tillbaka

Utbredning av den korsformade (blå) och den skålformade (röd) fibulan inom Angloskandinaviska området

Efter Historical Atlas of Britain

Kingfisher books 1981