar. Det är också emot FNstadgan att FN militärt stöder grupper inom den suveräna staten som är medlem i FN. Men så korkade är man för tillfället och tänjer på FNstadgan och gör sig till åklagare, domare, polis och bödel i ett svep. Jag skäms att vara världsmedborgare.